Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/506

Bruselj, 31. marec 2009

Hitreje in ceneje do zaščite blagovnih znamk v EU

Evropska komisija in države članice Evropske unije so se odločile ponovno znižati pristojbino, ki jo je treba agenciji Skupnosti OHIM (Urad za usklajevanje na notranjem trgu, Alicante, Španija) plačati za odobritev vseevropskih pravic, povezanih z blagovno znamko, in poenostaviti postopek registracije. S tem ukrepom, ki sledi prvotnemu znižanju iz leta 2005 (IP/05/1289) bo zaščita blagovne znamke postala veliko cenejša in enostavnejša za vsa podjetja, ki poslujejo na enotnem trgu EU. Njihov prihranek bo približno 60 milijonov evrov letno. Odločitev začne veljati 1. maja 2009.

Komisar za notranji trg in storitve Charlie McCreevy je pojasnil: „To je dobra novica za podjetja v Evropi. Znatno znižanje pristojbin in poenostavitev postopka pomenita cenovno in praktično bolje dostopno zaščito blagovnih znamk v EU. To bo spodbudilo podjetništvo in gospodarsko dejavnost, kar je v času gospodarske krize bistvenega pomena. Od ukrepa bodo imela korist predvsem mala in srednja podjetja, za katera so stroški in postopek takšne zaščite pogosto veliko breme.“ Predsednik OHIM Wubbo de Boer pa je dodal: „Za mala podjetja zaščita blagovne znamke na ravni Skupnosti pomeni zaščito njihove pravice do prostega dostopa do enotnega evropskega trga za njihovo blago in storitve v prihodnosti. Za večja podjetja pa je bistvena za njihovo mednarodno poslovanje.“

Znižanje pristojbine in poenostavitev postopka v bistvu pomenita, da bodo stroški za registracijo blagovnih znamk Skupnosti poslej 0 EUR. Podjetja bodo plačala samo pristojbino za prijavo in ne več ločene pristojbine za registracijo. Posledično bo tudi postopek registracije blagovne znamke Skupnosti bistveno krajši.

V praksi to pomeni, da bodo podjetja poslej namesto 1750 EUR za prijavo in registracijo blagovne znamke Skupnosti plačevala le 1050 EUR za prijavo. Tista, ki bodo prijave vložila po internetu, bodo upravičena še do dodatnega popusta, tako da bodo plačala le 900 EUR za prijavo, namesto skupaj 1600 EUR, kot so morala plačevati do zdaj.

Znižanja pristojbin pomenijo, da bodo v prihodnosti podjetja za pridobitev blagovne znamke Skupnosti plačevala 40 % manj oziroma 44 % manj, če bodo to storila elektronsko.

Poleg tega se bodo posamične pristojbine za prijavo in registracijo mednarodne blagovne znamke Evropske skupnosti v skladu z madridskim protokolom znižale s 1450 na 870 EUR, kar prav tako pomeni 40-odstotno znižanje.

Ozadje

OHIM je leta 1994 ustanovil Svet ministrov. Od začetka njegovega delovanja leta 1996 se je število zahtev za blagovne znamke Skupnosti enakomerno, včasih pa dramatično povečevalo. Do danes je OHIM registriral več kot 500 000 blagovnih znamk v imenu sto tisočev podjetij z vsega sveta. Agencija EU, ki se financira sama, svoj proračun polni izključno iz pristojbin, ki jih plačujejo podjetja, uporabniki njenih storitev. Od evropskih davkoplačevalcev ne prejema nobenih subvencij ali finančne podpore. Ker gre za neprofitno organizacijo, mora njen proračun biti uravnotežen.

V zadnjih letih si je OHIM zastavil ambiciozen program, namenjen povečevanju produktivnosti in izboljševanju učinkovitosti ob hkratnih kakovostnih storitvah, zaradi katerih se število njihovih uporabnikov nenehno povečuje. Kljub znižanju pristojbin leta 2005 je OHIM uspelo ustvariti znatne denarne rezerve.

To OHIM omogoča, da kljub nadaljnjim naložbam v izboljšanje svojih storitev – predvsem spletnih – in odzivnosti lahko pozitivne rezultate svoje učinkovitosti deli s poslovnim svetom, zlasti z malimi in srednjimi podjetji, za katere so stroški zaščite in izvrševanja pravic intelektualne lastnine pogosto velik izziv.

O nadaljnjem znižanju pristojbin so potekale obširne razprave z državami članicami. Znižanje je prvi element širšega sklopa ukrepov za boljše uravnoteženje proračuna OHIM v prihodnosti, o katerem so se države članice dogovorile na skupnem sestanku upravnega odbora in proračunskega odbora OHIM septembra 2008.

Več informacij na:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

http://oami.europa.eu


Side Bar