Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/48

Брюксел, 14 януари 2009 г.

Броят на регистрираните имена в интернет домейна „.eu“ надхвърли 3 милиона

На 11 януари от германски гражданин беше регистрирано тримилионното име в домейна „.eu“. Това потвърждава успеха на интернет домейна от първо ниво „.eu“ две години и половина след неговото въвеждане. По популярност той е на четвърто място измежду интернет домейните на европейските държави и на девето място в световен мащаб. Домейнът „.eu“ спомага гражданите и предприятията да се възползват изцяло от предимствата на единния пазар, като способства за ясното заявяване на европейска онлайн самоличност. Многонационални дружества, малки и средни предприятия, неправителствени организации и мозъчни тръстове, както и отделни европейци избраха „.eu“, за да отбележат своето присъствие в интернет.

Вивиан Рединг, комисар на ЕС по информационното общество и медиите, заяви: „Трите милиона имена в домейна „.eu“ отразяват доверието на европейските потребители на интернет в този домейн. Това постижение само няколко месеца преди третата годишнина на домейна „.eu“ показва, че той категорично е спечелил общественото благоразположение: все повече потребители на интернет се възползват от възможността да изразят онлайн своята европейска самоличност. Особено съм радостна да установя, че нараства броят на малките и средни предприятия, които възприеха домейна „.eu“ за неразделна част от своята самоличност като дружества, и очаквам в бъдеще повече дружества да се възползват от „.eu“.“

Чрез достигането на три милиона имена домейнът „.eu“ затвърди позицията си измежду десетте най-големи домейни от първо ниво в света като „.com“, „.net“ и „.org“. Броят на регистрираните имена в домейна „.eu“ непрекъснато нарастваше от неговото въвеждане през 2006 г. насам. Освен това домейнът „.eu“ се ползва с добра репутация: проучване, проведено неотдавна за EURid, службата за регистрация в „.eu“, показа, че потребителите не само възприемат „.eu“ като истинска европейска самоличност в интернет, но и считат регистрираните имена в домейна „.eu“ за иновативни и модерни.

Повечето имена в домейна „.eu“ бяха регистрирани в държавите от ЕС с най-голямо население и най-висока степен на разпространение на интернет. Германия продължава да води с 30 %, следвана от Нидерландия (14 %), Обединеното кралство (12 %), Франция (8 %) и Полша (6 %).

История

Домейнът „.eu“ беше въведен на 7 декември 2005 г. за притежатели на предходни права (IP/05/1510). От началото на април 2006 г. право на регистрация получиха всички лица с постоянно пребиваване в ЕС и организации с регистрирано седалище в ЕС (IP/06/476). Администрирането на регистъра на „.eu“ (т.е. на базата от данни, съдържаща всички регистрации в „.eu“) е поверено на EURid — независима организация с идеална цел. През първата година от съществуването на домейна „.eu“ в него бяха регистрирани 2,5 милиона имена (IP/07/483), а през 2007 г. бяха добавени още 300 000 имена (IP/08/530).

http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/

Статистически данни за второто тримесечие на 2008 г.: http://www.eurid.eu/files/Q2_08.pdf

Текущо актуализирани статистически данни относно „.eu“ са налични на:

http://www.eurid.eu/en/about/facts-figures/statistics

MEMO/09/9

Annex

Top ten top-level internet domains in number of registrations as of November 2008

.com
78.631.647
.cn
13.337.889
.de
12.447.909
.net
11.969.613
.org
7.330.494
.uk
7.277.705
.info
5.089.331
.nl
3.190.979
.eu (*)
2.995.022
.biz
2.020.082

(*) an update on the number of registrations for .eu is maintained daily on EURID website:
http://www.eurid.eu/en/about/facts-figures/statistics

Number of .eu domain names compared to national top-level internet domains per 1000 inhabitants (as of January 2009)

Country

No. of .eu domains per 1000 inhabitants
No. of country domains per 1000 inhabitants
Cyprus
66.1
n/a
Luxembourg
54.9
86.2
Netherlands
24.7
193.6
Ireland
13.1
25.6
Germany
11.1
151.7
Belgium
8.9
80.0
Austria
8.7
95.7
Sweden
8.7
90.2
Denmark
8.0
175.0
Czech Republic
7.4
47.9
Malta
6.4
n/a
UK
6.0
118.1
Estonia
6.0
47.0
Poland
4.5
34.7
France
3.8
20.5
Slovakia
3.2
31.9
Latvia
3.2
28.7
Slovenia
2.9
30.8
Hungary
2.8
40.4
Lithuania
2.7
28.1
Finland
2.7
37.0
Italy
2.7
27.0
Greece
2.2
n/a
Spain
1.5
23.8
Bulgaria
1.2
n/a
Portugal
1.1
25.9
Romania
0.9
16.4


Side Bar