Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/519

Brüsszel, 2009. április 1.

Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz: az Európai Uniónak fel kell készülnie a várható hatásokra

A mai napon az Európai Bizottság fehér könyv formájában terjesztette elő az Unió éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességének növeléséhez szükséges intézkedéseket. A legfrissebb adatok szerint az éghajlatváltozás káros hatásai hamarabb fognak bekövetkezni és súlyosabbak lesznek, mint ahogy azt az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport 2007-es jelentése alapján gondolhatnánk. Európa is ki lesz téve e hatásoknak, ezért fel kell készülnie a kezelésükre. Az éghajlatváltozás hatásai egyes régiókat jobban érintenek majd, mint másokat, így az alkalmazkodást szolgáló intézkedések többségét tagállami és regionális szinten kell meghozni. A Bizottság által az éghajlatváltozás hatásaira való felkészülés céljából előterjesztett keret kétszakaszos, a tagállami intézkedéseket kiegészítő, egységes és összehangolt szemléleten alapuló európai stratégiai megközelítést javasol.

Stavros Dimas, a környezetvédelemért felelős biztos elmondta: „Az éghajlatváltozás évről évre komolyabbá és aggasztóbbá válik. Továbbra is szigorúan csökkentenünk kell a szén-dioxid-kibocsátást, ám bizonyos fokú klímaváltozás már kibocsátáscsökkentési vállalásaink ellenére is elkerülhetetlen. Ezért nagyon fontos, hogy a kormányok, a vállalkozások és a társadalmi közösségek részvételével azonnal megkezdjük a munkát egy átfogó uniós alkalmazkodási stratégia kidolgozása érdekében, valamint gondoskodjunk arról, hogy az alkalmazkodás szempontjai beépüljenek az EU valamennyi kulcsfontosságú szakpolitikájába.”

A mezőgazdasági biztos, Mariann Fischer Boel asszony így nyilatkozott: „Az európai mezőgazdaság az éghajlatváltozás minden hatását érezni fogja. Szeretném, ha a termelők pontosan tudnák, milyen kihívásokkal állnak szemben, és vitát is indítanék a gazdálkodók alkalmazkodását segítő konkrét intézkedésekről. Leginkább mindenképpen kifizetődő intézkedéseket szeretnék látni: olyanokat, amelyek gazdasági és környezeti haszonnal járnak, bármilyen irányt vesz is az éghajlat változása. Ez a lényege az éghajlatváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásáról szóló dokumentumnak, amelyet a fehér könyv kiegészítéseként ma fogadtunk el.”

Androulla Vassiliou egészségügyi biztos a következőket nyilatkozta: „Az éghajlati viszonyok változása kapcsán különösen az emberek, az állatok és a növények egészségének nyomon követését kell erősíteni, továbbá elengedhetetlen, hogy az egészségügyi hatóságok készültségi terveikbe beépítsenek a szélsőséges időjárási körülmények esetén alkalmazható egészségügyi cselekvési terveket is. Ezenkívül gondoskodnunk kell az éghajlatváltozás veszélyeztetettebb társadalmi csoportokra gyakorolt hatásának megfelelő értékeléséről. A felsorolt célok eléréséhez feltétlenül nemzetközi összefogásra lesz szükség.”

Joe Borg tengerügyi és halászati biztos rámutatott, hogy „Európa tengerpartjai és tengeri területei az éghajlatváltozás hatásaira leginkább érzékeny területek. Fel kell készülnünk az olyan kihívásokra, mint a tengerszint emelkedése, a part menti vízbetörések, a tengerparti idegenforgalmat, a kikötőket és a tengeri szállítást, valamint a halászati tevékenységeket érintő hatások. A tengeri ökoszisztémák gazdasági jelentősége tagadhatatlan. Az európai lakosság körülbelül 50%-a él a tengerpartok közelében, ami még sürgetőbbé teszi az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló fellépést.”

Az intézkedések kerete

Az éghajlatváltozás az elkövetkező ötven évben várhatóan komoly hatással lesz olyan fajsúlyos gazdasági területekre, mint a mezőgazdaság, az energiaágazat, a közlekedés, az ökoszisztémák, az idegenforgalom és az egészségügy. Ugyanakkor nem maradnak érintetlenül a háztartások, a vállalkozások és bizonyos társadalmi rétegek sem, úgymint az idősek, a fogyatékosok és az alacsony jövedelmű háztartásokban élők.

