Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/515

Briuselis, 2009 m. balandžio 1 d.

Antimonopolinė politika. Komisijos narė N. Kroes atkreipia dėmesį į MasterCard sprendimą sumažinti tarptautinius daugiašalius tarpbankinius mokesčius ir panaikinti neseniai įvestus didesnius savo sistemos mokesčius

Už konkurenciją atsakinga Europos Komisijos narė Neelie Kroes pareiškė, jog, remdamasi turima informacija, nemano, kad reikia imtis priemonių prieš MasterCard dėl to, kad bendrovė nevykdė 2007 m. Komisijos sprendimo, kuriame nustatyta, jog MasterCard, taikydama tarptautinius daugiašalius tarpbankinius mokesčius, pažeidžia EB sutartyje nustatytas taisykles dėl konkurenciją ribojančių veiksmų taikymo (žr. IP/07/1959 ir MEMO/07/590). Vadovaudamasi 2007 m. sprendimu, 2008 m. birželio 12 d. MasterCard laikinai panaikino tarptautinius daugiašalius tarpbankinius mokesčius (žr. MEMO/08/397), tačiau nuo 2008 m. spalio mėn. padidino savo sistemos mokesčius. Dabar MasterCard nutarė taikyti naują tarptautinėms operacijoms taikomų daugiašalių tarpbankinių mokesčių metodiką – dėl to labai sumažės vidutinis svertinis daugiašalių tarpbankinių mokesčių lygis, palyginti su tuo, kuris buvo laikomas pažeidžiančiu ES antimonopolines taisykles. Pagal naująją metodiką didžiausias vidutinis svertinis daugiašalis tarpbankinis mokestis už vieną operaciją vartojimo kredito kortele bus sumažintas iki 0,30 %, o už vieną operaciją vartojimo debeto kortele – iki 0,20 %. Be to, MasterCard sutiko nuo 2009 m. liepos mėn. atšaukti 2008 m. spalio mėn. įvestus didesnius savo sistemos mokesčius. Galiausiai MasterCard sutiko 2009 m. liepos mėn. pakeisti savo sistemos taisykles, kad mokėjimo kortelių rinka būtų skaidresnė ir konkurencingesnė. Ateinančiais mėnesiais bus atidžiai stebima, kaip įgyvendinami šie pokyčiai.

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „Esu tikra, kad šiais įsipareigojimais ne tik bus padidintas MasterCard mokėjimo kortelių sistemos veiksmingumas ir skaidrumas, bet apčiuopiamos naudos gaus ir vartotojai bei mažmenininkai. Taikant naująją metodiką, bankams ir mažmenininkams bus aiškiau, kaip daugiašaliai tarpbankiniai mokesčiai apskaičiuojami, be to, palyginti su ankstesniais MasterCard daugiašaliais tarpbankiniais mokesčiais, jie labai sumažės. Ateinančiais mėnesiais atidžiai stebėsime, kaip tai bus įgyvendinama.“

2007 m. gruodžio mėn. Komisija nusprendė (žr. IP/07/1959 ir MEMO/07/590), kad MasterCard nustatyti daugiašaliai tarpbankiniai mokesčiai už tarptautines operacijas, atliekamas MasterCard ir Maestro debeto ir vartojimo kredito kortelėmis Europos ekonominėje erdvėje (EEE), neatitiko EB sutartyje nustatytų taisyklių dėl konkurenciją ribojančių veiksmų taikymo (81 straipsnis). Vis dėlto sprendimu nebuvo atmesta tikimybė, kad daugiašaliai tarpbankiniai mokesčiai galėtų būti suderinami su EB antimonopolinėmis taisyklėmis, jeigu teigiamai veiktų naujovių diegimą bei veiksmingumą ir vartotojai iš to galėtų gauti apčiuopiamos naudos.

Sprendimu bendrovei MasterCard duoti šeši mėnesiai (iki 2008 m. birželio 21 d.) pakeisti savo elgesį taip, kad būtų paisoma antimonopolinių taisyklių. Kartu numatyta galimybė nustatyti baudas už bet kokį vėlavimą vykdyti šį sprendimą.

