Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/506

Bryssel 31. maaliskuuta 2009

EU-tavaramerkkisuojan saamisesta tulee paljon halvempaa ja nopeampaa

Euroopan komissio ja EU:n jäsenvaltiot ovat päättäneet alentaa lisää EU:n laajuisten tavaramerkkien myöntämisestä vastaavan yhteisön viraston perimiä maksuja ja yksinkertaistaa rekisteröintimenettelyä. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto OHIM sijaitsee Alicantessa Espanjassa. Tämä toimenpide on jatkoa vuonna 2005 toteutetulle alkuperäiselle alennukselle (IP/05/1289) ja sen ansiosta EU:n yhtenäismarkkinoilla toimivien yritysten on paljon halvempaa ja helpompaa saada tavaramerkkisuoja. Näin ne säästävät noin 60 miljoonaa euroa vuosittain. Päätös tulee voimaan 1. toukokuuta 2009.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Charlie McCreevy totesi: ”Tämä on hyvä uutinen Euroopan yrityksille. Maksujen merkittävä alennus ja menettelyn yksinkertaistaminen tarkoittavat sitä, että EU:n laajuinen tavaramerkkisuoja on huokeampaa ja sen saanti helpottuu. Tämä edistää yrittäjyyttä ja virkistää talouden toimintaa, mikä on tärkeää talouskriisin aikana. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, joille suojan saamisen kustannukset ja menettely ovat usein raskaita, hyötyvät näistä parannuksista.” OHIM:in pääjohtaja Wubbo de Boer totesi: ”Pienyritykselle tavaramerkin suojaaminen yhteisön tasolla merkitsee sitä, että suojataan yrityksen oikeus jatkossa tarjota sen tuotteita ja palveluja vapaasti Euroopan yhtenäismarkkinoille. Suuremmille yrityksille se on kansainvälisen liiketoiminnan harjoittamisen keskeinen väline.”

Maksun alennus ja menettelyn yksinkertaistaminen merkitsevät pääasiassa, että yhteisön tavaramerkin rekisteröintimaksua ei enää ole. Yritysten on siis maksettava vain hakemusmaksu, mutta ei erillistä rekisteröintimaksua. Sen seurauksena yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin käsittelyajasta tulee huomattavasti lyhyempi.

Käytännössä se merkitsee, että yrityksiltä veloitetaan yhteisön tavaramerkistä jatkossa vain 1 050 euron hakemusmaksu sen sijaan, että ne maksaisivat 1 750 euron hakemus- ja rekisteröintimaksut. Internetin kautta hakemuksensa jättävät saavat vielä suuremman alennuksen. Niiltä veloitetaan vain 900 euron hakemusmaksu, kun tällä hetkellä kokonaismäärä on 1 600 euroa.

Nämä maksualennukset merkitsevät, että yritykset maksavat tulevaisuudessa 40 prosenttia vähemmän yhteisön tavaramerkistä, ja jopa 44 prosenttia vähemmän sähköisiä välineitä käyttäen.

Lisäksi Madridin pöytäkirjan mukaisia kansainvälisiä tavaramerkkihakemuksia ja Euroopan yhteisön nimeäviä rekisteröintejä koskevia yksilöllisiä maksuja alennetaan 1 450 eurosta 870 euroon, joka vastaa myös 40 prosentin alennusta.

Taustaa

OHIM perustettiin ministerineuvostossa vuonna 1994. Sen jälkeen kun se aloitti toimintansa vuonna 1996 yhteisön tavaramerkkien kysyntä on kasvanut tasaisesti ja joskus voimakkaasti. Yhteensä OHIM on rekisteröinyt yli 500 000 tavaramerkkiä satojen tuhansien kaikkialla maailmassa olevien yritysten nimiin. OHIM on EU:n omarahoitteinen virasto, ja sen rahoitus tulee kokonaisuudessaan viraston palveluja käyttävien yritysten maksamista maksuista. Se ei saa avustusta eikä rahoitustukea EU:n veronmaksajilta, ja koska se on voittoa tavoittelematon yhteisö, sen talousarvion on oltava tasapainossa.

Muutaman viime vuoden aikana OHIM on menestyksellisesti toteuttanut kunnianhimoisen tuottavuuden lisäämistä ja tehokkuuden parantamista koskevan ohjelman. Samalla se on tarjonnut kasvavaa käyttäjäkuntaa houkuttelevaa laadukasta palvelua. Vaikka maksuja alennettiin vuonna 2005, OHIM:ille on viime aikoina muodostunut merkittävä kassavaranto.

Sen seurauksena OHIM jatkaa palveluidensa ja erityisesti verkkopalveluiden parantamista ja lyhentää käsittelyaikoja. Sen lisäksi se voi edelleen jakaa tehokkuuden parantamisesta saamiaan hyötyjä koko liike-elämälle ja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, joille teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisen ja täytäntöönpanon kustannukset ovat usein liian suuret.

Näistä merkittävistä maksujen lisäalennuksista on keskusteltu laajasti jäsenvaltioiden kanssa. Kyseessä on ensimmäinen osa laajasta toimien sarjasta, joiden tavoitteena on tasapainottaa jatkossa paremmin OHIM:in talousarviota. Jäsenvaltiot sopivat siitä OHIM:in hallintoneuvoston ja budjettikomitean yhteisessä kokouksessa syyskuussa 2008.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

http://oami.europa.eu


Side Bar