A fehér könyv olyan keretre tesz javaslatot, amelynek segítségével az Európai Unió és a tagállamok felkészülhetnek az éghajlatváltozás hatásaira. A stratégia első szakasza 2012-ig tart, és megteremti a 2013-tól folyó munka alapjait, amelynek során átfogó uniós alkalmazkodási stratégia jön létre. E munka keretében központi szerephez jut majd az éghajlatváltozásról rendelkezésre álló ismeretek bővítése, az alkalmazkodás lehetséges módjainak vizsgálata, illetve az alkalmazkodási intézkedések beépítése a kulcsfontosságú uniós szakpolitikákba. A legjobb alkalmazkodási mód kiválasztásához megbízható tudományos és gazdasági adatokra van szükség, azonban ezek régiónként eltérő minőségűek, és hozzáférhetőségük is különböző. A fehér könyv ezért információs börze jellegű mechanizmus létrehozását sürgeti, melynek keretében megvalósulhatna az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó veszélyekkel, hatásokkal és bevált gyakorlatokkal kapcsolatos információcsere.

Az éghajlatváltozás hatásai régiónként mások, de a legjobban veszélyeztetettek a parti és hegyvidéki területek, valamint az árterületek. Ez a különbözőség indokolja, hogy az alkalmazkodást szolgáló intézkedések zömét tagállami, illetve regionális hatáskörben hozzák majd meg. Az Európai Unió szerepe az lesz, hogy egységes és összehangolt szemléletet alkalmazva támogassa ezeket az intézkedéseket, főként a több országot érintő kérdések és a meghatározóan uniós szabályozású politikák esetében. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásnak minden uniós politikában egyértelműen központi szerephez kell jutnia. Az alkalmazkodásnak ezenkívül előkelő helyet kell elfoglalnia az unió külpolitikai napirendjén is, hogy Európa segítségére siethessen a legérintettebb országoknak, és az alkalmazkodás érdekében folytatott nemzetközi együttműködés részese lehessen.

A Bizottság ma három, a fehér könyvben javasolt kerethez illeszkedő vitaanyagot is előterjeszt: a vizek, tengerpartok és tengerek, a mezőgazdaság, illetve az egészségügy témakörében.

Alkalmazkodás és hatáscsökkentés – az érem két oldala

Az Európai Unió szilárd elhatározása, hogy gyors intézkedésekkel csökkentse az üvegházhatást okozó kibocsátásokat. Az éghajlatváltozásnak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának kordában tartásával történő enyhítése azonban nem elegendő: rövid és középtávú kiegészítő intézkedésekre is szükség van. Az éghajlatváltozás súlyosabb következményekkel járhat, mint amire eddig számítottunk, és a változás az enyhítő intézkedésektől függetlenül be fog következni.

Európának foglalkoznia kell az ezekkel a hatásokkal: intézkedéseket kell hoznia a természetes és emberi rendszerek ellenálló képességének fokozására. Az EU területén születnek ugyan az alkalmazkodásra irányuló intézkedések, de csak néhány tagállamban és izoláltan hajtják végre azokat.

Jövőbeli fellépés

A Bizottság irányítócsoportot hoz létre az éghajlatváltozás hatásainak és az ahhoz való alkalmazkodás kérdéseinek kezelésére. Tagjai a tagállami és regionális alkalmazkodási programok létrehozásában részt vevő tagállami szakértők lesznek, feladata pedig az lesz, hogy konzultációkat folytasson a civil társadalom és a tudományos körök képviselőivel. Az irányítócsoport munkáját szakmai munkacsoportok – köztük egy mezőgazdasági munkacsoport – segítik. A Bizottság 2011-ig létrehozza az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos adatok cseréjét szolgáló információs mechanizmust is.

További információk

a Bizottság éghajlatváltozásról szóló weboldalán:

http://www.ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm

az éghajlatváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásáról szóló bizottsági weboldalon:

http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm

az EKÜ 2008/4. sz. jelentésében (Az európai éghajlatváltozás hatásai – mutatók alapján készített 2008. évi értékelés):

http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4/.


Side Bar