Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/501

Bruxelles, 30 martie 2009

Comisia salută sprijinul politic acordat astăzi de Consiliu pachetului privind cerul unic european

După votul pozitiv din Parlamentul European de săptămâna trecută, miniștrii transporturilor au confirmat astăzi acordul stabilit privind un pachet aviatic de anvergură. Acest pachet, care va fi adoptat în mod formal de Consiliu în următoarele săptămâni, consolidează cerul unic european, atribuie Agenției Europene de Siguranță a Aviației responsabilitatea pentru toate elementele de siguranță ale sectorului aviatic și stimulează punerea în aplicare a unor noi tehnologii. În ansamblu, aceste măsuri vor oferi zboruri mai sigure, mai ecologice și mai eficiente din punctul de vedere al costurilor. Economiile anuale ale transportatorilor aerieni sunt estimate la patru miliarde de euro. În același timp, Planul general pentru ATM va plasa industria aeronautică europeană în avangarda inovării tehnologiilor de gestionare a traficului aerian, creând astfel o infrastructură europeană performantă și oferindu-le producătorilor un avantaj concurențial pe piețele mondiale.

Vicepreședintele Comisiei responsabil cu transporturile, Antonio Tajani, a declarat: „Europa are nevoie de un sistem de gestionare a traficului aerian care să poată face față viitoarei dezvoltări a sectorului aeronautic. Pasagerii așteaptă servicii de înaltă calitate. Acest pachet de măsuri va oferi zboruri mai sigure, mai ecologice și mai eficiente din punctul de vedere al costurilor. Aeronavele vor putea parcurge rutele cele mai scurte, în conformitate cu cerințele de mediu tot mai stricte. Pentru prima oară, nevoile utilizatorilor spațiului aerian devin elementul central al sistemului. Pachetul nu ar fi putut sosi într-un moment mai oportun decât acum, când sectorul se află în dificultate din cauza crizei actuale.”

Primul pilon al pachetului aduce o serie de îmbunătățiri legislației inițiale privind cerul unic european (a se vedea IP/01/1398), inclusiv obiective de performanță obligatorii pentru furnizorii de servicii de navigație aeriană, funcții de gestionare a rețelei europene pentru a asigura convergența între rețelele naționale, precum și o dată definitivă până la care statele membre să-și îmbunătățească performanțele, inclusiv printr-un proces de cooperare sporită și integrare mai profundă a furnizorilor de servicii de navigație aeriană cunoscut sub denumirea de blocuri funcționale ale spațiului aerian.

Pilonul tehnologic se concentrează asupra introducerii de tehnologii de ultimă generație. Programul SESAR reunește toate părțile interesate din sectorul aeronautic în vederea elaborării, validării și punerii în funcțiune a unui sistem modern de gestionare a traficului aerian la nivel european.

Pilonul siguranței prevede responsabilități sporite pentru Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA). Acesta va garanta existența unor reguli precise, uniforme și obligatorii pentru funcționarea aeroporturilor, gestionarea traficului aerian și serviciile de navigație aeriană, precum și o supraveghere eficace a implementării lor de către statele membre. Aceste noi competențe ale AESA permit agenției să exercite un control mai cuprinzător asupra siguranței aviatice europene și să se asigure că sunt aplicate reglementări de siguranță comune în toate etapele zborului, încă de pe pistă.

În sfârșit, pilonul capacității aeroportuare abordează chestiunea insuficienței pistelor și infrastructurilor aeroportuare, care riscă în prezent să devină o problemă majoră. Inițiativa vizează o mai bună coordonare a intervalelor orare aeroportuare acordate operatorilor de aeronave prin măsuri de gestionare a traficului aerian, precum și prin instituirea unui observator al capacității aeroportuare pentru o integrare completă a aeroporturilor în rețeaua aeronautică.

Noul pachet legislativ plasează chestiunile legate de mediu în centrul preocupărilor legate de cerul unic european, iar mai buna gestionare a traficului aerian urmărește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră produse de avioane. Se preconizează îmbunătățiri de până la 10% pe zbor, ceea ce înseamnă o economie de 16 milioane de tone de CO2 pe an și o reducere a costurilor anuale cu 2,4 miliarde de euro pentru utilizatorii spațiului aerian. Astfel, aviația va putea face față integrării sale în sistemul european de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră.
Dat fiind că factorul uman este elementul central al furnizării de servicii de navigație aeriană, instituțiile europene au adoptat și o declarație prin care își exprimă dorința de a conlucra, implicând personalul în aplicarea pachetului aviatic pentru a asigura standarde înalte de competență pentru toate categoriile de angajați care garantează siguranța și pentru a spori încrederea în mecanismele de raportare a incidentelor.

Pentru informații suplimentare: http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm


Side Bar