Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/501

Briuselis, 2009 m. kovas 30 d.

Komisija džiaugiasi šiandien išreikštu politiniu Tarybos pritarimu Bendro Europos dangaus priemonių paketui

Šiandien susisiekimo ministrai patvirtino susitarimą dėl itin didelį poveikį padarysiančio aviacijos priemonių paketo, už kurį praėjusią savaitę balsavo Europos Parlamentas. Per ateinančias savaites Taryba oficialiai priims šį priemonių paketą, kuriuo stiprinama Bendro Europos dangaus iniciatyva, Europos aviacijos saugos agentūra skiriama atsakinga už visas aviacijos grandinės saugos grandis ir skatinama diegti naujas technologijas. Taikomos kartu, šios priemonės padės užtikrinti saugesnius, ekologiškesnius ir taupesnius skrydžius. Apskaičiuota, kad oro linijos per metus sutaupytų maždaug 4 mlrd. EUR. Be to, laikydamasis Oro eismo valdymo pagrindinio plano, Europos gamybos sektorius ims pirmauti naujoviškų oro eismo valdymo technologijų srityje, ir taip bus sukurta veiksminga Europos infrastruktūra, o gamintojai įgis konkurencinį pranašumą pasaulinėse rinkose.

Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Europai reikia tokios oro eismo valdymo sistemos, kuri leistų atsilaikyti prieš būsimą aviacijos plėtrą. Keleiviai tikisi aukštos kokybės paslaugų. Šis priemonių paketas padės užtikrinti saugesnius, ekologiškesnius ir taupesnius skrydžius. Bus laikomasi vis griežtesnių aplinkosaugos reikalavimų, todėl orlaiviai tikslą pasieks skrisdami pačiu trumpiausiu maršrutu. Pirmą kartą sistema iš esmės grindžiama oro erdvės naudotojų interesais. Aviacijos sektorius dėl dabartinės krizės patiria sunkumų, todėl šis priemonių paketas priimamas pačiu tinkamiausiu laiku.“

Pirmasis priemonių paketo ramstis – tai patobulinti keli pirminiai Bendro Europos dangaus teisės aktai (žr. IP/01/1398), įskaitant oro navigacijos paslaugų teikėjams nustatytus privalomus veiklos rodiklius, Europos tinklo valdymo funkcijas, kuriomis būtų užtikrintas nacionalinių tinklų susiliejimas, ir galutinę datą, iki kurios valstybės narės turi pagerinti veiklos rodiklius, be kitų būdų, skatindamos oro navigacijos paslaugų teikėjus bendradarbiauti ir toliau integruotis, t. y. kurti funkcinius oro erdvės blokus.

Technologijų ramstis susijęs su naujausių technologijų diegimu. Pagal programą SESAR suburiamos visos aviacijos sektoriaus suinteresuotosios šalys, kad išvien tobulintų, tikrintų ir diegtų naujos kartos visos Europos oro eismo valdymo sistemą.

Pagal saugos ramstį numatoma padidinti Europos aviacijos saugos agentūros atsakomybę. Tai padėtų užtikrinti aiškias, vienodas ir privalomas oro uostų veiklos, oro eismo valdymo bei oro navigacijos paslaugų taisykles ir patikimą jų įgyvendinimo valstybėse narėse priežiūrą. Dėl šių naujų įgaliojimų Europos aviacijos saugos agentūra galės nuodugniau kontroliuoti Europos aviacijos saugą ir užtikrinti, kad bendros saugos taisyklės būtų taikomos visais skrydžio etapais nuo pat kilimo tako.

Galiausiai oro uostų pajėgumo ramstis skirtas kilimo ir tūpimo takų bei oro uostų įrangos stokos problemoms spręsti, nes šiuo metu kyla grėsmė, kad tai taps didžiule kliūtimi. Įgyvendinant šią iniciatyvą siekiama oro eismo valdymo priemonėmis geriau koordinuoti oro uosto laiko tarpsnių skyrimą orlaivių naudotojams ir įkurti oro uostų pajėgumo stebėjimo tarnybą, kad oro uostai būtų visiškai sujungti į aviacijos tinklą.

Naujajame priemonių pakete aplinkos reikalai tampa esmine Bendro Europos dangaus sistemos dalimi, o oro eismo valdymo tobulinimu siekiama, kad aviacijos sektorius išmestų kuo mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Numatoma, kad kiekvieno skrydžio rodikliai pagerės iki 10 %, vadinasi, per metus CO2 bus išmetama 16 mln. tonų mažiau, o oro erdvės naudotojai sutaupys 2,4 mlrd. EUR metinių išlaidų. Todėl aviacijos sektoriui bus lengviau integruotis į Europos šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistemą.
Kadangi teikiant oro navigacijos paslaugas žmogiškais veiksnys yra esminis, Europos institucijos taip pat priėmė pareiškimą, jog yra pasiryžusios veikti išvien, kad į aviacijos priemonių paketo įgyvendinimą įtrauktų darbuotojus, užtikrintų aukštus su sauga susijusius visų kategorijų darbuotojų kompetencijos standartus ir padidintų pasitikėjimą pranešimo apie incidentus procedūromis.

Daugiau informacijos galima rasti http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm.


Side Bar