Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/526

V Bruseli 2. apríla 2009

Prvé európske letecké spoločnosti ponúkajú možnosť používať mobilné telefóny na palube – vďaka základným pravidlám v celej EÚ

Čoraz viac európskych pasažierov cestujúcich lietadlom má možnosť používať počas letu svoj mobilný telefón na zasielanie textových správ, surfovanie po internete či dokonca uskutočňovanie hovorov. Rok po tom, ako Komisia zaviedla spoločné pravidlá bezpečného používania mobilných telefónov na palube lietadiel a schválila samotné používanie tejto cezhraničnej služby, bolo 27 európskych lietadiel vybavených zariadeniami na bezpečné používanie telefónov GSM počas letov v európskom vzdušnom priestore. Očakáva sa, že tento počet sa do konca roku 2009 zdvojnásobí.

„Možnosť používať mobilné telefóny počas letu najviac ocenia obchodní cestujúci a mladí pasažieri. Je to zároveň zaujímavý obchodný model pre európske spoločnosti. Z tohto dôvodu Komisia pred rokom ustanovila základné pravidlá, aby spoločnosti mohli túto službu poskytovať v európskom vzdušnom priestore bezpečným a jednoduchým spôsobom bez toho, aby museli o povolenie v jednotlivých krajinách žiadať 27 rozličnými spôsobmi,“ vraví Viviane Reding, komisárka EÚ pre telekomunikácie. „Som rada, že prvé letecké spoločnosti v Európe už ponúkajú možnosť používať mobilné telefóny počas letu. Aby sa zabezpečilo bezproblémové uplatňovanie, používaním mobilných telefónov počas letu by sa nemali rušiť ostatní cestujúci, napr. tak, že sa zriadia tiché zóny podobne, ako vo vlakoch. Operátori by takisto mali zabezpečiť, aby ceny ostali primerané. Ak sa tak stane, služby mobilnej telefónie na palube sa môžu pre európske spoločnosti stať výhodou na konkurenčnom globálnom trhu leteckej dopravy.“

Komisia v apríli 2008 zaviedla pravidlá, ktorými sa harmonizujú podmienky poskytovania služieb mobilnej telefónie na palube lietadiel v celej EÚ (IP/08/537). O rok neskôr mohli vďaka týmto umožňujúcim pravidlám dvaja poskytovatelia služieb mobilnej komunikácie na palube lietadiel, spoločnosti OnAir (Ženeva) a AeroMobile (Londýn), začať v Európe podnikať. Vytvárajú partnerstvá s leteckými spoločnosťami, ktoré majú záujem o to, aby sa takéto služby sprístupnili ich cestujúcim.

V súčasnosti túto službu do svojej flotily zavádzajú traja európski leteckí prepravcovia – Ryanair (Írsko), TAP (Portugalsko) a bmi (Spojené kráľovstvo) – pričom 27 lietadiel už je vybavených potrebnou technológiou a do konca roka 2009 sa očakáva zdvojnásobenie tohto počtu. Je to sľubný začiatok, a to aj vzhľadom na skutočnosť, že ostatné aerolínie v súčasnosti už takisto uskutočňujú technické skúšky.

Tieto letecké spoločnosti zároveň dolaďujú podmienky, za ktorých cestujúci budú môcť používať svoje telefóny na palube lietadiel, aby sa zabezpečilo, že novú službu prijme širší okruh cestujúcich, pričom zároveň analyzujú spustenie služby na tých lietadlách, do ktorých bola potrebná technológia už nainštalovaná. Zo súčasných informácií vyplýva, že cena za službu bude približne od 1,60 EUR za minútu hlasového volania a od 0,43 EUR za textovú správu v závislosti od toho, služby ktorého pozemného mobilného operátora cestujúci využíva.

Komisia prijala regulačné opatrenia v roku 2008 s cieľom umožniť bezpečnú prevádzku mobilnej komunikácie na palube lietadiel v celej EÚ a vytvoriť podmienky pre spoločnosti na to, aby mohli tieto služby poskytovať na letoch, ktoré často prekračujú viaceré hranice. Vyžiadalo si to tri kroky:

  • zabezpečiť, aby používanie zariadení na palube – vrátane mobilných telefónov cestujúcich – nespôsobovalo interferencie s prístrojmi a systémami lietadla;
  • zabezpečiť, aby mobilné zariadenia neinterferovali s pozemnými sieťami mobilnej komunikácie a pripájali sa výhradne k základňovým staniciam na palube, ktoré sú prepojené so stanicami na zemi prostredníctvom satelitu;
  • vypracovať spoločné pravidlá a štandardy na to, aby boli základňové stanice schválené na prevádzku v rozličných členských štátoch EÚ, nad ktorými lietadlo prelieta.

Vzor pre ostatné kontinenty

Európsky prístup sa stal vzorom pre ostatné regióny. Niekoľko leteckých spoločností mimo Európy (vrátane spoločností Qantas, Emirates, Malaysian Airlines, Royal Jordanian, Wataniya, Virgin Australia) začalo testovať službu, resp. ju už ponúkajú, pričom potrebnou technológiou je už vybavených približne 40 lietadiel. Ďalšie aerolínie oznámili podobné plány. Celosvetová dominancia štandardu GSM (ktorý v súčasnosti používajú takmer 3 miliardy ľudí) robí z tohto obchodného modelu atraktívnu možnosť, keďže cestujúci môžu používať svoj bežný mobilný telefón.

Kontext

Služby mobilnej komunikácie v lietadle sú celoeurópskymi telekomunikačnými službami. Komisia prijala v apríli 2008 dve opatrenia (IP/08/537):

  • Rozhodnutie, ktorým sa ustanovujú harmonizované technické parametre zariadení na palube lietadiel na používanie mobilných telefónov počas letu v rámci EÚ. Týmito parametrami sa zabezpečuje, aby zariadenia nevytvárali interferencie a aby sa Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva (EASA) umožnilo vydávať osvedčenia o vhodnosti zariadení pre leteckú prevádzku v jednotlivých typoch lietadiel. Toto rozhodnutie je právne záväzné a zabezpečuje, že vo všetkých lietadlách sa používa zariadenie toho istého typu.
  • Odporúčanie na harmonizovaný postup pri vydávaní povolení, v ktorom sa podporuje vzájomné uznávanie vnútroštátnych povolení.

„Letecký roaming“, alebo mobilné volania a textové správy uskutočnené na palube lietadiel, sa považujú za medzinárodný roaming podobne, ako pri pozemných službách. Prvé príklady ukazujú, že sadzby za služby sú podstatne nižšie, ako za služby pevnej telefónie na palube ponúkané prostredníctvom satelitu v minulosti. Mobilná komunikácia v priebehu letu nespadá do rozsahu opatrení Komisie o roamingových sadzbách za hlasové a dátové služby, pretože tieto služby sa považujú za inovačnú službu na vynárajúcom sa trhu, a preto sadzby určuje poskytovateľ služby. Komisia však pozorne monitoruje spotrebiteľské ceny a ich transparentnosť.

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mca/index_en.htm

MEMO/08/220

http://www.onair.aero/

http://www.aeromobile.net/


Side Bar