Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/526

Bruxelles, den 2. april 2009

Takket være fælles EU-principper tilbyder de første europæiske flyselskaber nu brug af mobiltelefon under flyvning

Flere og flere europæiske flypassagerer får nu mulighed for at benytte deres mobiltelefon til at sende SMS'er, browse på nettet eller endog foretage opkald under flyvninger. Et år efter, at Kommissionen indførte fælles regler for sikker brug af mobiltelefoner på fly og en enkel godkendelsesprocedure for denne grænseoverskridende tjeneste, er 27 europæiske fly blevet udstyret, således at de giver mulighed for sikker brug af GSM-telefoner under flyvning i europæisk luftrum. Dette antal ventes at fordobles inden udgangen af 2009.

"Især forretningsrejsende og yngre passagerer efterspørger muligheden for at benytte en mobiltelefon under flyvninger. Det er også en interessant forretningsmodel for europæiske virksomheder. Derfor fastlagde Kommissionen for et år siden fælles grundprincipper, således at flyselskaberne kan tilbyde denne tjeneste i det europæiske luftrum på en sikker og enkel måde uden at skulle gennem 27 forskellige nationale godkendelsesprocedurer," sagde EU's kommissær for telekommunikation, Viviane Reding. "Det glæder mig, at de første flyselskaber i Europa nu tilbyder brug af mobiltelefoner under flyvning. For at sikre en problemfri indførelse bør brug af mobiltelefoner under flyvning ikke forstyrre andre passagerer, f.eks. ved at der indføres stillezoner ligesom i tog. Operatørerne bør også sørge for, at priserne holdes på et rimeligt niveau. I så fald kan mobiltelefontjenester om bord på fly være et plus for de europæiske selskaber på det konkurrenceprægede globale flyrejsemarked."

I april 2008 indførte Kommissionen regler til harmonisering af betingelserne for mobiltelefontjenester på fly i EU (IP/08/537). Et år senere har disse regler givet to udbydere af mobilkommunikationstjenester om bord på fly, OnAir (Geneve) og AeroMobile (London), mulighed for at begynde at drive forretning i Europa. De samarbejder med flyselskaber, som er interesseret i at stille sådanne tjenester til rådighed for deres passagerer.

I øjeblikket er tre europæiske flyselskaber – Ryanair (Irland), TAP (Portugal) og bmi (Det Forenede Kongerige) – ved at opbygge denne tjeneste i deres flåder: 27 fly er allerede blevet udstyret, og antallet ventes at fordobles inden udgangen af 2009. Dette er en lovende start, og der foregår samtidig tekniske forsøg hos andre flyselskaber.

I mellemtiden er flyselskaberne ved at udforme de nærmere betingelser for passagernes brug af mobiltelefon om bord på flyene med henblik på at sikre bred forbrugeraccept af den nye tjeneste, og de er i færd med at analysere indførelsen af tjenesten på de fly, der allerede er udstyret hermed. I øjeblikket ser det ud til, at prisen på tjenesten starter ved ca. 1,60 EUR pr. minut for taleopkald og ca. 0,43 EUR for en tekstbesked afhængig af, hvilken jordbaseret mobiloperatør passageren benytter.

Kommissionen traf i 2008 lovgivningsmæssige foranstaltninger for at give mulighed for sikker og EU-dækkende brug af mobilkommunikation om bord på fly og skabe de nødvendige betingelser for, at disse tjenester kan tilbydes på flyvninger, der ofte krydser flere grænser. Dette kræver, at tre betingelser er opfyldt:

  • Det skal sikres, at brugen af udstyret om bord – herunder passagerernes håndsæt – ikke forårsager interferens med flyets udstyr og systemer.
  • Det skal sikres, at mobilt udstyr ikke interfererer med jordbaserede mobilkommunikationsnetværk, men udelukkende har forbindelse med basisstationen på flyet, som er forbundet med jorden via satellit.
  • Der skal fastlægges fælles regler og standarder, således at basisstationer på fly har tilladelse til at fungere, mens et fly flyver over forskellige EU-medlemsstater.

En model for andre kontinenter

Den europæiske model har tjent som forbillede for andre regioner. Flere flyselskaber uden for Europa (herunder Qantas, Emirates, Malaysian Airlines, Royal Jordanian, Wataniya, Virgin Australia) har afprøvet tjenesten eller tilbyder den, og ca. 40 fly er allerede udstyret med den. Andre flyselskaber har meddelt, at de har til hensigt at gøre det samme. GSM-standardens almindelige udbredelse på verdensplan (benyttes i øjeblikket af næsten 3 mia. personer) gør forretningsmodellen attraktiv, idet passagererne kan benytte deres normale mobiltelefon.

Baggrund

Mobilkommunikationstjenester på fly er fælleseuropæiske teletjenester. Kommissionen vedtog to foranstaltninger i april 2008 (IP/08/537):

  • En beslutning med harmoniserede tekniske parametre for det udstyr, der er nødvendigt for brug af mobiltelefoner om bord på fly overalt i EU. Disse sikrer, at udstyret ikke forårsager interferens, og giver EASA mulighed for at certificere luftdygtigheden af udstyr til forskellige flytyper. Beslutningen er juridisk bindende, hvilket sikrer, at der benyttes samme type udstyr på alle fly.
  • En henstilling om en harmoniseret fremgangsmåde for licensudstedelse, som skal fremme gensidig anerkendelse af nationale tilladelser.

'Airline roaming', dvs. mobilopkald og tekstbeskeder om bord på fly, behandles som international roaming i lighed med jordbaserede tjenester. De første eksempler viser, at taksterne ligger et godt stykke under de fastnettjenester via satellit, der tidligere blev tilbudt under flyvninger. Mobilkommunikation under flyvninger falder uden for Kommissionens foranstaltninger vedrørende tale- og dataroamingtakster, idet de anses for en innovativ tjeneste på et nyt marked og derfor fastsættes af tjenesteudbyderen. Kommissionen overvåger imidlertid nøje forbrugerpriserne og deres gennemsigtighed.

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mca/index_en.htm

MEMO/08/220

http://www.onair.aero/

http://www.aeromobile.net/


Side Bar