Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/501

Bruselj, 30 March 2009

Komisija pozdravlja današnjo Svetovo politično potrditev paketa o enotnem evropskem nebu

Po pozitivnem izidu glasovanja v Evropskem parlamentu pretekli teden so se prometni ministri danes dogovorili o letalskem paketu s širokim področjem uporabe. Ta paket, ki ga bo Svet uradno sprejel v prihodnjih tednih, krepi enotno evropsko nebo in spodbuja uvajanje novih tehnologij, Evropska agencija za varnost v letalstvu pa bo v skladu z njim odgovorna za vse varnostne člene letalske verige. Ukrepi v paketu bodo zagotovili varnejše, okolju prijaznejše in stroškovno učinkovitejše lete. Letni prihranki letalskih prevoznikov znašajo po izračunih približno štiri milijarde evrov. Hkrati bo osrednji načrt za upravljanje zračnega prometa (osrednji načrt ATM) postavil evropsko proizvodno industrijo na čelo inovativnosti na področju tehnologije za upravljanje zračnega prometa, s čimer bo poskrbljeno za zmogljivo evropsko infrastrukturo, proizvajalci pa bodo tako konkurenčnejši na svetovnih trgih.

Podpredsednik Komisije Antonio Tajani, pristojen za promet, je pojasnil: „Evropa potrebuje sistem upravljanja zračnega prometa, s katerim bo lahko obvladovala rast letalstva v prihodnosti. Potniki pričakujejo visoko kakovostne storitve. Ta paket ukrepov bo zagotovil varnejše, okolju prijaznejše in stroškovno učinkovitejše lete. Letala bodo lahko letela na najkrajših možnih progah v skladu z vse večjimi okoljskimi zahtevami. Potrebe uporabnikov zračnega prostora so prvič postavljene v središče sistema. Paket ne bi mogel priti ob primernejšem trenutku, ko je sektor v težavah zaradi sedanje krize.“

Prvi steber paketa uvaja nekaj izboljšanj prvotne zakonodaje o enotnem evropskem nebu (glej IP/01/1398), med drugim tudi zavezujoče cilje zmogljivosti za ponudnike navigacijskih storitev zračnega prometa, funkcijo upravljanja evropske mreže za zagotovitev konvergence med nacionalnimi mrežami ter dokončni datum, do katerega morajo države članice izboljšati svoje delovanje, med drugim z okrepljenim sodelovanjem in dodatno integracijo ponudnikov navigacijskih storitev zračnega prometa v funkcionalne bloke zračnega prostora.

Tehnološki steber je osredotočen na uvajanje najsodobnejše tehnologije. Program SESAR združuje vse zainteresirane strani v letalstvu, da bi razvile, potrdile in začele uporabljati vseevropski sistem upravljanja zračnega prometa nove generacije.

Varnostni steber zagotavlja povečano odgovornost Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA). To bi zagotovilo natančna, enotna in zavezujoča pravila za delovanje letališč, upravljanje letalskega prometa ter storitve zračne navigacije, prav tako pa dober pregled nad njihovim izvajanjem v državah članicah. Te nove pristojnost EASA, zaradi katerih bo imela celovitejši nadzor nad varnostjo v letalstvu v Evropi, zagotavljajo, da se skupna varnostna pravila uporabljajo v vseh fazah leta od vzletne steze.

Steber zmogljivosti letališč obravnava pomanjkanje vzletnih stez in letaliških zmogljivosti, kar bi se lahko v prihodnosti razvilo v ozko grlo. Namen pobude je zagotoviti boljše dodeljevanje časovnih blokov, odobrenih letalskim prevoznikom, z ukrepi upravljanja zračnega prometa ter vzpostaviti službo za pregled nad zmogljivostjo letališč, ki bi letališča polno vključila v letalsko mrežo.

Novi paket postavlja okoljska vprašanja v središče enotnega evropskega neba, izboljšano upravljanje zračnega prometa pa naj bi pripomoglo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz letal. Pričakovana izboljšanja so do 10 % na let, kar znaša 16 milijonov ton manj emisij CO2 letno in prihranek stroškov za uporabnike zračnega prostora v višini 2,4 milijarde EUR letno. Tako se bo lahko letalstvo vključilo v evropski sistem trgovanja z emisijami.
Ker ima pri zagotavljanju navigacijskih storitev v zračnem prometu osrednjo vlogo človeški dejavnik, so evropske ustanove tudi sprejele izjavo, da so si pripravljene skupaj prizadevati za vključitev osebja v izvajanje letalskega paketa, da se zagotovijo visoki standardi usposobljenosti vseh kategorij osebja, ki zagotavlja varnost, in poveča zaupanje v mehanizme za poročanje o incidentih.

Več informacij lahko najdete na naslovu: http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm.


Side Bar