Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/506

Briselē, 2009. gada 31. martā

Preču zīmju aizsardzība Eiropas Savienībā kļūst ievērojami lētāka un vienkāršāka

Eiropas Komisija un ES dalībvalstis ir nolēmušas vēl vairāk samazināt maksājumus, kas jāmaksā Kopienas aģentūrai, kura atbild par preču zīmju tiesību piešķiršanu Eiropas Savienībā (Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB), tas atrodas Alikantē, Spānijā), un vienkāršot reģistrācijas procedūru. Pēc sākotnējā maksājumu samazinājuma 2005. gadā (IP/05/1289) šā pasākuma rezultātā ES vienotā tirgū strādājošie uzņēmumi varēs ievērojami lētāk un vieglāk aizsargāt savas preču zīmes, tādējādi ietaupot apmēram 60 miljonus euro gadā. Pasākums stāsies spēkā 2009. gada 1. maijā.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Čārlijs Makrīvijs teica: „Tās ir labas ziņas Eiropas uzņēmumiem. Būtiskais maksājumu samazinājums un procedūras vienkāršošana nozīmē ievērojami lētāku un vieglāku piekļuvi preču zīmju aizsardzībai Eiropas Savienībā. Tas veicinās uzņēmējdarbību un sekmēs saimniecisko aktivitāti, kas ir ļoti svarīgi ekonomikas krīzes laikos. No šiem uzlabojumiem labumu gūs jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, kuriem ar preču zīmju aizsardzību saistītās izmaksas un procedūra bieži vien ir smags slogs.” ITSB priekšsēdētājs Wubbo de Boer uzsvēra: „Aizsargājot preču zīmi Kopienas līmenī, tiek aizsargātas maza uzņēmuma tiesības ar savām precēm un pakalpojumiem brīvi piekļūt vienotajam Eiropas tirgum. Lielākiem uzņēmumiem preču zīmes aizsardzība ir ļoti svarīgs instruments, lai veiktu uzņēmējdarbību starptautiskā mērogā.”

Maksājumu samazinājuma un procedūras vienkāršošanas galvenais elements ir tas, ka Kopienas preču zīmju reģistrācijas maksājums tiek noteikts nulles līmenī. Tādējādi uzņēmumi maksās tikai pieteikuma maksu, un tiem vairs nebūs jāmaksā atsevišķs reģistrācijas maksājums. Rezultātā ievērojami samazināsies arī Kopienas preču zīmes reģistrācijai vajadzīgais laiks.

Praksē tas nozīmē, ka uzņēmumiem par Kopienas preču zīmes pieteikumu un reģistrāciju turpmāk vairs nebūs jāmaksā 1750 euro, bet gan tikai pieteikuma maksa 1050 euro apmērā. Tie, kas aizpildīs savus pieteikumus internetā, gūs labumu no vēl lielāka maksu samazinājuma, maksājot vienīgi pieteikuma maksu 900 euro apmērā, un nevis 1600 euro, kas jāmaksā pašreiz.

Šie maksājumu samazinājumi nozīmē, ka uzņēmumiem, lai iegūtu Kopienas preču zīmi, turpmāk būs jāmaksā 40 % mazāk, un 44 % mazāk – izmantojot elektroniskos pieteikuma līdzekļus.

Turklāt samazināsies arī individuālā maksa, kas jāmaksā par starptautiskajiem preču zīmju pieteikumiem un reģistrāciju Eiropas Kopienas apzīmējumam saskaņā ar Madrides Protokolu, proti, no 1450 euro līdz 870 euro. Tas atbilst 40 % samazinājumam.

Informācija

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (ITSB) izveidoja Ministru padome 1994. gadā. Kopš ITSB darbības sākuma 1996. gadā pieprasījums pēc Kopienas preču zīmēm ir nepārtraukti pieaudzis – laiku pa laikam milzīgā apmērā. ITSB simtiem tūkstošu uzņēmumu no visas pasaules uzdevumā līdz šim kopumā ir reģistrējis vairāk nekā 500 000 preču zīmju. ITSB ir aģentūra, kas pati sevi finansē, tādējādi visu tās budžetu veido maksas, ko maksā uzņēmumi, kas izmanto ITSB pakalpojumus. Birojs nesaņem nekādas subsīdijas vai finanšu atbalstu no ES nodokļu maksātājiem, un, tā kā birojs ir bezpeļņas organizācija, tā budžetam jābūt līdzsvarotam.

Pēdējos pāris gados ITSB ir sekmīgi ieviesis vērienīgu programmu, kuras mērķis ir ražīguma paaugstināšana un efektivitātes uzlabošana, vienlaikus piedāvājot pakalpojumus tādā kvalitātē, kas piesaista arvien vairāk lietotāju. Lai gan 2005. gadā maksājumus samazināja, ITSB pēdējā laikā ir uzkrājis ievērojamas skaidras naudas rezerves.

Tādējādi ITSB, turpinot veikt ieguldījumus pakalpojumu (īpaši tiešsaistes pakalpojumu) uzlabošanā un samazinot pieteikumu apstrādes laiku, var dalīties ieguvumos, ko radījusi efektivitātes paaugstināšana, ar visām uzņēmēju aprindām un jo īpaši ar maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem intelektuālā īpašuma aizsardzības izmaksas un tā īstenošana bieži vien rada problēmas.

Par šo turpmāko maksājumu ievērojamu samazinājumu norisinājās plašas diskusijas ar dalībvalstīm. Maksājumu samazinājums ir pirmais elements plašākā pasākumu virknē ar mērķi labāk sabalansēt ITSB budžetu nākotnē; dalībvalstis par šiem pasākumiem vienojās kopīgajā ITSB valdes un budžeta komitejas sanāksmē, kas notika 2008. gada septembrī.

Papildu informācija:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

http://oami.europa.eu


Side Bar