Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/526

Brüssel, 2. aprill 2009

Esimesed Euroopa lennuettevõtjad võimaldavad reisijatel uute ELi eeskirjade alusel kasutada lennu ajal mobiiltelefoni

Üha enam lennureisijaid saab lennu ajal kasutada mobiiltelefoni lühisõnumite saatmiseks, veebi lehitsemiseks ja kõnelemiseks. Aasta pärast seda, kui komisjon võttis vastu õhusõiduki pardal mobiiltelefoni turvalise kasutamise ühiseeskirjad ning kehtestas lihtsa süsteemi selle piiriülese teenuse osutamise lubade andmiseks, on juba 27-l Euroopa lennukil seadmed, mis võimaldavad Euroopa õhuruumis turvaliselt kasutada GSM-telefone. 2009. aasta lõpuks peaks niisuguseid lennukeid olema juba poole rohkem.

„Eriti ärireisijad ja noored tahaksid lennu ajal mobiiltelefoni kasutada. Euroopa ettevõtjad aga näevad siin huvitavat ärivõimalust. Seetõttu kehtestas Euroopa Komisjon möödunud aastal eeskirjad, mille alusel saavad ettevõtjad pakkuda Euroopa õhuruumis turvalist ja lihtsalt kasutatavat teenust, ilma et neil tuleks luba taotleda kõigi 27 riigi ametiasutustelt”, ütles sidevaldkonna eest vastutav infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „On rõõmustav, et esimesed Euroopa lennuettevõtjad juba võimaldavad reisijatel mobiiltelefoni kasutada. Teenuse levikuks oleks vaja, et mobiiltelefoni kasutamine ei häiriks kaasreisijaid. Selleks võiksid lennukites rongide eeskujul olla „vaikusealad”. Teenusepakkujad peaksid teenuse hinna hoidma mõistlikkuse piires. Kui nad seda suudavad, võib mobiilsideteenuste osutamisest saada Euroopa ettevõtjate konkurentsieelis ülemaailmsel lennundusturul.”

2008. aasta aprillis võttis komisjon vastu eeskirjad, millega terves ELis ühtlustati õhusõiduki pardal mobiilsideteenuste osutamise tingimused (IP/08/537). Aasta hiljem on Euroopas nende eeskirjade alusel alustanud tegevust juba kaks mobiilsideteenuste pakkujat – OnAir (Genf) ja AeroMobile (London). Nad töötavad partnerluses lennundusettevõtjatega, kes soovivad neid teenuseid pakkuda oma reisijatele.

Praegu on teenuse pakkumist alustanud kolm Euroopa lennundusettevõtjat – Ryanair (Iirimaa), TAP (Portugal) ja bmi (Ühendkuningriik). Vajalikud seadmed on praeguseks 27 lennukil ja aasta lõpuks niisuguste lennukite arv eeldatavasti kahekordistub. Mitmel teisel lennundusettevõtjal on teenuse osutamine katsejärgus. Seega on algus paljutõotav.

Selleks et tarbija võtaks uue teenuse omaks, täpsustavad lennundusettevõtjad tingimusi, mille alusel võivad reisijad lennu ajal mobiiltelefoni kasutada, ning analüüsivad, kuidas kasutatakse teenust lennukitel, kus juba on vajalikud seadmed. Erinevate mobiilioperaatorite lõikes algab teenuse hind 1 eurost ja 60 sendist kõneminuti eest ning 43 sendist lühisõnumi eest.

Komisjon võttis 2008. aastal vastu õigusaktid, millega tagati terves ELis õhusõiduki pardal turvaline mobiilside kasutamine ja loodi ettevõtjatele tingimused kõnealuse teenuse osutamiseks piiriülestel lendudel. Õigusaktid võeti vastu kolmes etapis:

  • tagati, et pardal olevad seadmed, sealhulgas reisijate telefonid, ei sega lennuki seadmete ja süsteemide toimimist;
  • tagati, et mobiilseadmed ei sega maapealsete mobiilsidevõrkude toimimist, vaid side toimuks ainult satelliitside kaudu maapealsete tugijaamadega seotud pardatugijaamade kaudu;
  • kehtestati ühised eeskirjad ja standardid, mis võimaldavad lennuki pardatugijaama toimimist mistahes ELi liikmesriigi õhuruumis.

Eeskuju kogu maailmale

Teised maailma riigid on Euroopast eeskuju võtnud. Mitmed muu maailma lennuettevõtjad, näiteks Qantas, Emirates, Malaysian Airlines, Royal Jordanian, Wataniya ja Virgin Australia, katsetavad või juba osutavadki sellist teenust ja vajalike seadmetega on varustatud juba umbes 40 lennukit. Paljudel ettevõtjatel on sarnase teenuse osutamine veel kavandamisjärgus. Kõnealuse ärimudeli teeb veetlevaks asjaolu, et GSM standard on maailma levinuim (hõlmates praegu peaaegu kolm miljardit inimest) ja reisijad saavad seetõttu kasutada omaenda telefoni.

Taust

Õhusõiduki pardal osutatavad mobiilsideteenused on üleeuroopalised sideteenused. Komisjon võttis 2008. aasta aprillis vastu kaks õigusakti (IP/08/537):

  • otsus, milles on sätestatud ELi õhusõiduki pardal mobiilteenuste kasutamiseks ettenähtud pardaseadmete ühtlustatud tehnilised parameetrid. Nende nõuetega tagatakse, et pardal kasutatavad seadmed ei häiri teiste seadmete tööd ja antakse Euroopa Lennundusohutusametile õigus anda litsentse, millega kinnitatakse, et iga lennukitüübi seadmed vastavad nõuetele. Otsus on kohustuslik õigusakt, millega tagatakse, et kõikidel õhusõidukitel kasutatakse ühte tüüpi seadmeid;
  • soovitus, millega ühtlustatakse lähenemisviisi litsentsimisele ja millega võimaldatakse liikmesriikidel vastastikku tunnustada väljaantud lubasid.

Lennurändlusteenust” ehk lennuki pardal mobiilikõnede võtmist ja lühisõnumite saatmist käsitletakse rahvusvahelise rändlusteenusena sarnaselt rahvusvahelisele mobiilirändlusteenusele. Teenuse praegune hinnatase on tunduvalt madalam kui lendudel seni pakutud satelliidipõhisel püsiliinitelefoniteenusel. Komisjoni eeskirjad kõne- ja andmeside rändlusteenuse tariifide kohta ei kehti lendudel kasutatava mobiilside suhtes, kuna viimase puhul on tegemist uuendusliku teenuse osutamisega alles tärkaval turul. Kuid komisjon jälgib hoolega tarbijahindu ja nende kujundamise läbipaistvust.

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mca/index_en.htm

MEMO/08/220

http://www.onair.aero/

http://www.aeromobile.net/


Side Bar