Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/515

Bruselj, 1. aprila 2009

Protimonopolna politika: komisarka Kroesova o odločitvi MasterCarda glede znižanja večstranskih medfranšiznih provizij in odprave nedavnih povišanj sistemske provizije

Evropska komisarka za konkurenco Neelie Kroes na podlagi trenutno razpoložljivih informacij ne vidi potrebe po sprožitvi postopka zoper MasterCard zaradi neusklajenosti z odločbo Komisije iz leta 2007, po kateri so čezmejne večstranske medfranšizne provizije kršile pravila glede omejevalnih poslovnih ravnanj iz Pogodbe ES (glej IP/07/1959 in MEMO/07/590). V skladu z odločbo iz leta 2007 je MasterCard 12. junija 2008 začasno odpravil svoje čezmejne večstranske medfranšizne provizije (glej MEMO/08/397), toda oktobra 2008 je povišal svoje sistemske provizije. MasterCard se je zdaj odločil, da bo uporabil novo metodologijo glede svojih večstranskih medfranšiznih provizij za čezmejne transakcije, kar bo precej znižalo raven povprečnih tehtanih večstranskih medfranšiznih provizij v primerjavi s tistimi, za katere se je izkazalo, da kršijo protimonopolna pravila EU. V skladu z novo metodologijo se bodo najvišje povprečne tehtane večstranske medfranšizne provizije za transakcijo znižale na 0,30 % za potrošniške kreditne kartice in na 0,20 % za potrošniške debetne kartice. Poleg tega se je MasterCard strinjal, da bo z julijem 2009 odpravil povišanja svojih sistemskih provizij, uvedena oktobra 2008. MasterCard se je prav tako strinjal, da bo za povečanje preglednosti in konkurence na trgu plačilnih kartic z julijem 2009 spremenil pravila svojega sistema. Izvajanje teh sprememb se bo v prihodnjih mesecih podrobno spremljalo.

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je dejala: „Zadovoljna sem, da bodo ti ukrepi izboljšali učinkovitost in preglednost sistema plačilnih kartic MasterCard ter hkrati zagotovili primeren delež koristi potrošnikom in trgovcem na drobno. Nova metodologija za izračun večstranskih medfranšiznih provizij bo za banke in trgovce na drobno bolj jasna ter bo vodila v precejšnje znižanje večstranskih medfranšiznih provizij MasterCarda v primerjavi s prejšnjimi. V prihodnjih mesecih bomo izvajanje podrobno spremljali.“

Komisija se je decembra 2007 odločila (glej IP/07/1959 in MEMO/07/590), da večstranske medfranšizne provizije MasterCarda pri čezmejnih transakcijah z debetnimi in potrošniškimi kreditnimi karticami MasterCard in Maestro v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) kršijo pravila glede omejevalnih poslovnih ravnanj iz Pogodbe ES (člen 81). Odločba pa kljub temu ne izključuje možnosti, da bi lahko bile večstranske medfranšizne provizije skladne s protimonopolnimi pravili ES, če bi ugodno vplivale na inovacije in učinkovitost ter bi omogočile, da bodo potrošniki dobili primeren delež koristi. V skladu z odločbo je imel MasterCard na voljo šest mesecev (do 21. junija 2008), da svoje poslovanje uskladi s protimonopolnimi pravili z možnostjo naložitve denarne kazni za kakršne koli zamude pri izvajanju odločbe.

MasterCard je 12. junija 2008 (glej MEMO/08/397) začasno odpravil svoje čezmejne večstranske medfranšizne provizije, medtem pa se je še naprej udeleževal razprav o metodologiji za določitev večstranskih medfranšiznih provizij, pri čemer bi imeli potrošniki in trgovci na drobno primeren delež koristi.

Ukrepi MasterCarda

MasterCard je zdaj predlagal tri ukrepe:

– Prvič, MasterCard bo z julijem 2009 izračunaval čezmejne večstranske medfranšizne provizije v skladu z novo metodologijo, ki zagotavlja, da take provizije trgovcem prinašajo transakcijske koristi, kadar namesto gotovine sprejemajo plačilne kartice. Izračunavanje večstranskih medfranšiznih provizij na podlagi te metodologije bo pomenilo precej nižjo raven najvišjih povprečnih tehtanih večstranskih medfranšiznih provizij: 0,30 % na transakcijo za potrošniške kreditne kartice in 0,20 % na transakcijo za potrošniške debetne kartice. Za primerjavo so se leta 2007 čezmejne večstranske medfranšizne provizije MasterCarda glede na vrsto kartice gibale od 0,80 % do 1,90 %. Čezmejne večstranske medfranšizne provizije Maestra pa so znašale od več kot 0,40 % do več kot 0,75 %.

– Drugič, MasterCard bo z julijem 2009 odpravil povišanja sistemske provizije, ki jih je napovedal oktobra 2008 (glej spodaj).

– Tretjič, MasterCard bo z julijem 2009 sprejel nekatere ukrepe za izboljšanje preglednosti svojega sistema, kar bo potrošnikom in trgovcem omogočilo, da se bodo bolje obveščeni odločali glede načinov plačevanja, ki jih uporabljajo in sprejemajo. Pravila MasterCarda se bodo na primer spremenila, tako da bodo trgovcem ponujene in zaračunane različne provizije glede na vrsto uporabljene kartice, tj. ponujene jim bodo tako imenovane neenotne provizije.

MasterCard je oktobra 2008 spremenil cenovno strukturo za prevzemnike v Evropskem gospodarskem prostoru, kar je zajemalo povečanje nekaterih obstoječih provizij (provizije, ki jih sistemi plačilnih kartic, v tem primeru MasterCard, zaračunavajo bankam za njihovo uporabo), uvedbo novih provizij in odpravo nekaterih oprostitev provizij zanje. Toda te provizije se bodo zdaj odpravile.

Zaradi sprememb, ki naj bi jih uvedel MasterCard glede svojih večstranskih medfranšiznih provizij, njegovega strinjanja glede odprave povišanj sistemske provizije in na podlagi informacij, ki so trenutno na voljo glede teh trgov, komisarka Kroesova ne namerava predlagati Komisiji sprožitve postopka zoper MasterCard zaradi neskladnosti z odločbo Komisije iz leta 2007 ali kršenja protimonopolnih pravil s povišanjem sistemskih provizij ali vnovično uvedbo čezmejnih večstranskih medfranšiznih provizij.

Glede poslovanja Vise na trgu plačilnih kartic bo Komisija nadaljevala svojo protimonopolno preiskavo (glej MEMO/08/170) in spremljala poslovanje drugih akterjev na trgu za zagotovitev, da bo konkurenca na tem trgu učinkovita ter v korist trgovcem in potrošnikom.

Za več informacij glej MEMO/09/143.


Side Bar