Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/515

Bryssel 1. huhtikuuta 2009

MasterCard alentaa monenvälisiä siirtomaksuja ja peruuttaa taannoiset jäsenmaksujen korotukset

Kilpailuasioista vastaava komissaari Neelie Kroes ei näe tämänhetkisten tietojen perusteella tarvetta kohdistaa MasterCardiin toimia vuonna 2007 tehdyn komission päätöksen noudattamatta jättämisen vuoksi. Kyseisen päätöksen mukaan MasterCardin monenväliset siirtomaksut, joita veloitettiin rajatylittävistä maksutapahtumista, rikkoivat rajoittavia liiketoimintatapoja koskevia EY:n perustamissopimuksen sääntöjä (ks. IP/07/1959 ja MEMO/07/590). Vuonna 2007 tehdyn päätöksen seurauksena MasterCard poisti 12. kesäkuuta 2008 monenväliset siirtomaksunsa tilapäisesti käytöstä (ks. MEMO/08/397). Se korotti kuitenkin lokakuussa 2008 jäsenmaksujaan. MasterCard on nyt päättänyt määrittää rajatylittävistä maksutapahtumista veloitettavat monenväliset siirtomaksut uudella menetelmällä, jonka seurauksena niiden painotettu keskiarvo alenee huomattavasti verrattuna tasoon, jonka on todettu rikkovan EU:n kilpailusääntöjä. Uuden menetelmän myötä monenvälisten siirtomaksujen painotettu maksimikeskiarvo alenee 0,30 prosenttiin kutakin kuluttajien luottokorttitapahtumaa ja 0,20 prosenttiin kutakin kuluttajien maksukorttitapahtumaa kohden. Lisäksi MasterCard on suostunut peruuttamaan heinäkuusta 2009 alkaen jäsenmaksujen korotukset, joista se ilmoitti lokakuussa 2008. MasterCard on myös luvannut muuttaa samoin heinäkuusta lähtien maksukorttijärjestelmäänsä koskevia sääntöjä maksukorttimarkkinoiden avoimuuden ja niillä käytävän kilpailun lisäämiseksi. Näiden muutosten toteutusta aiotaan seurata tiiviisti tulevien kuukausien aikana.

”On myönteistä, että nämä sitoumukset eivät pelkästään paranna MasterCard-maksukorttijärjestelmän tehokkuutta ja avoimuutta, vaan siirtävät lisäksi kohtuullisen osuuden muutoksista saatavasta hyödystä kuluttajille ja vähittäiskauppiaille. Uusi monenvälisten siirtomaksujen laskentamenetelmä selkiyttää tilannetta pankkien ja vähittäiskauppiaiden kannalta. Lisäksi MasterCardin monenväliset siirtomaksut alenevat huomattavasti verrattuna aiempiin maksuihin. Aiomme seurata muutosten toteutusta tiiviisti tulevien kuukausien aikana”, kilpailukomissaari Neelie Kroes toteaa.

Komissio päätti joulukuussa 2007 (ks. IP/07/1959 ja MEMO/07/590), että MasterCardin monenväliset siirtomaksut, joita veloitetaan MasterCard- ja Maestro-järjestelmiin kuuluvilla maksu- ja luottokorteilla suoritettavista rajatylittävistä maksukorttitapahtumista Euroopan talousalueella (ETA), rikkoivat rajoittavia liiketoimintatapoja koskevia EY:n perustamissopimuksen sääntöjä (81 artiklaa). Päätöksessä ei kuitenkaan suljettu pois mahdollisuutta, että monenväliset siirtomaksut voivat olla EY:n kilpailusääntöjen mukaisia, jos ne vaikuttavat myönteisesti innovaatiotoimintaan ja tehokkuuteen ja mahdollistavat sen, että kohtuullinen osuus siirtomaksusta saatavista eduista voidaan siirtää kuluttajille. Päätöksen mukaan MasterCardilla oli kuusi kuukautta aikaa (21. kesäkuuta 2008 saakka) mukauttaa toimintatapansa kilpailusääntöihin. Lisäksi komissio voi määrätä päätöksen nojalla MasterCardille sakkoja, jos päätöksen täytäntöönpano viivästyisi.

