Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/506

Briuselis, 2009 m. kovo 31 d.

Prekių ženklų apsauga Europos Sąjungoje gerokai pigesnė ir prieinamesnė

Europos Komisija ir ES valstybės narės nusprendė dar labiau sumažinti Ispanijoje (Alikantėje) įsikūrusioje Vidaus rinkos derinimo tarnybai – už ES prekių ženklų teisių suteikimą atsakingai Bendrijos agentūrai – mokamus mokesčius ir supaprastinti registracijos tvarką. Minėtieji mokesčiai jau buvo sumažinti 2005 m. (IP/05/1289), o ši priemonė padės ES bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms kur kas lengviau ir mažesnėmis sąnaudomis apsaugoti prekių ženklus – jos turėtų sutaupyti apie 60 mln. eurų per metus. Priemonė įsigalios 2009 m. gegužės 1 d.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Čarlis Makryvis (Charlie McCreevy) sakė: „Tai gera naujiena Europos įmonėms. Gerokai mažesni mokesčiai ir paprastesnė tvarka padės joms lengviau ir mažesnėmis sąnaudomis apsaugoti prekių ženklus ES mastu. Tai paskatins verslumą ir suteiks postūmį ūkinei veiklai, o tai labai svarbu ekonomikos krizės laikotarpiu. Labiausiai šių pokyčių naudą pajus mažosios ir vidutinės įmonės, kurioms tenkanti prekių ženklų apsaugos finansinė ir procedūrinė našta dažnai būna sunki.“ Vidaus rinkos derinimo tarnybos pirmininkas Wubbo de Boer sakė: „Mažoms įmonėms Bendrijos lygmens prekių ženklų apsauga užtikrina teisę ateityje laisvai patekti į bendrąją Europos rinką ir joje siūlyti savo prekes ir paslaugas. Didesnėms įmonėms – tai esminė priemonė tarptautiniam verslui plėtoti.“

Mokesčių mažinimas ir tvarkos paprastinimas visų pirma reiškia, kad bus nustatytas nulinis Bendrijos prekių ženklų registracijos mokestis. Įmonės mokės tik paraiškos pateikimo mokestį – joms nebereikės mokėti atskiro registracijos mokesčio. Todėl Bendrijos prekės ženklo registracijos laikas taip pat gerokai sutrumpės.

Tai reiškia, kad ateityje įmonės mokės tik 1050 eurų paraiškos pateikimo mokestį (dabar jos moka 1750 eurų paraiškos pateikimo ir Bendrijos prekės ženklo registracijos mokestį). Internetu paraiškas teikiančios įmonės mokės dar mažiau: vietoje dabar mokamos bendros 1600 eurų sumos joms tereikės sumokėti 900 eurų paraiškos pateikimo mokestį.

Taigi ateityje įmonės už Bendrijos prekės ženklo registraciją mokės 40 % mažiau, o jei naudosis elektroninėmis priemonėmis – 44 % mažiau.

Be to, individualus mokestis už tarptautines prekės ženklo paraiškas ir registraciją, kuriose pagal Madrido protokolą nurodoma Europos bendrija, bus sumažintas nuo 1450 eurų iki 870 eurų, t. y. jis sumažės 40 %.

Pagrindinė informacija

1994 m. Ministrų taryba įsteigė Vidaus rinkos derinimo tarnybą. Nuo pirmųjų tarnybos veiklos metų – 1996 m. – Bendrijos prekių ženklų paklausa nuolat didėjo, kartais – neįtikėtinu tempu. Vidaus rinkos derinimo tarnyba šimtų tūkstančių bendrovių iš viso pasaulio prašymu jau įregistravo iš viso daugiau kaip 500 tūkst. prekių ženklų. Kadangi Vidaus rinkos derinimo tarnyba yra ES agentūra, kurios veikla finansuojama iš nuosavų lėšų, šios tarnybos biudžetą sudaro tik įmonių, kurios naudojasi jos paslaugomis, mokami mokesčiai. Ji negauna iš ES mokesčių mokėtojų nei subsidijų, nei finansinės paramos ir, kadangi ši tarnyba yra pelno nesiekianti organizacija, jos biudžetas turi būti subalansuotas.

Per kelerius pastaruosius metus Vidaus rinkos derinimo tarnyba sėkmingai įdiegė plataus masto programą, kurios tikslas – padidinti našumą, efektyvumą ir kartu užtikrinti paslaugų kokybę, kuri padeda pritraukti vis daugiau įmonių. Nors 2005 m. mokesčiai buvo sumažinti, Vidaus rinkos derinimo tarnyba pastaruoju metu sukaupė labai dideles pinigų atsargas.

Todėl Vidaus rinkos derinimo tarnyba, toliau investuodama į paslaugų (ypač internetinių paslaugų) tobulinimą ir paraiškų nagrinėjimo laiko trumpinimą, gali dalytis padidėjusio našumo teikiama nauda su visomis įmonėmis, visų pirma mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis, kurioms intelektinės nuosavybės teisių apsauga ir šių teisių užtikrinimas dažnai yra finansiškai sunkiai prieinami.

Dėl šio esminio mokesčių sumažinimo daug tartasi su valstybėmis narėmis. Tai pirmoji iš kelių priemonių, kuriomis ateityje siekiama geriau subalansuoti Vidaus rinkos derinimo tarnybos biudžetą ir dėl kurių valstybės narės susitarė Vidaus rinkos derinimo tarnybos Administracinės tarybos ir Biudžeto komiteto jungtiniame susitikime 2008 m. rugsėjo mėn.

Išsamesnė informacija:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

http://oami.europa.eu


Side Bar