Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/506

V Bruseli 31. marca 2009

Ochranu prostredníctvom ochranných známok v EÚ možno získať lacnejšie a jednoduchšie

Európska komisia a členské štáty EÚ sa rozhodli ďalej znížiť poplatky určené pre agentúru Spoločenstva OHIM (Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu so sídlom v Alicante, Španielsko), ktorá je zodpovedná za udelenie práv ochranných známok v rámci celej Únie, a zjednodušiť postup pri ich zápise. Týmto opatrením, ktoré nasleduje po počiatočnom znížení v roku 2005 (IP/05/1289), sa ochrana prostredníctvom ochranných známok výrazne zlacní a podniky fungujúce na jednotnom trhu EÚ ju budú môcť ľahšie získať, pričom ročne ušetria približne 60 miliónov EUR. Opatrenie nadobudne účinnosť 1. mája 2009.

Charlie McCreevy, komisár pre vnútorný trh a služby, uviedol: „Pre podniky v Európe je to dobrá správa. Výrazné zníženie poplatkov a zjednodušenie postupu znamená dostupnejší a ľahší prístup k celoeurópskej ochrane prostredníctvom ochranných známok. Podporí sa tým podnikanie a stimuluje hospodárska činnosť, čo je nevyhnutné v čase hospodárskej krízy. Najmä malé a stredné podniky, pre ktoré náklady a postup týkajúce sa získania tejto ochrany často predstavujú značnú záťaž, budú mať z týchto zlepšení úžitok. Predseda agentúry OHIM Wubbo de Boer uviedol: „Pre malý podnik sa ochranou ochranných známok na úrovni Komisie ochraňujú vaše budúce práva na voľný vstup na jednotný európsky trh tovarov a služieb. Pre veľké podniky to predstavuje nevyhnutný nástroj pre medzinárodné podnikanie.“

Zníženie poplatkov a zjednodušenie postupu v podstate pozostávajú zo stanovenia nulového poplatku za zápis pre ochranné známky Spoločenstva. Podniky budú preto platiť len poplatok za prihlášku a už nebudú musieť platiť osobitný poplatok za zápis. V dôsledku toho sa doba spracovania týkajúca sa zápisu ochrannej známky Spoločenstva takisto výrazne skráti.

V praxi to znamená, že podnikom sa v budúcnosti bude účtovať len poplatok za prihlášku vo výške 1 050 EUR namiesto pôvodných 1 750 EUR za prihlášku a zápis ochrannej známky Spoločenstva. Podnikom, ktoré prihlášky zašlú prostredníctvom internetu, sa poskytne väčšia zľava, a bude sa im účtovať poplatok za prihlášku len vo výške 900 EUR namiesto celkovej sumy 1 600 EUR, ktorá sa platí v súčasnosti.

Tieto zníženia poplatkov znamenajú, že za získanie ochrannej známky Spoločenstva budú podniky v budúcnosti platiť o 40 % menej a až o 44 % menej pri použití elektronických prostriedkov.

Okrem toho sa individuálny poplatok za medzinárodné prihlášky a zápisy ochranných známok s vyznačením Európskeho spoločenstva podľa madridského protokolu zníži z 1 450 EUR na 870 EUR, čo takisto zodpovedá zníženiu vo výške 40 %.

Súvislosti

Agentúru OHIM zriadila Rada ministrov v roku 1994. Od začiatku jej fungovania v roku 1996 sa dopyt po ochranných známkach Spoločenstva postupne a miestami výrazne zvyšoval. Agentúra OHIM dosiaľ celkovo zaregistrovala viac ako 500 000 ochranných známok pre niekoľko stotisíc podnikov z celého sveta. Ako samofinancujúca agentúra EÚ má OHIM rozpočet výlučne z poplatkov zaplatených podnikmi, ktoré využívajú jej služby. Nedostáva žiadne dotácie ani finančnú podporu od platcov dane a ako nezisková organizácia musí mať vyvážený rozpočet.

Počas niekoľkých posledných rokov agentúra OHIM úspešne zaviedla náročný program zameraný na zvýšenie produktivity a zlepšenie účinnosti, a zároveň ponúkala kvalitné služby, ktoré prilákali stále viac používateľov. Napriek zníženiu poplatkov v roku 2005 vytvára agentúra OHIM v poslednom čase značné peňažné rezervy.

V dôsledku toho sa agentúra OHIM pri súčasnom pokračujúcom investovaní do zlepšenia svojich služieb, najmä do online služieb, a skrátenia času reakcie môže ďalej deliť o prínosy zo zvýšenej účinnosti s celou podnikateľskou obcou, a najmä s malými a strednými podnikmi, pre ktoré sú náklady na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva často náročnou záležitosťou.

Toto ďalšie výrazné zníženie poplatkov bolo predmetom rozsiahlych diskusií s členskými štátmi. Predstavuje prvý prvok väčšieho radu opatrení zameraných na dosiahnutie vyváženejšieho rozpočtu agentúry OHIM v budúcnosti, na ktorých sa členské štáty dohodli na spoločnom zasadnutí rady a rozpočtového výboru úradu OHIM v septembri 2008.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

http://oami.europa.eu


Side Bar