MasterCard poisti 12. kesäkuuta 2008 (ks. MEMO/08/397) rajatylittävistä maksutapahtumista veloitettavat monenväliset siirtomaksunsa tilapäisesti käytöstä. Se jatkoi samaan aikaan neuvotteluja menetelmistä, joilla siirtomaksut voitaisiin määrittää siten, että kohtuullinen osuus eduista voidaan siirtää kuluttajille ja vähittäiskauppiaille.

MasterCardin sitoumukset

MasterCard on antanut seuraavat kolme sitoumusta:

  • Ensiksikin MasterCard käyttää heinäkuusta 2009 alkaen rajatylittävistä maksutapahtumista veloitettavien monenvälisten siirtomaksujen määrityksessä menetelmää, jolla varmistetaan, että niissä otetaan huomioon tapahtumiin liittyvät edut, joita kauppiaat saavat hyväksyessään maksukortit maksuvälineeksi käteisen sijaan. Kun monenväliset siirtomaksut lasketaan tämän menetelmän perusteella, niiden tapahtumakohtainen painotettu maksimikeskiarvo alenee huomattavasti: 0,30 prosenttiin kuluttajien luottokorttien ja 0,20 prosenttiin kuluttajien maksukorttien osalta. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että vuonna 2007 MasterCardin rajatylittävistä maksutapahtumista veloitetut monenväliset siirtomaksut olivat kortista riippuen 0,80–1,90 prosenttia. Maestron siirtomaksut vaihtelivat reilusta 0,40:stä reiluun 0,75 prosenttiin.
  • Lisäksi MasterCard aikoo poistaa heinäkuussa 2009 käytöstä jäsenmaksujen korotukset, joista se ilmoitti lokakuussa 2008 (ks. jäljempänä).
  • Lopuksi MasterCard käynnistää heinäkuussa 2009 tiettyjä toimenpiteitä, joilla se lisää järjestelmänsä avoimuutta. Näin kuluttajat ja kauppiaat voivat tehdä paremmin tietoon perustuvia valintoja maksuvälineiden käytöstä ja hyväksymisestä. Esimerkiksi MasterCardin sääntöjä muutetaan siten, että kauppiaille tarjotaan ja heiltä laskutetaan erillisiä maksuja käytetyn korttityypin mukaan, ts. heille tarjotaan nk. sekoittamattomia (unblended) maksuja.

MasterCard tarkisti lokakuussa 2008 maksutapahtumien vastaanottamiseen ETA:ssa sovellettavaa hinnoittelujärjestelmää muun muassa korottamalla eräitä nykyisiä vastaanottavilta pankeilta veloitettavia maksuja (joita maksukorttijärjestelmä – tässä tapauksessa MasterCard – veloittaa jäsenpankeiltaan niiden liittyessä järjestelmään), ottamalla käyttöön uuden vastaanottavilta pankeilta veloitettavan maksun ja soveltamalla uudelleen eräitä maksutapahtumien vastaanottamisesta veloitettavia maksuja, joista oli jo luovuttu. Nämä maksut kuitenkin poistetaan nyt käytöstä.

Koska MasterCard on luvannut muuttaa monenvälisiä siirtomaksujaan ja peruuttaa liittymismaksujen korotukset, kilpailukomisaari Neelie Kroes ei aio tämänhetkisten markkinatietojen perusteella ehdottaa, että komissio kohdistaisi MasterCardiin toimia joko siksi, että se ei ole noudattanut vuonna 2007 tehtyä päätöstä, tai siksi, että se on rikkonut kilpailusääntöjä korottamalla järjestelmämaksuja tai ottamalla rajatylittävät monenväliset siirtomaksut uudelleen käyttöön.

Lisäksi komissio aikoo jatkaa tutkimuksia, joiden tarkoituksena on selvittää, onko Visa rikkonut kilpailusääntöjä maksukorttimarkkinoilla (ks. MEMO/08/170). Komissio seuraa edelleen myös muiden markkinatoimijoiden käyttäytymistä varmistaakseen, että markkinoilla on tehokasta kilpailua, joka hyödyttää kauppiaita ja kuluttajia.

Lisätietoja: MEMO/09/143.


Side Bar