Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/551

V Bruselu dne 8. dubna 2009

Komise si stanovuje náročnější cíle pro rychlejší platby pro granty a zakázky EU

Dnes byla přijata iniciativa, která zavádí nové a přísnější cíle v oblasti vyplácení finančních prostředků z evropských fondů řízených přímo Evropskou komisí. Návrhy si kladou za cíl zesílit stávající úsilí a urychlit peněžní tok k příjemcům, jimiž jsou často malé podniky a místní řídící orgány. Uplatní se na prostředky ve výši 15 miliard EUR se specifickými lhůtami splatnosti v oblastech jako výzkum, vzdělávání a mládež, energie a doprava. Jedním z klíčových cílů je snížení lhůty pro původní předběžné financování grantů a zakázek EU ze 30 na 20 dnů. Návrhy doplňují nedávná rozhodnutí o urychlení vyplácení prostředků pro projekty strukturálních fondů, jak bylo oznámeno v Plánu evropské hospodářské obnovy (IP/08/1983), jakož i návrhy pro boj proti opožděným platbám v obchodních transakcích (IP/09/552).

Dalia Grybauskaitė, evropská komisařka pro finanční plánování a rozpočet, řekla: „cílem dnešního návrhu je dostat maximum ze současných finančních pravidel a urychlit tak vyplácení 415 000 přímých plateb, které Komise provádí každý rok.” Zdůraznila příhodnost návrhu a dodala, že „současné ekonomické klima vyžaduje okamžitá opatření, která příjemcům hotovosti zjednoduší situaci. Tato iniciativa také vydláždí cestu budoucím změnám ve finančních pravidlech EU plánovaných na rok 2010.“

Hlavní důraz tohoto sdělení je kladen na snížení lhůt pro předběžné financování nebo první platby z 30 na 20 dnů. Tyto platby jsou nejpřímější, vzhledem k tomu, že nevyžadují žádné složité administrativní ani byrokratické práce. Představují zhruba 9,5 miliardy EUR. V oblasti dalších centrálně řízených plateb (představují přibližně 5,5 miliard EUR) je cílem snížit platební lhůty ze 45 na 30 dnů. Vyplácení prostředků ze strany Evropské komise se tak dostane do souladu se směrnicí o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Komise bude také ve svých útvarech podporovat širší využití paušálních sazeb a paušálních cen pro centrálně řízené granty a zakázky.

Zjednodušení obecných postupů před tím, než jsou projekty spuštěny, může přispět k rychlejším platbám. Díky tomu budou zavedena opatření, která umožní útvarům Komise zveřejňovat výzvy k podávání návrhů na období dvou let dopředu, spíše než je zveřejňovat jednotlivě, a používat standardizované výzvy. Sdílení znalostí a zkušeností je důležitým bodem ve zrychlování plateb. Generální ředitelství Komise pro rozpočet (DG BUDG) bude hrát aktivnější úlohu v pomoci dalším útvarům při plnění různých podmínek nutných pro rychlé předložení jejich rozpočtů. Zavádění urychlených postupů pro veřejné zakázky a granty bude v nejvyšší možné míře podporováno.

Útvary Komise budou povinny podávat formální zprávu o plnění těchto cílů v rámci svých výročních zpráv o činnosti.


Side Bar