Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/472

Bruselj, 25. marca 2009

Komisija EU bo poostrila ukrepe proti sodobnim oblikam suženjstva in spolni zlorabi otrok

Evropska komisija je danes sprejela dva predloga novih pravil, s katerimi bo zaostrila boj proti trgovini z ljudmi ter spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji. Nova predloga bosta nadomestila obstoječo zakonodajo, ki je v veljavi od leta 2002 oziroma 2004. Zagotovila bosta popolno skladnost z najvišjimi evropskimi standardi, boljšo pomoč žrtvam in strožje ukrepe proti storilcem teh kaznivih dejanj. Predloga obravnavata tudi hiter razvoj tehnologij v virtualnem prostoru.

Podpredsednik Jacques Barrot, zadolžen za področje svobode, varnosti in pravice, je dejal: „Želimo si tako EU, ki bo najbolj ranljive državljane resnično lahko zaščitila pred najgrozovitejšimi zločini. Ko govorimo o trgovini z ljudmi, imamo v mislih ženske in dekleta, prisiljene v spolno suženjstvo, pretepene in zlorabljene otroke, ki so prisiljeni v prosjačenje ali krajo, mlade odrasle, ki morajo za mizerno plačilo delati v nevzdržnih razmerah. Ko govorimo o spolni zlorabi in spolnem izkoriščanju otrok, govorimo o grozljivih zločinih proti otrokom, ki jim do konca življenja pustijo globoke brazgotine in povzročajo trpljenje.“

Glavna dejstva in podatki

Po podatkih Mednarodne organizacije dela je v svetu 1 225 milijonov ljudi žrtev mednarodne trgovine z ljudmi ali trgovine z ljudmi znotraj njihove države. Večina jih je prisiljenih v prostitucijo (43 %) ali suženjska delovna razmerja (32 %). Pri prisilnem komercialnem spolnem izkoriščanju gre v veliki večini primerov (98 %) za ženske in dekleta. Na podlagi razpoložljivih podatkov je mogoče oceniti, da tokovi trgovine z ljudmi na območje EU ter znotraj EU zajemajo več sto tisoč ljudi vsako leto.

Študije kažejo, da je nezanemarljiv delež otrok v Evropi žrtev spolnega napada – v skladu s strokovno oceno naj bi bil ta delež med 10 % in 20%.

Leta 2008 je bilo odkritih več kot 1 000 komercialnih in okrog 500 nekomercialnih spletnih strani, katerih vsebina je povezana z zlorabo otrok, od tega jih je več kot 71 % izviralo iz ZDA. Po ocenah naj bi bilo približno 20 % spletnih strani z otroško pornografijo nekomercialnih (večinoma „peer-to-peer“ (P2P)).

Ocenjuje se tudi, da v povprečju okrog 20 % spolnih prestopnikov (z velikimi razlikami glede na različne profile prestopnikov) po obsodbi ponovno stori kaznivo dejanje.

Nova predloga

Predloga okvirnih sklepov Sveta bi države EU zavezala k trem vrstam ukrepov: kazenskemu pregonu storilcev, zaščiti žrtev in preprečevanju teh kaznivih dejanj.

Predlog, ki se nanaša na boj proti trgovini z ljudmi, zbližuje nacionalne zakonodaje in kazni ter skrbi za to, da se storilce privede pred sodišče, tudi če kaznivo dejanje storijo v drugi državi. Policiji bo omogočil telefonsko in običajno prisluškovanje ter uporabo drugih podobnih orodij za boj proti organiziranemu kriminalu. Žrtvam bosta zagotovljeni nastanitev in zdravstvena oskrba, po potrebi pa tudi policijska zaščita, tako da si bodo lahko opomogle od vsega, kar so prestale, in jih ne bo strah pričati proti storilcem. Med kazenskim postopkom bodo obvarovane pred nadaljnjimi travmatičnimi izkušnjami, ki bi jih na primer lahko povzročila podrobna vprašanja v zvezi z njihovim prisilnim spolnim izkoriščanjem. Med celotnim postopkom jim bo zagotovljena brezplačna pravna pomoč, tudi za namen uveljavljanja odškodnine. Predlog spodbuja uvedbo sankcij proti uporabnikom storitev oseb, ki so bile prisiljene v nudenje spolnih storitev, in proti delodajalcem, ki izkoriščajo žrtve trgovine z ljudmi. Predlog poleg navedenega predvideva vzpostavitev neodvisnih teles za spremljanje izvajanja teh ukrepov.

Predlog v zvezi z bojem proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok omogoča lažje kaznovanje tistih, ki zlorabljajo otroke, saj določa kazenske sankcije za nove oblike zlorab, kot so na primer navezovanje stikov prek spleta z namenom zlorabe, ogled otroške pornografije brez prenosa datotek ali siljenje otrok k poziranju pred spletnimi kamerami v eksplicitnih položajih. „Spolni turisti“, ki potujejo v tujino z namenom spolne zlorabe otrok, se bodo ob povratku domov soočili s kazenskim pregonom. Otroci, ki so žrtve, bodo lahko pričali, ne da bi se morali na sodišču soočiti s storilcem, tako da ne bodo izpostavljeni dodatni travmi, upravičeni pa bodo tudi do brezplačnega odvetnika. Storilce je treba obravnavati posamično, za vsakega pa je treba pripraviti tudi ustrezno zdravljenje, da ne bodo ponavljali kaznivih dejanj. Prepoved opravljanja dejavnosti, ki vključujejo redne stike z otroki, mora za storilce kaznivih dejanj veljati v vsej EU, ne samo v državi, kjer so bili obsojeni. Razvili se bodo tudi sistemi za preprečevanje dostopa do spletnih strani z otroško pornografijo.

Predloga bo obravnaval Svet ministrov EU, ko bosta sprejeta, pa bosta prenesena v nacionalne zakonodaje.

Podpredsednik Barrot je zaključil: „Naše sporočilo je jasno. Ti zločini, ki ne poznajo meja, so nesprejemljivi. Evropa bo še naprej zastavljala najvišje in najbolj ambiciozne standarde za boj proti njim.“


Side Bar