Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/48

Bryssel den 14 januari 2009

Toppdomänen .eu passerar tremiljonersgränsen

Det tre miljonte .eu-toppdomännamnet registrerades den 11 januari av en tysk. Två och ett halvt år efter att .eu inrättades bekräftar det att toppdomännamnet har blivit en framgång. .eu kommer på fjärde plats av de europeiska landsdomänerna och på nionde plats i hela världen. Toppdomänen .eu bidrar till en tydlig europeisk online-identitet och hjälper på så sätt medborgare och företag att dra full nytta av den inre marknaden. Både multinationella och mindre företag, icke-statliga organisationer, tankesmedjor och privatpersoner i Europa väljer .eu för att synas på Internet.

”Det finns nu tre miljoner .eu-domäner och det är ett uttryck för de europeiska Internetanvändarnas stora förtroende för toppdomänen .eu”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär för informationssamhället och medierna. ”Den här framgången, bara några få månader före treårsjubileet, visar tydligt hur populär toppdomänen .eu blivit hos allmänheten: allt fler Internetanvändare tar möjligheten att uttrycka sin europeiska identitet online. Jag är särskilt glad över att allt fler mindre företag har anammat .eu som en viktig del av sin företagsidentitet, och jag ser fram emot att få se fler företag använda sig av toppdomänen i framtiden.”

Med tre miljoner domäner har .eu mer än väl konsoliderat sin plats bland de tio största toppdomänerna i världen som .com, .net. och .org. Antalet registreringar för .eu-domäner har stadigt ökat sedan toppdomänen infördes 2006. Toppdomänen .eu har också ett mycket gott rykte. En färsk undersökning som gjorts för EURid, toppdomänens registreringsenhet, visar att användarna inte bara förknippar .eu med en sant europeisk Internetidentitet, utan även uppfattar .eu-domäner som innovativa och moderna.

De flesta .eu-domänerna har registrerats i de EU-länder som har störst befolkning och flest Internetanvändare. Tyskland är kvar i ledningen med 30 %, följt av Nederländerna (14 %), Storbritannien (12 %), Frankrike (8 %) och Polen (6 %).

Bakgrund

Toppdomänen .eu öppnades den 7 december 2005 för innehavare av tidigare rättigheter (IP/05/1510). Sedan början av april 2006 har registreringen varit öppen för alla personer som är bosatta inom EU och alla organisationer med ett registrerat säte i EU (IP/06/476). Förvaltningen av toppdomänens registreringsenhet (databasen med alla .eu-registreringar) har anförtrotts åt EURid, en oberoende organisation utan vinstsyfte. På ettårsdagen hade 2,5 miljoner .eu-domännamn registrerats (IP/07/483) och ytterligare 300 000 domännamn tillkom under 2007 (IP/08/530).

http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/

Statistik för det andra kvartalet 2008: http://www.eurid.eu/files/Q2_08.pdf

Färska uppgifter om .eu finns på:

http://www.eurid.eu/en/about/facts-figures/statistics

MEMO/09/9

Annex

Top ten top-level internet domains in number of registrations as of November 2008

.com
78.631.647
.cn
13.337.889
.de
12.447.909
.net
11.969.613
.org
7.330.494
.uk
7.277.705
.info
5.089.331
.nl
3.190.979
.eu (*)
2.995.022
.biz
2.020.082

(*) an update on the number of registrations for .eu is maintained daily on EURID website:
http://www.eurid.eu/en/about/facts-figures/statistics

Number of .eu domain names compared to national top-level internet domains per 1000 inhabitants (as of January 2009)

Country

No. of .eu domains per 1000 inhabitants
No. of country domains per 1000 inhabitants
Cyprus
66.1
n/a
Luxembourg
54.9
86.2
Netherlands
24.7
193.6
Ireland
13.1
25.6
Germany
11.1
151.7
Belgium
8.9
80.0
Austria
8.7
95.7
Sweden
8.7
90.2
Denmark
8.0
175.0
Czech Republic
7.4
47.9
Malta
6.4
n/a
UK
6.0
118.1
Estonia
6.0
47.0
Poland
4.5
34.7
France
3.8
20.5
Slovakia
3.2
31.9
Latvia
3.2
28.7
Slovenia
2.9
30.8
Hungary
2.8
40.4
Lithuania
2.7
28.1
Finland
2.7
37.0
Italy
2.7
27.0
Greece
2.2
n/a
Spain
1.5
23.8
Bulgaria
1.2
n/a
Portugal
1.1
25.9
Romania
0.9
16.4


Side Bar