2008 m. birželio 12 d. (žr. MEMO/08/397) MasterCard laikinai panaikino tarptautinius daugiašalius tarpbankinius mokesčius ir toliau dalyvavo diskusijose dėl metodikos, kuria būtų nustatyti tokie daugiašaliai tarpbankiniai mokesčiai, kad vartotojai ir mažmenininkai irgi gautų deramos naudos.

MasterCard įsipareigojimai

MasterCard prisiėmė tris įsipareigojimus:

- Pirma, nuo 2009 m. liepos mėn. skaičiuoti tarptautinius daugiašalius tarpbankinius mokesčius pagal metodiką, kuria būtų užtikrinama, kad daugiašaliai tarpbankiniai mokesčiai rodytų, jog prekybos ar paslaugų įmonėms operacijų atžvilgiu naudingiau priimti mokėjimo korteles, o ne grynuosius pinigus. Skaičiuojant daugiašalius tarpbankinius mokesčius pagal šią metodiką, labai sumažėtų didžiausias vidutinis svertinis daugiašalių tarpbankinių mokesčių lygis: 0,30 % už operaciją vartojimo kredito kortelėmis ir 0,20 % už operaciją vartojimo debeto kortelėmis. Informacija palyginimui: priklausomai nuo kortelės, MasterCard tarptautiniai daugiašaliai tarpbankiniai mokesčiai 2007 m. svyravo nuo 0,80 % iki 1,90 %. Maestro tarptautiniai daugiašaliai tarpbankiniai mokesčiai svyravo nuo daugiau kaip 0,40 % iki daugiau kaip 0,75 %.

- Antra, 2009 m. liepos mėn. MasterCard atšauks 2008 m. spalio mėn. paskelbtus didesnius savo sistemos mokesčius (žr. toliau).

- Trečia, 2009 m. liepos mėn. MasterCard priims tam tikras sistemos skaidrumo didinimo priemones – taip vartotojai ir prekybos ar paslaugų įmonės turės daugiau informacijos ir galės geriau pasirinkti naudojamas arba priimamas mokėjimo priemones. Pavyzdžiui, MasterCard taisyklės bus pakeistos taip, kad prekybos ar paslaugų įmonėms būtų siūlomi ir taikomi skirtingi mokesčiai pagal tai, kokios rūšies kortelė naudojama, t. y. jiems bus pasiūlyti diferencijuoti mokesčiai.

2008 m. spalio mėn. MasterCard peržiūrėjo savo kainodaros struktūrą, taikomą EEE aptarnaujantiems bankams, ir padidino tam tikrus esamus aptarnaujančių bankų mokesčius (kurie taikomi pagal MasterCard mokėjimo kortelių sistemą bankams nariams, atsižvelgiant į tai, kaip jie laikosi sistemos sąlygų), įvedė naują mokestį aptarnaujantiems bankams bei panaikino tam tikrus aptarnaujančio banko mokesčio netaikymo atvejus. Tačiau šie mokesčiai dabar bus panaikinti.

Turėdama omenyje daugiašalių tarpbankinių mokesčių pakeitimus, kuriuos padarys MasterCard, šios bendrovės sutikimą panaikinti padidintus savo sistemos mokesčius ir remdamasi turima informacija, Komisijos narė N. Kroes neketina siūlyti Komisijai imtis priemonių prieš MasterCard dėl to, kad bendrovė nevykdė 2007 m. Komisijos sprendimo arba dėl to, kad pažeidė antimonopolines taisykles, padidindama savo sistemos mokesčius arba iš naujo nustatydama tarptautinius daugiašalius tarpbankinius mokesčius.

Kiek tai susiję su Visa elgesiu mokėjimo kortelių rinkoje, Komisija tęs antimonopolinį tyrimą (žr. MEMO/08/170) ir stebės kitų rinkos dalyvių elgesį, kad užtikrintų šioje rinkoje veiksmingą konkurenciją, kuri būtų naudinga tiek prekybos ar paslaugų įmonėms, tiek vartotojams.

Daugiau informacijos rasite MEMO/09/143.


Side Bar