Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/506

Bruxelles, den 31. marts 2009

Det bliver meget billigere og nemmere at beskytte varemærker i EU

Europa-Kommissionen og medlemsstaterne har besluttet igen at nedsætte de gebyrer, der skal betales til det EU-agentur, der står for tildeling af EU-varemærkerettigheder, dvs. OHIM (Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked, der har hjemsted i Alicante, Spanien), og at forenkle registreringsproceduren. Dette initiativ, der kommer oven i gebyrnedsættelsen i 2005 (IP/05/1289), vil gøre det meget nemmere og billigere for virksomheder, der opererer inden for EU's indre marked, at beskytte deres varemærker. Det vil medføre en besparelse for dem på omkring 60 mio. EUR om året. De nye gebyrer træder i kraft den 1. maj 2009.

Charlie McCreevy, der er EU-kommissær med ansvar for det indre marked og tjenesteydelser, sagde ved præsentationen af dette initiativ: "Dette er godt nyt for virksomheder i Europa. Den væsentlige nedsættelse af gebyrerne og forenklingen af procedurerne betyder, at det bliver langt billigere og nemmere at opnå en EU-dækkende beskyttelse af varemærker. Det vil være til fordel for iværksættere og stimulere den økonomiske aktivitet i disse økonomiske krisetider og især gavne små og mellemstore virksomheder, for hvilke de økonomiske omkostninger og procedurerne forbundet med denne beskyttelse ofte er meget byrdefuld." OHIM's formand, Wubbo de Boer, sagde ved samme lejlighed: "Når en lille virksomhed beskytter sit varemærke på EU-plan, beskytter den sin fremtidige ret til at have uhindret adgang for sine varer og tjenesteydelser til det indre marked. For større virksomheder er det meget vigtigt, at de beskytter deres varemærker, når de opererer på det internationale marked."

De nedsatte gebyrer og forenklingen af proceduren består grundlæggende set i at fastsætte registreringsgebyret for EF-varemærker til nul. Virksomheder vil derfor kun skulle betale et ansøgningsgebyr og ikke længere et registreringsgebyr. Det betyder, at det også kommer til at tage langt kortere tid at behandle registreringen af et EF-varemærke.

I praksis betyder det, at en virksomhed, i stedet for at betale 1 750 EUR for ansøgningen om og registreringen af et EF-varemærke, fremover kun skal betale et ansøgningsgebyr på 1 050 EUR. Virksomheder, der indgiver deres ansøgning over internettet, vil kun blive afkrævet 900 EUR i ansøgningsgebyr mod det nuværende samlede beløb på 1 600 EUR.

Disse reducerede gebyrer indebærer, at virksomheder fremover kommer til at betale 40 % mindre for et EF-varemærke og hele 44 % mindre, hvis de indgiver deres ansøgning ad elektronisk vej.

Desuden vil det individuelle gebyr for internationale varemærkeansøgninger og internationale registreringer, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret i henhold til Madrid-protokollen, falde fra 1 450 EUR til 870 EUR, hvilket også svarer til et fald på 40 %.

Baggrund

OHIM blev oprettet af Ministerrådet i 1994. Siden påbegyndelsen af agenturets virksomhed i 1996 er efterspørgslen efter EF-varemærker vokset støt og til tider dramatisk. Til dato har OHIM sammenlagt registreret over 500 000 varemærker på vegne af flere hundrede tusinde virksomheder fra hele verden. OHIM er et selvfinansierende EU-agentur, og derfor stammer dets ressourcer udelukkende fra de gebyrer, som virksomhederne betaler for dets tjenester. Det modtager ingen økonomisk støtte fra EU's skatteydere, og som en non-profit organisation skal der være balance på dets budget.

De seneste år er det lykkedes OHIM at gennemføre et ambitiøst program, der skal forbedre produktiviteten og effektiviteten og samtidig sikre, at agenturet bliver ved med at levere en ydelse af den kvalitet, der har tiltrukket stadig flere brugere. Trods nedsættelsen af agenturets gebyrer i 2005 har OHIM på det seneste akkumuleret meget store kontantreserver.

Som følge heraf kan OHIM fortsat både investere i forbedringer af sine tjenester, især sine onlinetjenester, og i nedbringelse af responstiden og samtidig dele gevinsten ved den forøgede effektivitet med hele erhvervslivet og især små og mellemstore virksomheder, som ofte kan finde det uoverkommeligt at betale for beskyttelsen af et varemærke og for håndhævelsen af denne varemærkebeskyttelse.

Den nye gebyrnedsættelse er blevet grundigt drøftet med medlemsstaterne. Den udgør første del af en større pakke af foranstaltninger, der skal sikre bedre balance på OHIM's budget i fremtiden i overensstemmelse med den aftale, der blev indgået på det fælles møde for OHIM's administrationsråd og budgetudvalg i september 2008.

Flere oplysninger:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

http://oami.europa.eu


Side Bar