Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/515

Briselē, 2009. gada 1. aprīlī

Pretmonopola politika: Komisāre Krusa ņem vērā MasterCard lēmumu atcelt daudzpusējās starpbanku komisijas maksas (MIF) un atteikties no nesen ieviestajiem karšu sistēmas maksu paaugstinājumiem

Eiropas komisāre konkurences jomā Nēlī Krusa norādīja, ka, pamatojoties uz pašreiz pieejamo informāciju, viņa neuzskata, ka būtu nepieciešams izskatīt jautājumu par to, ka MasterCard nav ievērojis Komisijas 2007. gada lēmumu, saskaņā ar kuru MasterCard, nosakot pārrobežu daudzpusējās starpbanku komisijas maksas (MIF), pārkāpj EK līguma noteikumus par uzņēmējdarbības ierobežošanu (skatīt IP/07/1959 un MEMO/07/590 ). Saskaņā ar 2007. gada lēmumu MasterCard 2008. gada 12. jūnijā uz laiku atcēla pārrobežu MIF (skatīt MEMO/08/397), taču no 2008. gada oktobra palielināja karšu sistēmas maksājumus. Tagad MasterCard ir nolēmis piemērot jaunu pārrobežu darījumu MIF metodi, kuras rezultātā vidējās svērtās MIF līmenis būtiski samazināsies salīdzinājumā ar to līmeni, kas tika uzskatīts par neatbilstošu ES pretmonopola noteikumiem. Izmantojot jauno metodi, maksimālā vidējā svērtā MIF par darījumu samazināsies līdz 0,30 % patērētāju kredītkartēm un līdz 0,2 % patērētāju debetkartēm. Turklāt MasterCard paziņoja par 2008. gada oktobrī noteikto karšu sistēmas maksu atcelšanu no 2009. gada jūlija. Visbeidzot, MasterCard piekrita no 2009. gada jūlija mainīt savas sistēmas noteikumus, lai uzlabotu pārredzamību un palielinātu konkurenci maksājumu karšu tirgū. Šo izmaiņu īstenošana tuvākajos mēnešos tiks rūpīgi kontrolēta.

Konkurences komisāre Nēlī Krusa šajā saistībā teica: „Esmu gandarīta, ka šīs saistības ne tikai uzlabos MasterCard maksājumu karšu sistēmas efektivitāti un pārredzamību, bet arī padarīs to izdevīgāku patērētājiem un mazumtirgotājiem. Jaunā MIF aprēķinu metode palīdzēs nodrošināt skaidrību bankām un mazumtirgotājiem, un ar to tiks panākts ievērojams maksu samazinājums salīdzinājumā ar MasterCard iepriekšējām MIF. Tuvākajos mēnešos mēs rūpīgi uzraudzīsim šo izmaiņu īstenošanu."

Komisija 2007. gada decembrī nolēma (skatīt IP/07/1959 un MEMO/07/590 ), ka MIF, ko MasterCard noteicis pārrobežu darījumiem ar MasterCard un Maestro debeta kartēm un patērētāju kredītkartēm Eiropas Ekonomiskajā Zonā (EEZ), neatbilst EK līguma noteikumiem par uzņēmējdarbības ierobežojumiem (81. pants). Tomēr lēmumā netika izslēgta iespēja, ka MIF varētu būt saderīga ar EK pretmonopola noteikumiem, ja tai ir pozitīva ietekme uz inovāciju un efektivitāti un pienācīgu labumu gūst arī patērētāji. Lēmumā tika noteikts sešu mēnešu ilgs termiņš (līdz 2008. gada 21. jūnijam), lai MasterCard varētu pielāgot savu rīcību pretmonopola noteikumiem, un paredzēta iespēja noteikt soda maksājumus par kavējumiem lēmuma īstenošanā.

MasterCard 2008. gada 12. jūnijā (skatīt MEMO/08/397) uz laiku atcēla pārrobežu MIF, vienlaikus turpinot diskusijas par tādu MIF aprēķinu metodi, kas būtu izdevīga arī patērētājiem un mazumtirgotājiem.

MasterCard saistības

MasterCard šobrīd ir uzņēmies triju veidu saistības.

– Pirmkārt, MasterCard no 2009. gada jūlija aprēķinās pārrobežu MIF saskaņā ar metodi, kas nodrošina to, ka MIF atspoguļo izdevīgumu tirgotājiem akceptēt maksājumu kartes kā alternatīvu maksājumiem skaidrā naudā. Aprēķinot MIF ar šo metodi, ievērojami samazināsies maksimālais svērtais vidējais MIF līmenis: 0,30 % par darījumu ar patērētāju kredītkartēm un 0,20 % par darījumu ar patērētāju debetkartēm. Salīdzinājumam var minēt, ka 2007. gadā MasterCard pārrobežu MIF svārstījās no 0,80% līdz 1,90%. Maestro karšu MIF svārstījās no 0,40 % līdz 0,75 % un vairāk.

– Otrkārt, MasterCard no 2009. gada jūlija atcels karšu sistēmas maksājumus, ko tas ieviesa 2008. gada oktobrī (skatīt turpmāk).

– Treškārt, MasterCard no 2009. gada jūlija pieņems konkrētus pasākumus sistēmas pārredzamības uzlabošanai, kas ļaus patērētājiem un tirgotājiem pieņemt labāk pamatotus lēmumus par maksājumu līdzekļiem, ko tie izmanto un akceptē. Piemēram, MasterCard noteikumi tiks mainīti tā, lai tirgotājiem tiktu piedāvātas un no viņiem iekasētas noteiktas likmes atkarībā no izmantotās kartes veida, t.i., viņiem piedāvās tā sauktās „nevienādotās likmes”.

MasterCard 2008. gada oktobrī pārskatīja cenu struktūru EEZ karšu apkalpošanas bankām, paaugstinot dažas esošās apkalpošanas maksas (ko maksājumu karšu sistēma, šajā gadījumā – MasterCard, iekasē no bankām, kas ir sistēmas līdzdalībnieces, saistībā ar dalību sistēmā), nosakot jaunu maksu karšu apkalpošanas bankām un atceļot dažām maksām noteiktos atbrīvojumus. Tagad šīs maksas tiks atceltas.

Ņemot vērā MasterCard paredzētās izmaiņas attiecībā uz saviem MIF, tā piekrišanu atcelt karšu sistēmas maksu paaugstinājumus un, pamatojoties uz šobrīd pieejamo informāciju par šiem tirgiem, komisāre Krusa negatavojas ierosināt Komisijai izskatīt jautājumu par to, vai MasterCard nav izpildījis Komisijas 2007. gada lēmumu vai pārkāpis pretmonopola noteikumus, paaugstinot karšu sistēmas maksas vai atkārtoti ieviešot pārrobežu MIF.

Attiecībā uz VISA rīcību maksājumu karšu tirgū Komisija turpinās pretmonopola izmeklēšanu (skatīt MEMO/08/170) un uzraudzīs citu tirgus dalībnieku rīcību, lai šajā tirgū nodrošinātu efektīvu konkurenci, kas ir izdevīga tirgotājiem un patērētājiem.

Papildinformācijai skatīt MEMO/09/143.


Side Bar