Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/526

Bruxelles, 2 aprilie 2009

Companiile aeriene europene încep să ofere posibilitatea utilizării telefonului mobil în timpul zborului, grație unor norme comunitare de bază

Din ce în ce mai mulți pasageri ai companiilor aeriene europene au posibilitatea de a-și utiliza telefoanele mobile pentru a trimite mesaje scrise, pentru a naviga pe internet sau chiar pentru a efectua apeluri în timpul zborurilor. La un an de la stabilirea de către Comisie a unor norme comune pentru utilizarea în condiții de siguranță a telefoanelor mobile la bordul aeronavelor și a unei proceduri simple de autorizare a acestui serviciu transfrontalier, 27 de aeronave europene au fost echipate corespunzător pentru a permite utilizarea în condiții de securitate a telefoanelor GSM în timpul zborurilor efectuate în spațiul aerian european. Se așteaptă ca numărul acestora să se dubleze până la sfârșitul anului 2009.

„Posibilitatea de a utiliza telefonul mobil în timpul zborului prezintă un interes deosebit în special pentru persoanele care călătoresc în scop de afaceri și pentru pasagerii mai tineri. De asemenea, această facilitate reprezintă un model interesant de afaceri pentru companiile europene. Din acest motiv, acum un an Comisia a stabilit norme comune de bază, astfel încât companiile să poată presta acest serviciu, în mod simplu și sigur în cadrul spațiului aerian european, fără a mai fi nevoie de respectarea a 27 de proceduri naționale diferite de autorizare,” a declarat Viviane Reding, Comisarul european pentru telecomunicații. „Mă bucur că primele companii aeriene din Europa oferă acum posibilitatea utilizării telefonului mobil în timpul zborului. Pentru ca acest serviciu să poată fi introdus în continuare fără probleme, utilizarea telefonului mobil în timpul zborului nu trebuie să îi deranjeze pe ceilalți pasageri; acest lucru se poate asigura, de exemplu, prin instituirea unor zone de liniște asemănătoare celor din trenuri. Totodată, operatorii ar trebui să mențină prețurile în limite rezonabile. Dacă se va întâmpla acest lucru, serviciile de telefonie mobilă oferite la bordul aeronavelor ar putea reprezenta un avantaj pentru companiile europene, având în vedere competitivitatea pieței mondiale a transporturilor aeriene.”

În aprilie 2008, Comisia a introdus norme vizând armonizarea condițiilor pentru serviciile de telefonie mobilă disponibile la bordul aeronavelor de pe întreg teritoriul UE (IP/08/537). Un an mai târziu, doi furnizori de servicii de comunicații prin telefonie mobilă la bordul aeronavelor, OnAir (Geneva) și AeroMobile (Londra), au avut posibilitatea, datorită acestor norme, de a pune bazele unor afaceri în Europa. Acești furnizori se asociază cu companii aeriene interesate să pună astfel de servicii la dispoziția pasagerilor.

În prezent, trei companii aeriene europene - Ryanair (Irlanda), TAP (Portugalia) și bmi (Regatul Unit) – pun bazele acestui serviciu în cadrul flotelor proprii: 27 de aeronave au fost deja echipate și se așteaptă ca numărul acestora să se dubleze până la sfârșitul anului 2009. Acesta este un început promițător. În tot acest timp, alte companii aeriene efectuează testări tehnice.

Totodată, companiile aeriene pun la punct condițiile în care pasagerii își pot utiliza telefoanele mobile la bordul aeronavelor, pentru a asigura un grad mai înalt de acceptare a noului serviciu din partea consumatorilor și analizează nivelul de adoptare a serviciului în cazul companiilor aeriene care sunt deja echipate în acest sens. Din datele actuale reiese că prețul acestui serviciu se situează între aproximativ 1,60 euro pe minut pentru un apel vocal și aproximativ 0,43 euro pentru un mesaj scris, în funcție de operatorul de telefonie mobilă de la sol utilizat de pasager.

În 2008, Comisia a întreprins acțiuni de reglementare pentru a permite operarea în condiții de siguranță și pe întreg teritoriul UE a comunicațiilor mobile la bordul aeronavelor și pentru a crea companiilor condițiile necesare oferirii acestor servicii în timpul zborurilor care traversează adesea mai multe frontiere. Acest aspect a necesitat parcurgerea a trei etape:

  • garantarea faptului că utilizarea echipamentului la bordul aeronavei – inclusiv a telefoanelor mobile ale pasagerilor – nu interferează cu echipamentele și sistemele de bord;
  • garantarea că echipamentele de telefonie mobilă nu interferează cu rețelele terestre de comunicații mobile, ci că acesta se conectează în mod exclusiv la stația de bază de la bord, care este legată la rândul ei la sol prin satelit;
  • oferirea de norme și standarde comune, astfel încât stațiile de bază de la bord să fie autorizate să opereze în timp ce aeronava traversează spațiile aeriene ale diferitelor state membre ale UE.

Un model pentru alte continente

Abordarea europeană a fost utilizată drept model în alte regiuni de pe glob. Un număr de companii aeriene din afara Europei (inclusiv Qantas, Emirates, Malaysian Airlines, Royal Jordanian, Wataniya, Virgin Australia) au testat serviciul sau chiar îl oferă, aproximativ 40 de aeronave fiind echipate în acest sens. Și alte companii aeriene și-au anunțat intenții asemănătoare. Prevalența la nivel mondial a standardului GSM (utilizat în prezent de aproximativ 3 miliarde de oameni) conferă modelului de afaceri un caracter mai atractiv, având în vedere că pasagerii pot să utilizeze telefoanele lor mobile obișnuite.

Istoric

Serviciile de comunicații mobile disponibile la bordul aeronavelor sunt servicii paneuropene de telecomunicații. În aprilie 2008, Comisia a adoptat două măsuri (IP/08/537):

  • O decizie de stabilire a unor parametri tehnici armonizați pentru echipamentele instalate la bord destinate utilizării telefonului mobil în timpul zborului în întreaga Uniune Europeană. Acestea garantează că echipamentul în cauză nu generează interferențe și oferă Agenției Europene de Siguranță a Aviației (EASA) posibilitatea de a certifica navigabilitatea echipamentului pentru diferite tipuri de aeronave. Această decizie este obligatorie din punct de vedere juridic, garantând utilizarea aceluiași tip de echipament pe toate aeronavele.
  • O recomandare privind o abordare armonizată a procedurilor de autorizare, care promovează recunoașterea reciprocă a autorizațiilor naționale.

„Roaming-ul aerian” sau apelurile și mesajele scrise de pe telefoanele mobile de la bordul aeronavelor este considerat roaming internațional, ca și în cazul serviciilor terestre. Primele exemple fac dovada unor tarife cu mult inferioare serviciilor de telefonie fixă disponibile prin satelit în timpul zborului care se ofereau în trecut. Comunicațiile mobile din timpul zborului nu fac obiectul măsurilor comunitare privind tarifele de roaming pentru voce și date, deoarece acestea sunt considerate ca alcătuind un serviciu inovator pe o piață emergentă, fiind așadar fixate de către prestatorul de servicii. Cu toate acestea, Comisia urmărește îndeaproape prețurile de consum și transparența acestora.

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mca/index_en.htm

MEMO/08/220

http://www.onair.aero/

http://www.aeromobile.net/


Side Bar