Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/526

Bryssel den 2 april 2009

Nu tillåter flera flygbolag användning av mobiltelefoner ombord

Allt fler flygpassagerare i Europa kan nu skicka sms, surfa och till och med ringa på flyget. För ett år sedan införde EU-kommissionen ett enkelt tillstånd och gemensamma regler för säker användning av mobiltelefoner i det europeiska luftrummet. Hittills har 27 europeiska flygplan utrustats för mobilanvändning. I slutet av året väntas antalet ha fördubblats.

”Det är framförallt affärsresenärer och unga människor som vill kunna använda mobiltelefonen under flygningen. Det är också en intressant företagsidé för det europeiska näringslivet. Det var därför som EU-kommissionen för ett år sedan införde gemensamma regler så att företag kan erbjuda tjänsten i det europeiska luftrummet på ett säkert och enkelt sätt, utan att behöva söka tillstånd i 27 olika länder", säger Viviane Reding, EU:s telekomkommissionär. ”Jag är glad att flygbolagen i Europa nu börjar tillåta att mobiltelefonen används ombord. För att fler flygbolag ska följa efter bör man se till att andra passagerare inte störs, t.ex. genom att ha tysta platser, precis som på tåg. Operatörerna bör också se till att priserna inte blir för höga. Mobiltelefontjänster ombord kan bli en konkurrensfördel på den globala flygmarknaden”.

I april 2008 införde kommissionen gemensamma EU-regler för mobiltelefontjänster ombord på flyg (IP/08/537). Tack vare reglerna har nu två företag som erbjuder mobilkommunikationstjänster etablerat sig i Europa – OnAir (Genève) och AeroMobile (London). De samarbetar med flygbolag som vill erbjuda sina passagerare sådana tjänster.

För närvarande håller tre europeiska flygbolag – Ryanair (Irland), TAP (Portugal) och bmi (Storbritannien) – på att bygga ut tjänsten. 27 flygplan har redan utrustats och mot slutet av året väntas siffran ha fördubblats. Det är en lovande början, och andra flygbolag håller också på att prova ut tekniken.

Flygbolagen är också i färd med att finjustera villkoren för att använda mobiltelefonen ombord för att få fler konsumenter att intressera sig för den nya tjänsten. De undersöker också hur mycket tjänsten används på de flyg som redan är utrustade. Kostnaden för röstsamtal börjar på cirka 1,60 euro per minut och 0,43 euro för ett sms, beroende på passagerarens mobiloperatör.

Kommissionen införde nya regler 2008 för att det skulle gå att använda mobiltelefonen ombord på flygplan i hela EU. Man ville också göra det möjligt för företag att erbjuda dessa tjänster på flyg som ofta korsar flera gränser. Tre krav måste vara uppfyllda:

  • Användningen får inte störa flygplanens utrustning och system.
  • Mobilutrustningen får inte störa markbundna mobilnät utan ska endast kopplas till basstationer ombord som är i förbindelse med marken via satellit.
  • Gemensamma regler och standarder ska se till att basstationer ombord får sända vid flygning över olika EU-länder.

En modell för andra kontinenter

EU-modellen har tjänat som förebild för andra regioner. Flera flygbolag utanför Europa (bl.a. Qantas, Emirates, Malaysian Airlines, Royal Jordanian, Wataniya och Virgin Australia) har testat tjänsten eller erbjuder den, och ett 40-tal flygplan är redan utrustade. Andra flygbolag har sagt att de också funderar på att införa tjänsten. GSM är den vanligaste standarden världen över (nästan 3 miljarder användare), vilket gör företagsidén attraktiv eftersom passagerarna kan använda sin vanliga mobiltelefon.

Bakgrund

Mobilkommunikationstjänster på flyg är telekomtjänster som finns i hela EU. Kommission antog två nya initiativ i april 2008 (IP/08/537):

  • Ett beslut med harmoniserade tekniska villkor för ombordutrustning för mobiltelefonanvändning på flyg i hela EU. Villkoren ska se till att utrustningen inte orsakar störningar och ger EASA i uppgift att intyga att utrustningen uppfyller kraven på luftvärdighet för olika flygplanstyper. Beslutet är rättsligt bindande vilket betyder att samma typ av utrustning ska användas på alla flygplan.
  • En rekommendation om en harmoniserad strategi för licensiering som ska främja ett ömsesidigt erkännande av nationella tillstånd.

Mobilsamtal och sms ombord på flygplanen behandlas som internationell roaming i markbundna nät. De är betydligt billigare än de satellittelefonitjänster som fanns tidigare. Mobilsamtal på flyget ingår inte i kommissionens åtgärder för roamingavgifter eftersom det är en ny tjänst på en ny marknad. Taxorna fastställs därför av tjänsteleverantören själv. Kommissionen övervakar dock noga konsumentpriserna – både hur höga och hur tydliga de är.

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mca/index_en.htm

MEMO/08/220

http://www.onair.aero/

http://www.aeromobile.net/


Side Bar