Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/526

V Bruselu dne 2. dubna 2009

Díky základním pravidlům v celé EU nabízejí první evropské letecké společnosti používání mobilních telefonů za letu

Stále více evropských cestujících v letecké dopravě má možnost používat mobilní telefon k zasílání textových zpráv, prohlížení internetových stránek nebo dokonce k telefonování za letu. Rok poté, co Komise zavedla společná pravidla pro bezpečné používání mobilních telefonů v letadlech a jednoduché schvalovací řízení pro tuto přeshraniční službu, bylo 27 evropských letadel vybaveno zařízením k bezpečnému používání mobilních telefonů za letu v evropském vzdušném prostoru. Lze očekávat, že se počet těchto letadel do konce roku 2009 zdvojnásobí.

„Možnost používat mobilní telefon za letu zvláště ocení cestující na služebních cestách a cestující mladšího věku. Jedná se také o zajímavý podnikatelský model pro evropské společnosti. Proto Komise před rokem stanovila společná základní pravidla, aby společnosti mohly tuto službu nabízet v evropském vzdušném prostoru bezpečným a jednoduchým způsobem, aniž by musely procházet 27 různými vnitrostátními schvalovacími postupy,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU odpovědná za telekomunikace. „Je potěšitelné, že první letecké společnosti v Evropě nyní nabízejí používání mobilních telefonů za letu. Aby došlo k bezproblémovému rozšíření této služby, používání mobilních telefonů za letu by nemělo vyrušovat ostatní cestující, a proto by například v letadlech mohly existovat tiché zóny jako ve vlacích. Operátoři by také měli zajistit, aby úroveň cen zůstala přiměřená. Pokud se to podaří, mohou se mobilní telefonní služby na palubě stát výhodou pro evropské společnosti na konkurenčním světovém trhu letecké dopravy.“

V dubnu 2008 Komise zavedla pravidla za účelem harmonizace podmínek pro mobilní telefonní služby na palubách letadel v celé EU (IP/08/537). O rok později tato pravidla umožnila dvěma poskytovatelům služeb mobilní komunikace na palubách letadel, společnosti OnAir (Ženeva) a AeroMobile (Londýn), zahájit v Evropě obchodní činnost. Sdružují se s leteckými společnostmi, které mají zájem poskytovat tyto služby svým cestujícím.

V současné době připravují svá letadla k poskytování této služby tři evropské letecké společnosti – Ryanair (Irsko), TAP (Portugalsko) a bmi (Spojené království): 27 letadel již bylo vybaveno a lze očekávat, že se počet těchto letadel do konce roku 2009 zdvojnásobí. To je velmi slibný začátek. Další letecké společností provádějí technické zkoušky.

Letecké společnosti také upřesňují podmínky, za kterých mohou cestující používat své mobilní telefony na palubách letadel, tak aby se zajistilo přijetí nové služby spotřebiteli, a analyzují rozšíření služby v letadlech, která jsou již vybavena. Ze stávajících údajů vyplývá, že cena služby se pohybuje kolem 1,60 EUR za minutu hovoru a přibližně 0,43 EUR za textovou zprávu v závislosti na pozemním mobilním operátorovi, kterého cestující používá.

V roce 2008 Komise přijala regulační opatření, aby umožnila bezpečný provoz mobilních komunikačních systémů na palubách letadel v celé EU a vytvořila pro společnosti podmínky k nabízení těchto služeb na letech, které často překračují více hranic. Bylo nutné učinit tři kroky:

  • zajistit, aby používání těchto zařízení na palubě – včetně mobilních telefonů cestujících – nerušilo přístroje a systémy letadla,
  • zajistit, aby mobilní zařízení nerušilo pozemní mobilní komunikační sítě a bylo napojeno výhradně na základnovou stanici na palubě, která je spojena se zemí prostřednictvím satelitu,
  • poskytnout společná pravidla a normy, aby základnové stanice na palubě měly oprávnění k provozu během přeletu nad různými členskými státy EU.

Model pro ostatní kontinenty

Evropský přístup slouží jako model k použití v jiných oblastech. Několik leteckých společností mimo Evropu (včetně společností Qantas, Emirates, Malaysian Airlines, Royal Jordanian, Wataniya, Virgin Australia) tuto službu testuje nebo již nabízí, přičemž dosud bylo vybaveno přibližně 40 letadel. Podobný záměr oznámily další letecké společnosti. Celosvětové rozšíření normy GSM (v současnosti ji využívají téměř 3 miliardy lidí) znamená, že tento podnikatelský model je velmi atraktivní, neboť cestující mohou používat své obvyklé mobilní telefony.

Souvislosti

Služby mobilní komunikace na palubách letadel jsou celoevropskými telekomunikačními službami. V dubnu 2008 Komise přijala dvě opatření (IP/08/537):

  • Rozhodnutí, kterým se v celé EU stanoví harmonizované technické parametry palubního vybavení pro použití mobilních telefonů za letu. Ty zajistí, aby vybavení nepůsobilo rušení, a umožní EASA osvědčit způsobilost vybavení k leteckému provozu u různých druhů letadel. Rozhodnutí je právně závazné a zajišťuje, že se ve všech letadlech použije stejný druh vybavení.
  • Doporučení pro harmonizovaný přístup k udělování licencí, který podpoří vzájemné uznávání vnitrostátních oprávnění.

„Letecký roaming“, čili mobilní telefonní hovory a textové zprávy na palubě letadla, se podobně jako pozemní služby považuje za mezinárodní roaming. První příklady ukazují, že tarify jsou mnohem nižší než u služeb pevné telefonní sítě za letu prostřednictvím satelitu, které byly nabízeny v minulosti. Mobilní komunikace za letu nespadá do oblasti působnosti opatření Komise, které se týká tarifů pro hlasový a datový roaming, neboť tato služba je považována za inovativní službu na vznikajícím trhu, a je proto určována poskytovatelem služby. Komise ovšem spotřebitelské ceny a jejich transparentnost pozorně sleduje.

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mca/index_en.htm

MEMO/08/220

http://www.onair.aero/

http://www.aeromobile.net/


Side Bar