Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/551

Brüssel, 8. aprill 2009

Euroopa Komisjon kehtestab ELi toetuste ja lepingutega seotud maksetele lühemad tähtajad

Täna võeti vastu ettepanek kehtestada Euroopa Komisjoni poolt otse hallatavate ELi vahendite maksmiseks uued ja senisest lühemad tähtajad. Ettepaneku eesmärk on tõhustada juba rakendatavaid meetmeid ja kiirendada raha jõudmist toetusesaajateni, kelleks sageli on väikeettevõtted ja kohalikud haldusasutused. Uusi tavasid kohaldatakse 15 miljardi euro väärtuses konkreetsete maksetähtaegadega vahendite suhtes sellistes valdkondades nagu teadustegevus, haridus ja noored ning energeetika ja transport. Üks peamisi eesmärke on lühendada ELi toetuste ja lepingutega seoses algsete eelmaksete tegemise aega 30 päevalt 20 päevale. Ettepanekuga täiendatakse hiljutisi otsuseid, mis käsitlevad maksete tegemise kiirendamist seoses struktuurifondide projektidega, nagu on ette nähtud Euroopa majanduse elavdamise kavas (IP/08/1983), ning ettepanekuid, mis käsitlevad hilinenud maksmisega võitlemist äritehingute puhul (IP/09/552).

Euroopa Komisjoni finantsplaneerimise ja eelarve voliniku Dalia Grybauskaitė sõnul on tänase ettepaneku eesmärk kiirendada nende 415 000 otsetoetuse maksmist, mida komisjon igal aastal rahastab, muutmata seejuures kehtivaid finantseeskirju. Grybauskaitė rõhutas ettepaneku õigeaegsust ja lisas, et „praegune majanduskliima nõuab kiirete meetmete võtmist toetusesaajate olukorra kergendamiseks. Samuti sillutab algatus teed ELi finantseeskirjades aastaks 2010 kavandatavatele muudatustele.”

Teatise põhieesmärk on vähendada eelmaksete või algsete maksete tegemise tähtaegu 30 päevalt 20 päevale. Sellised maksed on kõige lihtsamad ja selgemad, ei nõua keerukat paberimajandust ega bürokraatiat ja moodustavad ELi kogueelarvest ligikaudu 9,5 miljardit eurot. Muude keskselt hallatavate maksete puhul (ligikaudu 5,5 miljardi euro väärtuses) on eesmärk vähendada maksetähtaegu 45 päevalt 30 päevale, et Euroopa Komisjoni maksed oleksid kooskõlas direktiiviga, mis käsitleb hilinenud maksmisega võitlemist äritehingute puhul. Samuti soovitab komisjon oma talitustel kasutada keskselt hallatavate toetuste ja lepingute puhul aktiivsemalt kindla suurusega ja ühekordseid makseid.

Projekti rakendamisele eelnevate üldiste menetluste lihtsustamine võib kaasa aidata maksmise kiirendamisele, mistõttu nähakse ette meetmed, mis annavad komisjoni talitustele võimaluse avaldada konkursikutseid, mis hõlmavad kaht aastat (selle asemel et esitada kaks eraldi kutset kummagi aasta kohta). Samuti võimaldatakse nende meetmetega kasutada standarditud konkursikutseid. Teadmiste ja kogemuste jagamine on maksmise kiirendamise seisukohast väga oluline. Seepärast hakkab komisjoni eelarve peadirektoraat teisi talitusi aktiivsemalt abistama, et nad suudaksid oma eelarvet kiiremini täita. Alati kui võimalik on soovitatav kasutada kiirendatud hanke- ja toetuse andmise menetlusi.

Komisjoni talitused peavad nende eesmärkide saavutamisest oma iga-aastastes tegevusaruannetes ametlikult aru andma.


Side Bar