Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/506

V Bruselu dne 31. března 2009

Ochrana prostřednictvím ochranných známek v EU bude levnější a dostupnější

Evropská komise a členské státy EU rozhodly o dalším snížení poplatků pro agenturu Společenství, která je odpovědná za udělování celoevropských práv k ochranným známkám (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu – OHIM, se sídlem v Alicante), a o zjednodušení zápisného řízení. Po prvním snížení poplatků v roce 2005 (IP/05/1289) tak pro podniky působící v rámci jednotného trhu EU bude ochrana prostřednictvím ochranných známek levnější a dostupnější. Za rok podniky ušetří zhruba 60 milionů EUR. Toto opatření vstoupí v platnost dne 1. května 2009.

Komisař Charlie McCreevy odpovědný za vnitřní trh a služby prohlásil: „Je to dobrá zpráva pro podniky v Evropě. Podstatným snížením poplatků a zjednodušením řízení se přístup k celoevropské ochranné známce stane jednodušším a dostupnějším. To podpoří podnikavost a hospodářskou činnost, což je v době hospodářské krize zásadní. Tato zlepšení využijí zejména malé a střední podniky, pro něž náklady a řízení, jímž se získá tato ochrana, představují často velkou zátěž.“ Předseda agentury OHIM, Wubbo de Boer, řekl: „Pro malou společnost se ochranou prostřednictvím ochranných známek na úrovni Komise chrání vaše budoucí práva na volný vstup na jednotný evropský trh zboží a služeb. Pro větší společnosti to představuje významný nástroj mezinárodního podnikání. “

Podstatou snížení poplatků a zjednodušení řízení je stanovení zápisného pro ochranné známky Společenství na nulu. Podniky proto zaplatí pouze přihlašovací poplatek a již nebudou muset platit samostatný poplatek za zápis. Tím se také podstatně zkrátí čas, který je nutný ke zpracování zápisu ochranné známky Společenství.

V praxi to znamená, že místo aby podniky zaplatily částku 1 750 EUR za žádost o ochrannou známku Společenství a její zápis, uhradí pouze přihlašovací poplatek ve výši 1 050 EUR. V případě, že podají žádost prostřednictvím internetu, využijí dalšího snížení a uhradí pouze přihlašovací poplatek ve výši 900 EUR namísto celkové částky 1 600 EUR jako dosud.

Podniky tedy od nynějška při zápisu ochranné známky Společenství zaplatí o 40 % méně, a pokud použijí elektronické prostředky, dokonce o 44 % méně.

Kromě toho se jednotlivý poplatek za žádost o mezinárodní ochrannou známku a zápis označující Evropské společenství podle Madridského protokolu sníží z 1 450 EUR na 870 EUR, což také odpovídá 40% snížení.

Souvislosti

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu byl zřízen Radou ministrů v roce 1994. Od počátku jeho činnosti v roce 1996 poptávka po ochranných známkách Společenství neustále stoupala, chvílemi i strmě. Celkem zapsal úřad OHIM ke dnešnímu dni více než 500 000 ochranných známek pro stovky tisíc společností na celém světě. Rozpočet úřadu OHIM, jakožto finančně soběstačné agentury EU, pochází zcela z poplatků od podniků, které využívají jeho služeb. Nedostává žádnou subvenci ani finanční podporu od plátců daně v EU a jakožto nezisková organizace musí mít vyrovnaný rozpočet.

V posledních několika letech provádí úřad OHIM ambiciózní program, jehož cílem je zvýšit produktivitu a zlepšit efektivitu, a zároveň nabízet kvalitní služby, které přitahují stále více uživatelů. I přes snížení poplatků v roce 2005 si úřad OHIM vytvořil značné finanční rezervy.

Tím pádem může úřad OHIM nadále investovat do zlepšování svých služeb, zejména do služeb online, snižovat reakční čas, a zároveň se o výsledky své efektivity podělit s celou podnikatelskou společností, především s malými a středními podniky, pro něž jsou náklady na ochranu duševního vlastnictví a jeho prosazení často příliš vysoké.

O dalším významném snížení poplatků se vedly rozsáhlé diskuze s členskými státy. Jedná se o první krok v rámci řady opaření ke zlepšení vyváženosti rozpočtu úřadu OHIM v budoucnosti, na němž se členské státy shodly na společném jednání správní rady a rozpočtového výboru úřadu OHIM v září 2008.

Další informace:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

http://oami.europa.eu


Side Bar