Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/526

Bryssel 2. huhtikuuta 2009

Kännykkäpuhelut mahdollisiksi lentokoneissa EU-sääntöjen ansiosta

Yhä useammat eurooppalaiset lentomatkustajat voivat lähettää tekstiviestejä, surffata netissä tai soittaa puheluja kännykällään lennon aikana. Komissio vahvisti vuosi sitten yhteiset säännöt matkapuhelimien turvalliselle käytölle lentokoneissa ja laati yksinkertaisen lupamenettelyn tätä valtioiden rajat ylittävää palvelua varten. Sen jälkeen jo 27 eurooppalaista lentokonetta on varustettu mahdollisuudella käyttää turvallisesti matkapuhelinta Euroopan ilmatilassa lennettäessä. Määrän odotetaan kaksinkertaistuvan vuoden 2009 loppuun mennessä.

”Kännykän käyttömahdollisuus lennon aikana kiinnostaa erityisesti liikematkustajia ja nuorisoa. Se on myös kiinnostava liiketoimintamahdollisuus eurooppalaisille yrityksille. Siksi komissio vahvisti vuosi sitten yhteiset säännöt, joiden ansiosta yritykset voivat tarjota tätä palvelua Euroopan taivaalla turvallisesti ja helposti ilman 27 erillistä kansallista lupamenettelyä," totesi EU:n televiestintäkomissaari Viviane Reding. ”Olen iloinen, että ensimmäiset lentoyhtiöt tarjoavat nyt kännykän käyttömahdollisuutta lennon aikana. Jotta käyttöönotto jatkuisi sujuvasti, on vielä huolehdittava siitä, että kännykän käyttö lennolla ei häiritse muita matkustajia. Tämä onnistuu esimerkiksi siten, että tätä varten järjestetään erillisiä vaimennettuja alueita, kuten junissa. Operaattoreiden olisi puolestaan varmistettava, että hinnat pysyvät kohtuullisina. Jos tässä onnistutaan, lennonaikaiset kännykkäpuhelut voivat merkitä etulyöntiasemaa eurooppalaisille yrityksille kilpailluilla maailmanlaajuisilla lentomatkamarkkinoilla.”

Huhtikuussa 2008 komissio vahvisti yhdenmukaistetut ehdot matkapuhelinpalvelujen käytölle lentomatkojen aikana EU:ssa (IP/08/537). Vuotta myöhemmin kaksi matkaviestintäpalvelujen tarjoajaa – OnAir (Geneve) ja AeroMobile (Lontoo) – on näiden sääntöjen ansiosta voinut aloittaa liiketoiminnan Euroopassa. Ne tekevät sopimuksia lentoyhtiöiden kanssa, jotka haluavat tarjota näitä palveluja asiakkailleen.

Tällä hetkellä kolme eurooppalaista lentoyhtiötä – Ryanair (Irlanti), TAP (Portugali) ja bmi (Yhdistynyt kuningaskunta) – varustaa lentokoneitaan palvelua varten: 27 lentokonetta on jo valmiina, ja määrän odotetaan kaksinkertaistuvan vuoden 2009 loppuun mennessä. Alku on lupaava, ja muutkin lentoyhtiöt tekevät parhaillaan teknisiä testejä.

Samalla lentoyhtiöt viimeistelevät ehtoja, joilla matkustajat voivat käyttää kännykkää lennon aikana, jotta palvelu saisi mahdollisimman hyvän vastaanoton kuluttajien keskuudessa. Lisäksi ne analysoivat palvelun käyttöönottoa jo varustelluissa lentokoneissa. Hinnat lähtevät tällä hetkellä 1,60 eurosta minuutilta puhelujen ja 0,43 eurosta tekstiviestien osalta, riippuen matkustajan käyttämästä maanpäällisestä operaattorista.

Komissio ryhtyi sääntelytoimiin vuonna 2008, jotta lentokoneissa voitaisiin käyttää matkaviestimiä turvallisesti koko Euroopassa ja yritykset voisivat tarjota näitä palveluja valtioiden rajat ylittävillä lennoilla. Tämä edellytti:

  • sen varmistamista, että lennolla käytettävät laitteet – mukaan lukien matkustajien käyttämät laitteet – eivät häiritse lentokoneen laitteiden ja järjestelmien toimintaa;
  • sen varmistamista, että matkaviestinlaitteet eivät aiheuta häiriöitä maanpäällisissä matkaviestintäverkoissa vaan kytkeytyvät pelkästään lentokoneessa sijaitsevaan tukiasemaan, joka on linkitetty maahan satelliitin välityksellä;
  • yhteisiä sääntöjä ja standardeja, joiden nojalla tukiasemia voidaan käyttää luvallisesti koneiden lentäessä EU:n eri jäsenvaltioiden ilmatilassa.

Malli muillekin maanosille

Eurooppalainen lähestymistapa on toiminut mallina muille alueille. Useat Euroopan ulkopuoliset lentoyhtiöt (kuten Qantas, Emirates, Malaysian Airlines, Royal Jordanian, Wataniya ja Virgin Australia) ovat testanneet palvelua tai tarjoavat jo sitä; niillä on jo nelisenkymmentä matkaviestintään varusteltua lentokonetta. Muut lentoyhtiöt ovat ilmoittaneet samanlaisista aikeista. Maailmanlaajuinen GSM-standardi (jolla on nykyisin lähes 3 miljardia käyttäjää) tekee liiketoimintamallista houkuttelevan, sillä sen ansiosta matkustajat voivat käyttää omaa matkapuhelintaan.

Taustaa

Lennonaikaiset matkaviestintäpalvelut ovat tyypillisesti yleiseurooppalaisia telepalveluja. Komissio hyväksyi huhtikuussa 2008 kaksi säädöstä IP/08/537:

  • päätös, jossa määritellään yhdenmukaiset tekniset vaatimukset lennonaikaisissa viestintäjärjestelmissä käytettäville laitteille koko EU:ssa. Niillä varmistetaan, että laitteet eivät aiheuta häiriöitä, ja niillä määrätään EASA:n tehtäväksi varmistaa laitteiden moitteeton toiminta erityyppisissä lentokoneissa. Päätös on oikeudellisesti sitova ja se varmistaa, että kaikissa lentokoneissa käytetään samantyyppisiä laitteita;
  • suositus yhdenmukaisista lupaehdoista, jolla edistetään kansallisten valtuutusten vastavuoroista tunnustamista.

Lentokoneiden verkkovierailua eli lennonaikaisia matkapuheluja ja tekstiviestejä pidetään kansainvälisenä verkkovierailuna maanpäällisten palvelujen tapaan. Ensimmäisissä esimerkeissä hinnat ovat selvästi alhaisempia kuin tähänastisten satelliitin kautta välitettyjen lennonaikaisten kiinteiden puhelupalvelujen hinnat. Lennonaikainen matkaviestintä ei kuulu komission harjoittaman matkapuhelujen ja datapalvelujen verkkovierailuhintoja koskevan sääntelyn piiriin, sillä se katsotaan innovatiiviseksi palveluksi, minkä vuoksi hinnoista päättää vapaasti palveluntarjoaja. Komissio seuraa kuitenkin tiiviisti kuluttajahintoja ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä.

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mca/index_en.htm

MEMO/08/220

http://www.onair.aero/

http://www.aeromobile.net/


Side Bar