Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/506

Брюксел, 31 март 2009 г.

Търговските марки в ЕС вече ще се защитават по-лесно и по-евтино

Европейската комисия и държавите-членки на ЕС решиха да намалят още повече таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (агенцията на Общността, разположена в Аликанте, Испания, предоставяща право на търговска марка на територията на ЕС), както и да опростят регистрационната процедура. С тази мярка, която е следваща стъпка на първоначално намаляване на таксите през 2005 г. (IP/05/1289), защитата на търговските марки ще се получава по-лесно и в този свой по-евтин вариант ще спестява на предприятията от единния пазар на ЕС около 60 млн. EUR годишно. Тя ще влезе в сила на 1 май 2009 г.

Чарли Маккрийви, комисарят за вътрешния пазар и услугите, заяви: „Това е добра новина за европейския бизнес. Същественото намаление на таксите и опростяването на процедурата означава много по-достъпен и лесен начин за защита на търговската марка на територията на ЕС. Това ще насърчи предприемачеството и ще стимулира икономическата активност, което е от съществено значение по време на икономическа криза. Процедурата за получаването на защита и свързаните с нея разходи я превръщат в тежък товар по-специално за малките и средните предприятия, за които тези облекчения ще бъдат от голяма полза.“ Президентът на Службата, Вубо де Бьор, заяви: „За малко предприятие защитата на търговската марка на равнището на Общността означава защита на правото в бъдеще на свободен достъп до единния европейски пазар на неговите продукти и услуги. За големите компании тя е ключова за развитието на международната им дейност.“

Намалението на таксите и опростяването на процедурата се състои основно в премахването на таксата за регистрация на търговска марка на Общността. Предприятията ще заплащат следователно само такса за подаване на заявление за търговска марка, без да е необходимо да плащат отделна такса за регистрацията. В резултат на това регистрационният процес за търговска марка на Общността също ще се съкрати значително.

На практика вместо да плащат 1750 EUR за заявяване и регистриране на търговска марка на Общността, предприятията ще плащат в бъдеще само такса от 1050 EUR за подаване на заявление. Намалението на таксата ще бъде още по-голямо за подаващите заявление по Интернет, като вместо да плащат, както е в момента, общо 1600 EUR, разходите им ще обхващат само таксата за подаване на заявление в размер на 900 EUR.

С тези намаления на таксите разходите на предприятията за регистриране на търговска марка на Общността ще намалеят с 40 %, а за подаващите по електронен път – с 44 %.

Освен това, отделната такса за заявяване и регистриране на международна търговска марка, посочваща Европейската общност по силата на Мадридския протокол, ще спадне от 1450 до 870 EUR, което също се равнява на четиридесетпроцентно намаление.

Хронологичен преглед

Службата за хармонизация във вътрешния пазар беше създадена от Съвета на министрите през 1994 г. От началото на функционирането си през 1996 г., търсенето по отношение на търговските марки на Общността нарастваше постоянно, като понякога достигаше изключителни темпове. Общо до този момент Службата за хармонизация във вътрешния пазар е регистрирала над 500 000 търговски марки на стотици хиляди дружества по целия свят. Източниците на приходи на Службата, която е самофинансираща се агенция на ЕС, са изцяло таксите, заплащани от предприятията за предоставените им от Службата услуги. Тя не получава никаква субсидия или финансова подкрепа от европейските данъкоплатци и, предвид качеството ѝ на организация с нестопанска цел, бюджетът ѝ трябва да бъде уравновесен.

През последните няколко години Службата успешно приложи на практика амбициозна програма за увеличаване на производителността и подобряване на ефикасността, като същевременно броят привличани от качеството на предоставяните услуги клиенти се увеличи. Въпреки намаляването на таксите през 2005 г., Службата в последно време генерира значителни резерви в наличности.

В резултат на това Службата, продължавайки да инвестира в усъвършенстване на услугите си (в частност на предоставянето им онлайн) и съкращаване на времето за реакция, получава възможност да сподели в още по-голяма степен ползата от подобряването на ефективността си с деловата общност, и по-специално с малките и средните предприятия, за които разходите за защита и обезпечаване на интелектуалната собственост често представляват предизвикателство.

Това допълнително съществено намаляване на таксите беше обект на продължителни дискусии с държавите-членки. То представлява първия елемент от широк спектър последователни мерки за постигане на по-балансиран бюджет на Службата в бъдеще, приети от държавите-членки на съвместна среща на управителния съвет и бюджетния комитет на Службата през септември 2008 г.

Допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

http://oami.europa.eu


Side Bar