Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/48

V Bruselu dne 14. ledna 2009

Počet registrací na doméně .eu přesáhl 3 miliony

Zaregistrováním německého uživatele dosáhl 11. ledna počet internetových názvů na doméně .eu tří milionů. Dosažení tak vysokého počtu dva a půl roku po zavedení registrace na doméně .eu potvrzuje úspěšnost této internetové domény nejvyšší úrovně. Jedná se o čtvrtou nejoblíbenější internetovou doménu v evropských zemích a o devátou nejoblíbenější v celosvětovém měřítku. Podporováním jednoznačně evropské internetové identity pomáhá tato doména občanům a podnikům plně využít výhod jednotného trhu. Doménu .eu si pro svou přítomnost na internetu zvolily mezinárodní společnosti, malé a střední podniky, nevládní organizace a skupiny odborníků, ale i jednotliví evropští uživatelé.

Tři miliony registrací na doméně .eu svědčí o tom, že evropští internetoví uživatelé mají v tuto doménu důvěru," poznamenala Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Takový úspěch pouhých několik měsíců před třetím výročím založení domény .eu ukazuje, že si doména jednoznačně získala přízeň veřejnosti: stále více uživatelů internetu využívá této příležitosti, aby se na internetu přihlásili ke své evropské příslušnosti. Obzvlášť mě těší, že rostoucí počet malých a středních podniků přijalo doménu .eu jako nedílnou součást své firemní identity, a zároveň věřím, že tuto doménu bude v budoucnu používat ještě více podniků."

Překročením hranice tří milionů registrací si doména .eu upevnila pozici mezi deseti největšími doménami nejvyšší úrovně na světě, mezi něž patří například domény .com, .net. a .org. Od zavedení domény .eu v roce 2006 počet registrací neustále narůstá. Kromě toho mají domény .eu dobrou pověst – jak vyplývá z průzkumu pro rejstřík domén .eu EURid, uživatelé nejen vnímají tuto doménu jako skutečně evropskou internetovou identitu, ale zároveň ji považují za inovativní a moderní.

Převážná většina domén .eu byla zaregistrována v zemích EU s největším počtem obyvatel a nejvyšší mírou rozšíření internetu. Zemí s největším počtem registrací je nadále Německo s 30 %, po něm následuje Nizozemsko (14 %), Spojené království (12 %), Francie (8 %) a Polsko (6 %).

Souvislosti

Dne 7. prosince 2005 byla doména .eu nejdříve dána k dispozici držitelům přednostních práv (IP/05/1510). Od začátku dubna 2006 byla registrace umožněna všem osobám, které mají v EU bydliště, a organizacím se sídlem v EU (IP/06/476). Vedení rejstříku .eu (databáze se všemi registracemi .eu) byla svěřena nezávislé neziskové organizaci EURid. V průběhu prvního roku od založení domény .eu bylo zaregistrováno 2,5 milionu názvů domén (IP/07/483) a v roce 2007 jich přibylo dalších 300 000 (IP/08/530).

http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/

Statistiky pro druhé čtvrtletí roku 2008: http://www.eurid.eu/files/Q2_08.pdf

Aktuální stav statistik .eu je k dispozici na adrese:

http://www.eurid.eu/en/about/facts-figures/statistics

MEMO/09/9

Annex

Top ten top-level internet domains in number of registrations as of November 2008

.com
78.631.647
.cn
13.337.889
.de
12.447.909
.net
11.969.613
.org
7.330.494
.uk
7.277.705
.info
5.089.331
.nl
3.190.979
.eu (*)
2.995.022
.biz
2.020.082

(*) an update on the number of registrations for .eu is maintained daily on EURID website:
http://www.eurid.eu/en/about/facts-figures/statistics

Number of .eu domain names compared to national top-level internet domains per 1000 inhabitants (as of January 2009)

Country

No. of .eu domains per 1000 inhabitants
No. of country domains per 1000 inhabitants
Cyprus
66.1
n/a
Luxembourg
54.9
86.2
Netherlands
24.7
193.6
Ireland
13.1
25.6
Germany
11.1
151.7
Belgium
8.9
80.0
Austria
8.7
95.7
Sweden
8.7
90.2
Denmark
8.0
175.0
Czech Republic
7.4
47.9
Malta
6.4
n/a
UK
6.0
118.1
Estonia
6.0
47.0
Poland
4.5
34.7
France
3.8
20.5
Slovakia
3.2
31.9
Latvia
3.2
28.7
Slovenia
2.9
30.8
Hungary
2.8
40.4
Lithuania
2.7
28.1
Finland
2.7
37.0
Italy
2.7
27.0
Greece
2.2
n/a
Spain
1.5
23.8
Bulgaria
1.2
n/a
Portugal
1.1
25.9
Romania
0.9
16.4Side Bar