Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/515

V Bruselu dne 1. dubna 2009

Antimonopolní politika: Komisařka Kroesová bere na vědomí rozhodnutí společnosti MasterCard snížit přeshraniční mnohostranné mezibankovní poplatky a odvolat nedávné zvýšení systémových poplatků

Evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová uvedla, že na základě dostupných informací se nedomnívá, že by v této fázi bylo nutné zahájit se společností MasterCard řízení kvůli neplnění rozhodnutí Komise z roku 2007, podle něhož byly její přeshraniční mnohostranné mezibankovní poplatky v rozporu s pravidly Smlouvy o ES o restriktivních obchodních postupech (viz IP/07/1959 a MEMO/07/590). Po vydání rozhodnutí z roku 2007 společnost MasterCard 12. června 2008 dočasně zrušila své přeshraniční mnohostranné mezibankovní poplatky (viz MEMO/08/397), ale od října 2008 zvýšila své systémové poplatky. Společnost MasterCard se nyní rozhodla použít na své mnohostranné mezibankovní poplatky za přeshraniční transakce novou metodiku, která podstatně sníží průměrnou váženou úroveň těchto poplatků ve srovnání s úrovní, která porušovala antimonopolní pravidla EU. Podle této nové metodiky se maximální vážený průměrný poplatek za transakci sníží na 0,30 % u spotřebitelských kreditních a na 0,20 % u spotřebitelských debetních karet. Společnost MasterCard navíc souhlasila, že od července 2009 odvolá zvýšení svých systémových poplatků, které zavedla v říjnu 2008. Společnost MasterCard rovněž souhlasila, že od července 2009 změní svá systémová pravidla, aby zvýšila transparentnost a hospodářskou soutěž na trhu platebních karet. Provádění těchto změn se bude v následujících měsících pečlivě sledovat.

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová uvedla: „Jsem ráda, že tyto závazky zlepší efektivnost a transparentnost systému platebních karet MasterCard a navíc poskytnou spravedlivou část ze zisku spotřebitelům a maloobchodníkům. Nová metodika výpočtu mnohostranných mezibankovních poplatků bude pro bankovní i maloobchodní sektor jasnější a podstatně sníží dosud účtované poplatky MasterCard. Provádění závazků budeme v následujících měsících pečlivě sledovat.“

Komise v prosinci 2007 rozhodla (viz IP/07/1959 a MEMO/07/590), že mnohostranné mezibankovní poplatky, které společnost MasterCard zavedla pro přeshraniční transakce prováděné s pomocí debetních a spotřebitelských kreditních karet s logem MasterCard a Maestro v Evropském hospodářském prostoru (EHP), nejsou v souladu s pravidly Smlouvy o ES o restriktivních obchodních postupech (článek 81). Rozhodnutí však nevylučovalo možnost, že mnohostranné mezibankovní poplatky by mohly být slučitelné s antimonopolními pravidly ES, kdyby měly pozitivní dopad na inovaci a efektivnost a přenášely by spravedlivý podíl na zisku na spotřebitele. V rozhodnutí bylo stanoveno, že společnost MasterCard má šest měsíců (do 21. června 2008) na to, aby upravila své chování podle antimonopolních pravidel, a že zpoždění při plnění rozhodnutí je možné pokutovat.

Dne 12. června 2008 (viz MEMO/08/397) společnost MasterCard dočasně zrušila své přeshraniční mnohostranné mezibankovní poplatky a účastnila se diskusí o metodice určování těchto poplatků, která by spotřebitelům a maloobchodníkům poskytla spravedlivou část zisku.

Závazky společnosti MasterCard

Společnost MasterCard nyní přijala tři závazky:

  • Za prvé, MasterCard bude od července 2009 počítat přeshraniční mnohostranné mezibankovní poplatky podle metodiky, která zajistí, že tyto poplatky přinesou výhody obchodníkům, kteří přijímají platební karty místo hotovosti. Díky výpočtu poplatků podle této metodiky se podstatně sníží maximální vážená průměrná úroveň mnohostranných mezibankovních poplatků: 0,30 % na transakci u spotřebitelských kreditních karet a 0,20 % na transakci u spotřebitelských debetních karet. Pro srovnání lze uvést, že přeshraniční mnohostranné mezibankovní poplatky společnosti MasterCard se v závislosti na druhu karty pohybovaly v roce 2007 v rozmezí od 0,80 % do 1,90 %. Přeshraniční poplatky Maestro se pohybovaly v rozmezí od více než 0,40 % do více než 0,75 %.)
  • Za druhé, MasterCard od července 2009 odvolá zvýšení systémových poplatků, které oznámila v říjnu 2008 (viz níže).
  • Za třetí, MasterCard od července 2009 přijme určitá opatření, která zvýší transparentnost jejího systému poplatků, aby spotřebitelům a obchodníkům umožnila přijímat informovanější rozhodnutí o platebních prostředcích, které používají a přijímají. Pravidla společnosti MasterCard budou například změněna tak, že se obchodníkům budou nabízet a fakturovat různé sazby podle typu použité karty, tedy tzv. „nesmíšené“ sazby.

Společnost MasterCard v říjnu 2008 změnila svou strukturu tvorby cen pro zpracovatele v EHP, přičemž zvýšila některé existující zpracovatelské poplatky (tedy poplatky, které systém platebních karet, v tomto případě MasterCard, účtuje členským bankám systému), zavedla pro zpracovatele nový poplatek a zrušila některé možnosti prominutí zpracovatelských poplatků. Uvedené poplatky však budou nyní zrušeny.

S ohledem na změny, které MasterCard hodlá uskutečnit u svých mnohostranných mezibankovních poplatků, s ohledem na dohodu o odvolání zvýšení systémových poplatků a na základě informací, které jsou v současné době k dispozici o těchto trzích, nehodlá komisařka Kroesová navrhnout, aby Komise zahájila se společností MasterCard řízení za nedodržování jejího rozhodnutí z roku 2007 nebo za porušování antimonopolních pravidel zvýšením systémových poplatků nebo za opětovné zavedení přeshraničních mnohostranných mezibankovních poplatků.

Pokud jde o chování společnosti Visa na trhu platebních karet, Komise bude pokračovat v antimonopolním šetření (viz MEMO/08/170) a bude sledovat chování dalších tržních subjektů, aby zajistila, že hospodářská soutěž na tomto trhu je efektivní a přináší prospěch obchodníkům a spotřebitelům.

Bližší informace viz MEMO/09/143.


Side Bar