Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/526

Брюксел, 2 април 2009 г.

Благодарение на определените на общностно равнище основни правила, за първи път европейски авиокомпании вече предлагат мобилна телефонна връзка по време на полет

Все повече европейски пътници, пътуващи с въздушен транспорт, имат възможност да използват своите мобилни телефони, за да изпращат текстови съобщения, да сърфират в интернет или дори да осъществяват повиквания по време на полет. Една година след приемането от Комисията на общи правила за безопасно използване на мобилни телефони на борда на въздухоплавателни средства и на опростена процедура за издаване на разрешителни за тази трансгранична услуга, 27 европейски въздухоплавателни средства бяха оборудвани за безопасно използване на GSM апарати по време на полети в европейското въздушно пространство. Очаква се техният брой да се удвои до края на 2009 г.

„Възможността за използване на мобилен телефон по време на полет е особено търсена от пътуващите по работа и от по-младите пътници. Това представлява и интересен бизнес модел за европейските дружества. Поради тази причина преди година Комисията определи общи основни правила, за да могат дружествата да предлагат услугата безопасно и лесно в европейското небе, без да се налага преминаване през 27 различни национални процедури за получаване на разрешителни,“ заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по далекосъобщенията. „Радвам се, че вече има авиокомпании в Европа, които предлагат мобилна телефонна връзка по време на полет. За да продължи безпроблемното ѝ въвеждане, мобилната телефонна връзка по време на полет не бива да смущава другите пътници, например чрез определяне на „тихи“ зони, както в железопътния транспорт. Операторите следва да вземат мерки цените да останат в разумни граници. Тогава мобилните телефонни услуги по време на полет могат да бъдат предимство за европейските дружества на конкурентния световен пазар на въздухоплавателни услуги.“

През април 2008 г. Комисията въведе правила с цел да хармонизира условията за мобилните телефонни услуги на борда на въздухоплавателните средства в целия ЕС (IP/08/537). Една година по-късно, тези правила за оправомощаване предоставиха възможност на два доставчика на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства, OnAir (Женева) и AeroMobile (Лондон), да започнат да предлагат услугите си в Европа. Те се свързват с авиокомпании, които проявяват интерес към предоставянето на подобни услуги на своите пътници.

Понастоящем три европейски авиокомпании — Ryanair (Ирландия), TAP (Португалия) и bmi (Обединеното Кралство) въвеждат услугата в своя флот: вече са оборудвани 27 въздухоплавателни средства, като до края на 2009 г. се очаква техният брой да се удвои. Това е обещаващо начало, като се има предвид, че в други авиокомпании се провеждат технически изпитания.

Междувременно авиокомпаниите уточняват условията, при които пътниците биха могли да използват своите телефони на борда на въздухоплавателните средства, за да гарантират по-широко одобрение от страна на потребителите на новата услуга, и анализират въвеждането на услугата на въздухоплавателните средства, които вече са оборудвани за нея. Последните данни показват, че цената на услугата започва от около 1,60 EUR на минута за гласово повикване и около 0,43 EUR за текстово съобщение в зависимост от наземния мобилен оператор на пътника.

През 2008 г. Комисията предприе регулаторни действия с цел да осигури безопасното функциониране на мобилните съобщителни услуги на борда на въздухоплавателните средства в рамките на целия ЕС и да създаде условия дружествата да предлагат тези услуги на полети, които често преминават границите на няколко държави. Този процес преминава през три фази:

  • да се гарантира, че използваното на борда оборудване — включително апаратите на пътниците — не смущава оборудването и системите на въздухоплавателното средство;
  • да се гарантира, че мобилното оборудване не смущава наземните мобилни съобщителни мрежи, а се свързва единствено с бордната базова станция, свързана със земята посредством спътник;
  • да се осигурят общи правила и стандарти за предоставяне на разрешително за функциониране на бордните базови станции при прелитане на даден самолет над различни държави-членки на ЕС.

Пример за други континенти

Европейският подход послужи за пример в други региони. Няколко авиокомпании извън Европа (сред които Qantas, Emirates, Malaysian Airlines, Royal Jordanian, Wataniya, Virgin Australia) тестваха услугата или я предлагат, а около 40 въздухоплавателни средства вече са оборудвани за нея. Други авиокомпании обявиха подобни намерения. Преобладаването на стандарта GSM в световен мащаб (използван понастоящем от почти 3 милиарда души) прави бизнес модела привлекателен, тъй като пътниците биха могли да използват своя обикновен мобилен телефонен апарат.

История на досието

Мобилните съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства представляват паневропейски далекосъобщителни услуги. През април 2008 г. Комисията прие две мерки (IP/08/537):

  • Решение за определяне на хармонизирани технически параметри за бордното оборудване за използване на мобилни телефони по време на полет в целия ЕС. Това ще гарантира, че оборудването няма да създава смущения и ще позволи на EASA (Европейската агенция за авиационна безопасност) да сертифицира летателната годност на оборудването за различни видове въздухоплавателни средства. Решението е правно обвързващо и гарантира, че един вид оборудване се използва на борда на всички въздухоплавателни средства.
  • Препоръка за хармонизиран подход при лицензирането, който насърчава взаимното признаване на националните разрешителни.

Роумингът на авиокомпаниите“, или мобилните повиквания и текстови съобщения на борда на въздухоплавателни средства, се разглежда като международен роуминг, подобен на наземните услуги. Първите примери говорят за тарифи, които са значително по-ниски от тези на предлаганите в миналото фиксирани телефонни услуги чрез спътник по време на полет. Мобилните връзки по време на полет не са сред действията на Комисията във връзка с тарифите за роуминг при пренос на глас и данни, тъй като те се считат за новаторска услуга на новозараждащ се пазар и, следователно, тарифите се определят от доставчика на услугата. Комисията обаче следи отблизо цените за потребителя и тяхната прозрачност.

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mca/index_en.htm

MEMO/08/220

http://www.onair.aero/

http://www.aeromobile.net/


Side Bar