Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/527

Brussel, 2 april 2009

Staatssteun: de Commissie keurt een Nederlandse maatregel goed waarbij steun van ten hoogste 500 000 euro kan worden verleend

De Europese Commissie heeft op grond van de staatssteunregels van het EG-Verdrag een Nederlandse maatregel goedgekeurd om bedrijven te helpen de huidige economische crisis het hoofd te bieden. Autoriteiten op nationaal, regionaal en lokaal niveau mogen in 2009 en 2010 steun voor een bedrag van ten hoogste 500 000 euro per bedrijf verlenen aan ondernemingen die als gevolg van de huidige kredietschaarste met financieringsproblemen kampen. De steun zal worden verleend in de vorm van subsidies, rentesubsidies, leningen en overheidsgaranties. De maatregel voldoet aan de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling van de Commissie die de lidstaten extra mogelijkheden biedt om de toegang tot financiering in de huidige economische en financiële crisis te stimuleren (zie IP/08/1993). Zo zijn de duur en het bereik van de maatregel beperkt en geldt hij enkel voor ondernemingen die op 1 juli 2008 niet in moeilijkheden verkeerden. De maatregel is daarom verenigbaar met artikel 87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag, waarin wordt bepaald dat steun om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen, geoorloofd is.

"De Nederlandse maatregel zal bedrijven helpen die door de huidige kredietschaarste worden getroffen zonder de mededinging al te zeer te verstoren", verklaarde Commissaris voor Concurrentie Neelie Kroes. "De Commissie kon de maatregelen zeer snel goedkeuren dankzij de uitstekende samenwerking met de Nederlandse autoriteiten".

De maatregel, die op 17 maart 2009 werd aangemeld, is gebaseerd op de bepalingen inzake beperkte steunbedragen die verenigbaar zijn, welke in de tijdelijke kaderregeling zijn vervat. Zo is het maximale steunbedrag niet hoger dan 500 000 euro per onderneming en is de maatregel enkel van toepassing op ondernemingen die op 1 juli 2008, dat wil zeggen voordat de crisis uitbrak, niet in moeilijkheden verkeerden.

De maatregel is bedoeld om de mogelijkheden voor het verlenen van tijdige en doelgerichte steun aan KMO's en grote ondernemingen uit te breiden, en zal derhalve in belangrijke mate helpen de huidige financiële en economische crisis te overwinnen.

De tekst van dit besluit wordt in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie gepubliceerd onder zaaknummer N 156/2009. Een overzicht van de recentste beschikkingen en besluiten op het gebied van staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State aid Weekly e-News.


Side Bar