Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/551

Bruxelles, den 8. april 2009

Kommissionen fastsætter skrappere mål for hurtigere udbetalinger i forbindelse med EU-tilskud og -kontrakter

Der er i dag vedtaget et initiativ, hvormed der indføres nye og skrappere mål for udbetaling af EU-midler, der forvaltes direkte af Europa-Kommissionen. Forslagene sigter mod at øge de igangværende bestræbelser og fremskynde udbetalingerne til modtagerne - ofte små virksomheder og lokale forvaltningsmyndigheder - og gælder for midler til i alt 15 mia. EUR med specifikke betalingsfrister inden for områder som forskning, uddannelse og initiativer for de unge, energi og transport. Et af de centrale mål er at reducere fristerne for den første præfinansiering af EU-tilskud og -kontrakter fra 30 til 20 dage. Forslagene ligger i forlængelse af beslutningerne for nylig om at fremskynde udbetalingerne for strukturfondsprojekter som bebudet i den europæiske økonomiske genopretningsplan (IP/08/1983) samt forslagene om bekæmpelse af betalingsforsinkelser i handelstransaktioner (IP/09/552).

Dalia Grybauskaitė, EU's kommissær for finansiel programmering og budget, sagde "formålet med forslaget i dag er at presse så meget som muligt ud af de nuværende finansielle regler for at fremskynde de 415 000 direkte udbetalinger, som Kommissionen foretager hvert år." Hun understregede, at forslaget kommer på det rette tidspunkt, og tilføjede "den nuværende økonomiske situation kræver øjeblikkelige foranstaltninger for at hjælpe til med at lette situationen for støttemodtagerne. Dette initiativ vil også bane vejen for fremtidige ændringer i EU's finansielle regler, som er planlagt til 2010".

Hovedfokus i meddelelsen er at reducere tidsfristerne for præfinansiering eller førstegangsudbetalinger fra 30 til 20 dage. Det er disse udbetalinger, der er mest ligetil, da de ikke kræver kompliceret papirarbejde eller bureaukrati og udgør omkring 9,5 mia. EUR om året. For andre centralt forvaltede betalinger (der udgør omkring 5,5 mia. EUR) er målet at reducere betalingsfristerne fra 45 til 30 dage og således bringe Europa-Kommissionens udbetalinger i overensstemmelse med direktivet om bekæmpelse af betalingsforsinkelser i handelstransaktioner. Kommissionen vil også opfordre sine tjenestegrene til i højere grad at anvende faste satser eller faste beløb for centralt forvaltede tilskud og kontrakter.

En forenkling af de generelle procedurer, før projekterne kommer i gang, kan bidrage til hurtigere udbetalinger, så der vil blive indført foranstaltninger, der giver Kommissionens tjenestegrene mulighed for at offentliggøre indkaldelser af tilbud, der dækker to år snarere end et enkelt år ad gangen, og for at anvende standardindkaldelser. Deling af viden og erfaringer er et vigtigt aspekt af en fremskyndelse af udbetalingerne, og Kommissionens generaldirektorat for budget (GD BUDG) vil spille en mere aktiv rolle for at bistå andre tjenestegrene i at opfylde de forskellige betingelser, der er nødvendige for, at de hurtigt kan bevilge deres egne budgetmidler. Der vil blive tilskyndet til indførelse af fremskyndede procedurer for offentlige indkøb og tilskud, hvor det overhovedet er muligt.

Kommissionens tjenestegrene vil være forpligtede til at rapportere formelt om realiseringen af disse mål i deres årlige aktivitetsrapporter.


Side Bar