Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/506

Brüssel, 31. märts 2009

Kaubamärgi kaitse ELis muutub tunduvalt odavamaks ja kättesaadavamaks

Euroopa Komisjon ja ELi liikmesriigid on otsustanud veelgi vähendada lõivusid, mis tuleb maksta Hispaanias Alicantes asuvale Siseturu Ühtlustamise Ametile (OHIM), kes vastutab kogu ELis kehtivate kaubamärgiõiguste andmise eest, ning samuti lihtsustada registreerimismenetlust. See meede, mis on jätkuks lõivude esmakordsele vähendamisele 2005. aastal (IP/05/1289), muudab kaubamärgi kaitse ELi ühtsel turul tegutsevate ettevõtjate jaoks tunduvalt odavamaks ja kättesaadavamaks, kuna nad säästavad aastas kokku ligikaudu 60 miljonit eurot. Meede jõustub 1. mail 2009.

Siseturu ja teenuste volinik Charlie McCreevy sõnas: „See on Euroopa ettevõtjatele hea uudis. Lõivude märkimisväärse vähendamise ja menetluse lihtsustamise tulemusena on kogu ELis kehtivad kaubamärgiõigused palju taskukohasemad ja kättesaadavamad. See edendab ettevõtlust ja elavdab majandustegevust, mis on praeguse majanduskriisi ajal äärmiselt oluline. Eelkõige saavad tingimuste parandamisest kasu väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, kellele kaubamärgikaitse saamisega seotud kulud ja menetlused on tihtipeale raskeks koormaks.” OHIMi president Wubbo de Boer lisas: „Väikeste ettevõtete jaoks tähendab kaubamärgi kaitse ühenduse tasandil seda, et on kaitstud nende õigus pääseda oma kaupade ja teenustega tulevikus vabalt ligi ühtsele Euroopa turule. Suuremate ettevõtete jaoks on see oluline abivahend rahvusvaheliseks äritegevuseks.”

Lõivude vähendamine ja menetluse lihtsustamine tähendab põhimõtteliselt seda, et ühenduse kaubamärgi registreerimise lõiv kaotatakse. Ettevõtjad maksavad seega üksnes taotlemislõivu, mitte enam eraldi registreerimislõivu. Selle tulemusena väheneb oluliselt ka ühenduse kaubamärgi registreerimise menetlemisele kuluv aeg.

Praktikas tähendab see, et varasema 1750 euro asemel, mis hõlmas ühenduse kaubamärgi taotlemise ja registreerimise lõivu, tuleb ettevõtjatel edaspidi maksta üksnes taotlemislõiv 1050 eurot. Interneti kaudu taotluse esitajad säästavad veelgi enam: neil tuleb praeguse 1600 euro asemel edaspidi maksta üksnes 900 euro suurune taotlemislõiv.

Lõivude vähendamine tähendab, et tulevikus maksavad ettevõtjad ühenduse kaubamärgi eest 40% vähem ja elektroonilisel taotlemisel koguni 44% vähem.

Lisaks vähendatakse Madridi protokolli kohaste Euroopa Ühendust nimetavate rahvusvaheliste kaubamärkide taotlemise ja registreerimise lõivu samuti 40%, 1450 eurolt 870 eurole.

Taust

OHIMi asutas Euroopa Liidu Nõukogu 1994. aastal. Alates ameti tegutsemise algusest 1996. aastal on nõudlus ühenduse kaubamärkide järele pidevalt kasvanud, aeg-ajalt suisa hüppeliselt. Praeguseks on OHIM registreerinud kokku üle 500 000 kaubamärgi sadade tuhandete ettevõtjate nimel üle kogu maailma. OHIM on iseseisev ELi amet, mille eelarvevahendid pärinevad täies ulatuses ettevõtjate poolt ameti teenuste kasutamise eest makstavatest tasudest. Amet ei saa ELi maksumaksjatelt rahalist ega muud toetust ning kuna tegemist on mittetulundusorganisatsiooniga, peab ameti eelarve olema tasakaalus.

Viimastel aastatel on OHIM rakendanud ambitsioonikat kava, mille eesmärk on suurendada tootlikkust ja tõhusust, pakkudes samal ajal kvaliteetseid teenuseid, mis on nende kasutajate arvu suurendanud. Vaatamata lõivude vähendamisele 2005. aastal on OHIM viimasel ajal tekitanud märkimisväärseid sularahareserve.

Tänu sellele on OHIMil võimalik jätkata investeeringuid teenuste, eelkõige sidusteenuste arendamiseks ja vastamisaja lühendamiseks ning samal ajal jagada tõhusama töö tulemusi äriringkondadega, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatega, kellele individuaalomandi kaitse ja selle tagamisega seotud kulud on tõsiseks väljakutseks.

Lõivude järjekordset vähendamist on liikmesriikidega põhjalikult arutatud. See on esimene meede pikemas reas, mille eesmärk on OHIMi eelarvet tulevikus paremini tasakaalustada ning milles liikmesriigid leppisid kokku OHIMi haldusnõukogu ja eelarvekomitee ühisel koosolekul 2008. aasta septembris.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

http://oami.europa.eu


Side Bar