Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/501

Bryssel, 30. maaliskuuta 2009

Komissio on tyytyväinen yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan paketin poliittiseen hyväksymiseen neuvostossa

Liikenneministerit vahvistivat tänään yhteisymmärryksen laajasta ilmailupaketista, jonka puolesta Euroopan parlamentti äänesti viime viikolla. Paketti hyväksytään muodollisesti neuvostossa lähiviikkoina. Se tukee yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa, tekee Euroopan lentoturvallisuusvirastosta vastuutahon kaikissa ilmailuketjun turvallisuusasioissa sekä edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Paketin toimenpiteiden ansiosta lentoliikenteen turvallisuus, ympäristöystävällisyys ja kustannustehokkuus lisääntyvät. Lentoyhtiöiden arvioidaan säästävän vuosittain noin neljä miljardia euroa. Samaan aikaan toteutetaan ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelma, joka turvaa Euroopan valmistusteollisuudelle johtavan aseman ilmaliikenteen hallintateknologian innovaattorina, mikä parantaa eurooppalaisen infrastruktuurin suorituskykyä ja laitevalmistajien kilpailuasemaa maailmanmarkkinoilla.

Liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani totesi: ”Eurooppa tarvitsee ilmaliikenteen hallintajärjestelmän, joka pystyy suoriutumaan ilmailun kasvusta tulevaisuudessa. Matkustajat odottavat laadukasta palvelua. Tämän toimenpidepaketin ansiosta lentoliikenteen turvallisuus, ympäristöystävällisyys ja kustannustehokkuus lisääntyvät. Se, että koneet voivat lentää lyhintä mahdollista reittiä, on myös linjassa lisääntyvien ympäristövaatimusten kanssa. Ilmatilan käyttäjien tarpeet asetetaan nyt ensimmäistä kertaa järjestelmän keskiöön. Paketti hyväksyttiin parhaaseen mahdolliseen aikaan juuri nyt, kun ala on meneillään olevan kriisin vuoksi vaikeuksissa. "

Paketin ensimmäisessä osiossa vahvistetaan yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevaa alkuperäistä lainsäädäntöä (ks. IP/01/1398). Siinä esimerkiksi asetetaan lennonvarmistuspalvelun tarjoajille sitovia suorituskykytavoitteita ja perustetaan eurooppalainen verkon hallintamekanismi kansallisten verkkojen yhdenmukaistamiseksi. Lisäksi määrätään sitova ajankohta, johon mennessä jäsenvaltioiden on parannettava suorituskykyä. Tämän ne voivat aloittaa parantamalla lennonvarmistuspalvelun tarjoajien yhteistyötä ja kokonaisnäkemystä eli perustamalla niin sanottuja toiminnallisia ilmatilalohkoja.

Teknologiaosio keskittyy paremman teknologian käyttöönottoon. SESAR-ohjelman tarjoamien mahdollisuuksien ansiosta kaikki ilmailun sidosryhmät voivat osallistua yhdessä uudenlaisen, koko Euroopan kattavan ilmaliikenteen hallintajärjestelmän kehittämiseen, testaamiseen ja käyttöönottoon.

Turvallisuusosiossa laajennetaan Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) vastuualuetta siten, että voidaan varmistaa lentoasemien toimintaa, ilmaliikenteen hallintaa ja lennonvarmistuspalveluja koskevien sääntöjen yksiselitteisyys, yhdenmukaisuus ja sitovuus sekä niiden täytäntöönpanon valvonta jäsenvaltioissa. Nämä EASAn uudet valtuudet antavat sille mahdollisuuden valvoa kattavammin Euroopan ilmailun turvallisuutta ja varmistaa, että yhteisiä turvallisuussääntöjä noudatetaan kaikissa lennon vaiheissa kentältä lähtien.

Lentoasemien kapasiteettia koskevassa osiossa käsitellään kiitoteiden ja lentoasemien varustuksen puutteista aiheutuvia ongelmia, jotka uhkaavat muodostaa melkoisen pullonkaulan liikenteelle. Aloitteen tavoitteena tehostaa lentoyhtiöille myönnettävien lähtö- ja saapumisaikojen yhteensovittamista ilmaliikenteen hallinnan kanssa sekä perustaa lentoasemien kapasiteetin seurantaryhmä, jotta kaikki lentoasemat voidaan integroida täysimittaisesti ilmailuverkostoon.

Uudessa lainsäädäntöpaketissa ympäristöasiat kuuluvat yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ytimeen. Tavoitteena on vähentää ilmailun kasvihuonekaasupäästöjä ilmaliikenteen paremman hallinnan avulla. Päästövähennys yhtä lentoa kohden voi olla jopa 10 prosenttia, jolloin hiilidioksidipäästöt vähenisivät 16 miljoonaa tonnia vuodessa. Tämä merkitsisi 2,4 miljardin euron vuotuista kustannussäästöä ja auttaisi ilmailua valmistautumaan Euroopan päästökauppajärjestelmään osallistumiseen.
Koska inhimillisillä tekijöillä on keskeinen merkitys lennonvarmistuspalvelun tarjoamisessa, EU:n toimielimet ovat antaneet lisäksi lausunnon, jossa ne ilmoittavat olevansa halukkaita toimimaan yhdessä edistääkseen henkilöstön osallistumista ilmailupaketin täytäntöönpanoon, varmistaakseen kaikkien turvallisuustehtäviä suorittavien henkilöstöryhmien korkean pätevyystason sekä lisätäkseen luottamusta vaaratilanteiden ilmoitusjärjestelyihin.

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm


Side Bar