Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/501

V Bruseli, 30. marca 2009

Komisia víta dnešné politické schválenie balíka pre Jednotný európsky vzdušný priestor zo strany Rady

Európsky parlament minulý týždeň odhlasoval rozsiahly balík o letectve a dnes ministri dopravy potvrdili, že o ňom takisto dosiahli dohodu. Tento balík, ktorý Rada formálne prijme v najbližších týždňoch, posilňuje Jednotný európsky vzdušný priestor, prenáša zodpovednosť za všetky bezpečnostné články reťazca leteckej dopravy na Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva a otvára dvere pre využívanie nových technológií. Opatrenia tohto balíka budú mať za následok bezpečnejšie, ekologickejšie a rentabilnejšie lety. Odhaduje sa, že ročné úspory leteckých spoločností sa budú pohybovať okolo štyroch miliárd eur. Zároveň má európske výrobné odvetvie vďaka hlavnému plánu ATM príležitosť zaujať vedúce postavenie pri inovácii technológie manažmentu letovej prevádzky, čím sa vytvorí výkonná európska infraštruktúra a posilní konkurencieschopnosť výrobcov na svetových trhoch.

Podpredseda Komisie zodpovedný za dopravu Antonio Tajani vyhlásil: „Európa potrebuje taký systém manažmentu letovej prevádzky, ktorý si poradí s nárastom letectva v budúcnosti. Cestujúca verejnosť očakáva služby vysokej kvality. Opatrenia tohto balíka budú mať za následok bezpečnejšie, ekologickejšie a rentabilnejšie lety. Lietadlá budú môcť lietať na najkratších možných trasách v súlade so stupňujúcimi sa environmentálnymi požiadavkami. Po prvýkrát sa do stredobodu systému zahrnuli potreby užívateľov vzdušného priestoru. Balík sa nemohol prijať vo vhodnejšom čase, keďže sektor čelí problémom v dôsledku súčasnej krízy.“

Prvý pilier balíka zavádza niekoľko zlepšení pôvodných právnych predpisov SES (pozri IP/01/1398) vrátane záväzných výkonnostných cieľov pre poskytovateľov leteckých navigačných služieb, funkcie riadenia európskej siete na zabezpečenie konvergencie medzi vnútroštátnymi sieťami a konečného dátumu, do ktorého majú členské štáty zvýšiť výkonnosť, okrem iného pomocou intenzívnejšej spolupráce a zahrnutia poskytovateľov leteckých navigačných služieb, známej pod názvom funkčné bloky vzdušného priestoru.

Technologický pilier je zameraný na zavádzanie najvyspelejších technológií. Program SESAR spája všetky zainteresované strany v letectve, s cieľom rozvíjať, v praxi overiť a prevádzkovať novú generáciu celoeurópskeho systému manažmentu letovej prevádzky.

V rámci bezpečnostného piliera sa prenáša viac zodpovednosti na Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva (EASA). Tým sa zabezpečia presné, jednotné a záväzné pravidlá leteckej bezpečnosti, manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb, ako aj riadny dohľad nad ich dodržiavaním v členských štátoch. Vďaka týmto novým oblastiam zodpovednosti bude EASA mať oveľa rozsiahlejšiu kontrolu nad bezpečnosťou letectva v Európe. Okrem toho sú zároveň aj zárukou toho, že sa budú uplatňovať spoločné bezpečnostné predpisy vo všetkých fázach letu, počnúc od štartovacej dráhy.

Napokon štvrtý pilier kapacity letísk sa zaoberá nedostatočným počtom odletových a pristávacích dráh a nedostatočným vybavením letísk, ktoré sa v súčasnosti stávajú hlavným problémom. Cieľom tejto iniciatívy je dosiahnuť lepšiu koordináciu letiskových prevádzkových intervalov pridelených prevádzkovateľom leteckej dopravy s opatreniami manažmentu letovej prevádzky, ako aj vytvoriť orgán dohľadu nad kapacitou letísk, aby sa letiská plne začlenili do leteckej siete.

Nový balík stavia do stredobodu pozornosti jednotného európskeho neba otázky životného prostredia a zlepšený manažment letovej prevádzky by mal využiť svoj potenciál na zníženie emisií skleníkových plynov z leteckej dopravy. Predpokladané zlepšenia by mali dosiahnuť 10 % na let, čo predstavuje úspory vo výške 16 miliónov ton CO2 za rok a zníženie ročných nákladov pre užívateľov vzdušného priestoru o 2,4 mld. EUR. Tým sa odvetviu letectva umožní lepšie sa zapojiť do európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami.
Vzhľadom na to, že pri poskytovaní leteckých navigačných služieb je ústredným faktorom ľudský faktor, európske inštitúcie takisto prijali vyhlásenie, v ktorom vyjadrili svoju ochotu spoločne pracovať na tom, aby sa všetok personál podieľal na realizácii balíka o letectve. Cieľom je zabezpečiť vysoký štandard zodpovednosti všetkých kategórií personálu, ktorý sa podieľa na zaručení bezpečnosti, a zvýšiť dôveryhodnosť mechanizmov na hlásenie incidentov.

Ďalšie informácie získate na http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm


Side Bar