Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/501

Briselē, 2009. gada 30. marts

Šodien Padome politiskā līmenī apstiprināja Eiropas vienotās gaisa telpas pasākumu bloku. Komisija šādu soli atzinīgi novērtē.

Pēc pagājušajā nedēļā notikušā pozitīvā balsojuma Eiropas Parlamentā transporta ministri šodien apstiprināja, ka ir panākta vienošanās par aviācijas tiesību aktu bloku, kuram būs tālejoša ietekme. Ar šo tiesību aktu bloku, kuru Padome oficiāli pieņems turpmāko nedēļu laikā, tiks nostiprināta Eiropas vienotā gaisa telpa, Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai piešķirta atbildība par drošību visos gaisa satiksmes ķēdes posmos, kā arī tiks intensīvi stimulēta jaunāko tehnoloģiju ieviešana. Visi kopā šie pasākumi uzlabos lidojumu drošību, atbilstību vides prasībām un izmaksu efektivitāti. Ir aprēķināts, ka ik gadu aviokompānijām izdosies ietaupīt aptuveni četrus miljardus euro. Tajā pašā laikā ATM ģenerālplāns Eiropas rūpniecības nozari izvirzīs līderpozīcijās attiecībā uz inovācijām gaisa satiksmes pārvaldības tehnoloģiju jomā, tādējādi radot veiktspējīgu Eiropas infrastruktūru un garantējot ražotājiem konkurētspēju vispasaules tirgos.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Antonio Tajani paziņoja, ka „Eiropai ir vajadzīga tāda gaisa satiksmes pārvaldības sistēma, kas spētu stāties pretī nākotnes izaicinājumam — aviācijas satiksmes pieaugumam. Ceļotāji pieprasa augstu pakalpojumu kvalitāti. Šis pasākumu bloks uzlabos lidojumu drošību, atbilstību vides standartiem un izmaksu efektivitāti. Atbilstīgi pieaugošajām prasībām attiecībā uz vides aizsardzību gaisa kuģi varēs veikt lidojumus iespējami īsākā maršrutā. Pirmo reizi sistēmas stūrakmens būs gaisa telpas izmantotāju vajadzības. Tā kā arī gaisa pārvadājumu nozari ir skārusi pašreizējā krīze, šis ir vispiemērotākais brīdis, kad pieņemt šādu pasākumu bloku.”

Ar pirmo šā bloka pīlāru sākotnējos SES tiesību aktos tiek ieviesta virkne uzlabojumu (sk. IP/01/1398), tostarp aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem saistoši mērķi attiecībā uz funkcionalitāti, Eiropas tīkla pārvaldības funkcijas, lai nodrošinātu nacionālo tīklu konverģenci, kā arī galīgais datums, līdz kuram dalībvalstīm ir jāuzlabo savs sniegums, cita starpā izvēršot pastiprinātu sadarbību un vēl lielākā mērā integrējot aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējus, t.i., funkcionālos gaisa telpas blokus.

Tehnoloģiskais pīlārs ir orientēts uz modernu tehnoloģiju ieviešanu. SESAR programma apvieno visas aeronavigācijas nozarē iesaistītās personas, lai izstrādātu, validētu un izvērstu jaunas paaudzes gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu, kura darbosies visas Eiropas mērogā.

Drošuma pīlārs paredz paplašināt Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) pienākumu jomu. Šādi ir paredzēts ieviest precīzi traktētus, vienotus un saistošus noteikumus lidostu darbības, gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas jomā, kā arī sekmīgi kontrolēt, kā notiek šo noteikumu īstenošana dalībvalstīs. Paplašinātā EASA kompetence dos aģentūrai pilnīgāku kontroli pār Eiropas aviācijas drošību un garantēs drošības noteiktumu piemērošanu visos lidojuma norises posmos, sākot no paša skrejceļa.

Visbeidzot, lidostu kapacitātes pīlārā tiek risinātas problēmas saistībā ar skrejceļu un lidostu iekārtu nepietiekamību, kas pašreizējā situācijā var kļūt par galveno problemātisko faktoru. Vispārējais šīs iniciatīvas nolūks ir ar gaisa satiksmes pārvaldības pasākumiem uzlabot to, kā lidostās notiek laika nišu piešķiršana lidmašīnu ekspluatantiem, kā arī izveidot lidostu kapacitātes pārraudzības iestādi, lai lidostas pilnībā integrētu aviācijas tīklā.

Ar šo jauno pasākumu bloku Eiropas vienotajā gaisa telpā fundamentāla nozīme tiek piešķirta vides apsvērumiem, un uzlabotās gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas mērķis ir samazināt aviācijas radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Ir prognozēts, ka izmešu samazinājuma apjoms katrā lidojumā būtu līdz 10 %, kā rezultātā varētu ietaupīt 16 miljonus tonnu CO2 gadā, un gaisa telpas izmantotājiem rastos izmaksu ietaupījumi 2,4 miljardu euro apmērā. Pateicoties šiem pasākumiem, aviācijas nozare varēs sekmīgi integrēties Eiropas Emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā.
Ņemot vērā, cik izšķiroša nozīme aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanā ir cilvēkfaktoram, Eiropas iestādes pieņēma arī paziņojumu, kurā tās pauž vēlmi sadarboties, lai šā aviācijas pasākumu kopuma īstenošanā iesaistītu nozares pārstāvjus, nodrošinātu augstus kompetences standartus visu to kategoriju darbiniekiem, kas garantē drošību, kā arī veicinātu pārliecību par to mehānismu derīgumu, kurus izmanto paziņošanai par starpgadījumiem.

Plašākai informācijai sk. http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm


Side Bar