Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/506

Bryssel den 31 mars 2009

Varumärkesskyddet i EU blir mycket billigare och lättare att få

Europeiska kommissionen och EU:s medlemsstater har beslutat att ytterligare sänka de avgifter som gemenskapens myndighet för tilldelning av EU-omfattande varumärkesrättigheter (OHIM, Byrån för harmonisering inom den inre marknaden, i Alicante, Spanien) tar ut för varumärkestilldelning, och att förenkla ansökningsförfarandet. En första avgiftsminskning gjordes redan 2005 (IP/05/1289), och denna nya sänkning kommer att göra det mycket billigare och enklare för företag som är verksamma på EU:s inre marknad att få varumärkesskydd. Man räknar med besparingar för företagen på upp till 60 miljoner euro per år. De nya reglerna ska gälla från första maj 2009.

Kommissionsledamoten med ansvar för inre marknaden och tjänster, Charlie McCreevy, gav följande kommentar: ”Det här är goda nyheter för företagen i EU. Den kraftiga avgiftsminskningen och de förenklade förfarandena gör tillgången till varumärkesskydd i EU mycket mer överkomlig och enkel. Därigenom främjas företagsandan och den ekonomiska verksamheten, vilket är av största vikt i dessa tider av ekonomisk kris. I synnerhet för små och medelstora företag kan kostnaderna och förfarandena för att få varumärkesskydd ofta vara tunga, och för dem kommer dessa förbättringar att vara till stor glädje”. OHIM:s chef, Wubbo de Boer, kommenterade: ”Om ett litet företag skyddar sitt varumärke på EU-nivå handlar det om att skydda företagets framtida rätt till fri tillgång till den gemensamma europeiska marknaden för dess varor och tjänster. För stora företag är EU-varumärket ett viktigt verktyg för den internationella verksamheten.”

Avgiftsminskningen och förenklingen av förfarandet består i huvudsak av att registreringsavgiften för gemenskapsvarumärken stryks. Företagen betalar bara en ansökningsavgift och slipper den extra avgiften för registrering. Därigenom kommer det dessutom att gå mycket snabbare att registrera ett gemenskapsvarumärke.

I praktiken innebär det att företag i stället för att betala 1 750 euro för ansökan om och registrering av ett gemenskapsvarumärke i framtiden bara behöver betala en ansökningsavgift på 1 050 euro. De som ansöker via Internet betalar ännu mindre, nämligen 900 euro i stället för de 1 600 euro de betalar i dag.

Dessa avgiftsminskningar innebär att företag i framtiden betalar 40 % mindre för sina gemenskapsvarumärken, och 44 % mindre om de ansöker elektroniskt.

Dessutom kommer den enskilda avgiften för internationella ansökningar om och registreringar av internationella varumärken som designerar Europeiska gemenskapen inom ramen för Madridprotokollet att minska från 1 450 euro till 870 euro, vilket också motsvarar en minskning på 40 %.

Bakgrund

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (OHIM) upprättades 1994 av ministerrådet. Sedan den inledde sin verksamhet 1996 har efterfrågan efter gemenskapsvarumärken vuxit stadigt, och ibland dramatiskt. Sammanlagt har byrån hittills registrerat över 500 000 varumärken åt hundratusentals företag från hela världen. OHIM är en självfinansierande EU-byrå, vars budget uteslutande kommer från de avgifter som företagen betalar för byråns tjänster. OHIM får inga subventioner eller ekonomiska bidrag från EU:s skattebetalare, och som icke-vinstdrivande organisation måste den uppvisa budgetbalans.

Under de senaste åren har OHIM med framgång inrättat ett ambitiöst program för att öka sin produktivitet och effektivitet, samtidigt som man erbjuder en hög kvalitet på tjänsterna, vilket har gjort att allt fler användare anlitar byrån. Trots avgiftsminskningen 2005 har OHIM på senare tid samlat på sig mycket betydande kapitalreserver.

Därför kan OHIM nu återigen dela med sig av fördelarna med sin ökade effektivitet till hela företagsvärlden, och särskilt till de små och medelstora företagen, för vilka kostnaderna för skydd av immaterialrättigheter och kontroll av att skyddet efterlevs ofta är en stor börda. Samtidigt fortsätter OHIM att investera i bättre tjänster, bland annat online, och kortare behandlingstider.

Den nya kraftiga avgiftsminskningen har diskuterats ingående med medlemsstaterna. Den utgör ett första steg i en mer omfattande uppsättning åtgärder för att förbättra OHIM:s budgetbalans i framtiden, som medlemsstaterna kom överens om vid ett gemensamt möte med OHIM:s styrelse och budgetkommitté i september 2008.

Ytterligare upplysningar:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

http://oami.europa.eu


Side Bar