Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/515

Bruxelles, 1 aprilie 2009

Antitrust: Doamna comisar Kroes ia notă de decizia MasterCard de a elimina comisioanele interbancare multilaterale (CIM) transfrontaliere și de a anula măririle recente ale comisionului de sistem

Comisarul european pentru concurență, doamna Neelie Kroes a declarat că, pe baza informațiilor disponibile în prezent, nu consideră că este necesar să se inițieze proceduri împotriva societății MasterCard pentru nerespectarea unei decizii a Comisiei din 2007 referitoare la încălcarea de către MasterCard a prevederilor Tratatului CE privind practicile comerciale restrictive (a se vedea IP/07/1959 și MEMO/07/590) prin practicarea unor comisioane interbancare multilaterale (CIM) transfrontaliere. Ca urmare a deciziei din 2007, MasterCard a anulat, la 12 iunie 2008, în mod provizoriu, CIM-ul transfrontalier (a se vedea MEMO/08/397), dar a mărit comisioanele de sistem practicate, începând cu octombrie 2008. MasterCard a hotărât acum să aplice o nouă metodologie pentru CIM-ul perceput în cazul tranzacțiilor transfrontaliere, ceea ce va determina o reducere substanțială a nivelului mediu ponderat al CIM-lui, comparativ cu nivelul care fusese considerat ca reprezentând o încălcare a normelor antitrust ale UE. Ca urmare a noii metodologii, valoarea medie ponderată a CIM-ului va fi redusă la nivelul de maxim 0,30% în cazul cardurilor de credit pentru consum și 0,20% în cazul cardurilor de debit pentru consum. Mai mult, MasterCard a acceptat să renunțe, începând cu iulie 2009, la măririle comisioanelor de sistem aplicate în octombrie 2008. În cele din urmă, MasterCard a acceptat să modifice regulile sistemului său, începând cu iulie 2009, pentru a mări transparența și concurența pe piața cardurilor de plată. Punerea în aplicare a acestor modificări va fi monitorizată îndeaproape în următoarele luni.

Comisarul pentru concurență, doamna Neelie Kroes, a declarat: „Sunt mulțumită că aceste angajamente vor îmbunătăți nu numai eficiența și transparența sistemului de carduri de plată al MasterCard, ci vor furniza, de asemenea, consumatorilor și comercianților cu amănuntul o parte echitabilă din beneficii. Noua metodologie de calcul a CIM-ului va fi mai clară pentru bănci și pentru comercianții cu amănuntul și va duce la o reducere substanțială a valorii CIM-ului comparativ cu cea aplicată anterior de MasterCard. Vom monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a acestor angajamente în lunile următoare.”

În decembrie 2007 (a se vedea IP/07/1959 și MEMO/07/590), Comisia a hotărât că CIM-ul fixat de MasterCard pentru tranzacțiile transfrontaliere efectuate cu carduri de debit și carduri de credit pentru consum sub egida MasterCard și Maestro în Spațiul Economic European (SEE) nu respectă prevederile Tratatului CE privind practicile comerciale restrictive (articolul 81).

Cu toate acestea, decizia nu a exclus posibilitatea ca un CIM să fie compatibil cu normele antitrust ale CE dacă acesta are efecte pozitive asupra inovării și asupra eficienței și dacă permite repercutarea unei părți echitabile din aceste beneficii către consumatori. Decizia i-a acordat societății MasterCard șase luni (până la 21 iunie 2008) să își adapteze comportamentul pentru a respecta normele antitrust, existând posibilitatea impunerii unor penalități în cazul oricăror întârzieri în punerea în aplicare a deciziei.

La 12 iunie 2008 (a se vedea MEMO/08/397), MasterCard a anulat CIM-ul aplicat la nivel transfrontalier, continuând să participe la discuții privind o metodologie de determinare a CIM-urilor prin care consumatorii și comercianții cu amănuntul să beneficieze de o parte echitabilă din beneficii.

Angajamentele asumate de MasterCard

MasterCard și-a asumat în prezent trei angajamente:

- în primul rând, începând cu iulie 2009, MasterCard va calcula CIM-ul transfrontalier conform unei metodologii care asigură faptul că aceste CIM-uri reflectă beneficiile tranzacționale obținute de comercianți ca urmare a acceptării cardurilor de plată comparativ cu plățile în numerar. Calcularea unui CIM pe baza acestei metodologii va determina o reducere substanțială a nivelului maxim al CIM-ului mediu ponderat: 0,30% pentru fiecare tranzacție cu carduri de credit pentru consum și 0,20% pentru fiecare tranzacție cu carduri de debit pentru consum. Comparativ, în funcție de tipul de card, CIM-urile transfrontaliere aplicate de MasterCard au variat între 0,80% și 1,90% în 2007. CIM-urile transfrontaliere aplicate de Maestro au variat între peste 0,40% și peste 0,75%;

- în al doilea rând, începând cu iulie 2009, MasterCard va anula măririle aplicate comisioanelor de sistem anunțate în octombrie 2008 (a se vedea detalii mai jos);

- în al treilea rând, începând cu iulie 2009, MasterCard va adopta anumite măsuri pentru a mări transparența sistemului său, ceea ce le va permite consumatorilor și comercianților să aleagă în cunoștință de cauză mijloacele de plată pe care le utilizează și le acceptă. De exemplu, regulile MasterCard vor fi modificate astfel încât comercianților să li se ofere și să li se factureze tarife distincte în funcție de tipul de card care este folosit, și anume li se vor oferi așa-numitele tarife „necombinate”.

În octombrie 2008, MasterCard și-a revizuit structura prețurilor la acceptarea cardurilor în SEE, ceea ce a inclus mărirea anumitor comisioane de acceptare existente (facturate de un sistem de carduri de plată, în cazul de față MasterCard, băncilor sale membre în cadrul adeziunii lor la sistem), introducând un nou comision pentru instituțiile de acceptare și anulând unele scutiri de la plata comisioanelor de acceptare; însă, aceste comisioane vor fi acum anulate.

Având în vedere modificările care vor fi aduse de MasterCard CIM-urilor practicate și acordul său de a anula măririle comisioanelor de sistem, precum și pe baza informațiilor disponibile în prezent în legătură cu aceste piețe, doamna comisar Kroes nu intenționează să propună Comisiei să inițieze proceduri împotriva MasterCard nici pentru nerespectarea deciziei Comisiei din 2007 și nici pentru încălcarea normelor antitrust prin mărirea comisioanelor de sistem practicate sau prin reintroducerea unui CIM transfrontalier.

În ceea ce privește comportamentul Visa pe piața cardurilor de plată, Comisia își va continua investigația antitrust (a se vedea MEMO/08/170) și va monitoriza comportamentul altor actori de pe piață pentru a asigura existența unei concurențe efective pe această piață în beneficiul comercianților și consumatorilor.

Pentru informații suplimentare, a se vedea MEMO/09/143.


Side Bar