Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/472

V Bruseli 25. marca 2009

Európska komisia zasahuje proti modernej forme otroctva a pohlavnému zneužívaniu maloletých

Európska komisia dnes prijala dva návrhy nových pravidiel s cieľom zintenzívniť boj proti obchodovaniu s ľuďmi, pohlavnému zneužívaniu maloletých, sexuálnemu vykorisťovaniu a proti detskej pornografii. Tieto nové návrhy nahrádzajú súčasnú legislatívu platnú od roku 2002 a 2004. Nové návrhy budú znamenať úplné zosúladenie s najprísnejšími európskymi normami, zabezpečia obetiam účinnejšiu pomoc a prísnejšie zakročia proti páchateľom pohlavného zneužívania maloletých a obchodovania s ľuďmi. Návrhy sa zaoberajú aj prudkým vývojom technológií vo virtuálnom svete počítačov a internetu.

Podpredseda Barrot zodpovedný za spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť povedal: „Chceme vybudovať EÚ, ktorá skutočne ochráni najzraniteľnejšie skupiny občanov pred tými najhoršími zločinmi. Keď hovoríme o obchodovaní s ľuďmi, máme na mysli ženy a dievčatá ponižované sexuálnym otroctvom, deti, ktoré sú bité a týrané, nútené žobrať a kradnúť, mládež nútenú pracovať v otrasných podmienkach za mizerné mzdy. Keď hovoríme o pohlavnom zneužívaní a sexuálnom vykorisťovaní, máme na mysli ohavné zločiny na deťoch, ktoré zanechávajú hlboké jazvy a utrpenie na celý život.“

Základné fakty a čísla

Podľa Medzinárodnej organizácie práce je na celom svete 1 225 miliónov obetí obchodovania s ľuďmi, či už na nadnárodnej, alebo na vnútroštátnej úrovni. Väčšina obetí obchodovania s ľuďmi je zneužívaná na prostitúciu (43 %) alebo na prácu (32 %). Pokiaľ ide o sexuálne vykorisťovanie na komerčné účely, drvivá väčšina obetí sú ženy a deti (98 %). Z dostupných údajov možno usúdiť, že predmetom obchodovania s ľuďmi smerom do EÚ a v rámci EÚ sú každoročne stotisíce ľudí.

Zo štúdií vyplýva, že v Európe sa stane obeťou pohlavného zneužitia v detstve značná menšina detí – odborný vedecký odhad sa pohybuje medzi 10 až 20 %.

V roku 2008 bolo zistených viac než 1000 komerčných a okolo 500 nekomerčných webových lokalít (z toho 71 % v USA) s obsahom zameraným na zneužívanie detí. Odhaduje sa, že len asi 20 % webových lokalít s obsahom zameraným na detskú pornografiu nie je komerčných (zväčša komunikácia peer-to-peer (P2P)).

Ďalej sa odhaduje, že približne 20 % páchateľov sexuálne motivovaných trestných činov (s veľkými rozdielmi medzi rozličnými profilmi páchateľov) sa aj po usvedčení ďalej dopúšťa nových trestných činov.

Nové návrhy

Dva návrhy na rámcové rozhodnutia Rady ukladajú krajinám EÚ povinnosť konať na troch frontoch – stíhať páchateľov, chrániť obete a predchádzať trestným činom.

Návrh týkajúci sa boja proti obchodovaniu s ľuďmi zbližuje vnútroštátne právne predpisy a tresty a zabezpečuje, aby boli páchatelia postavení pred súd aj vtedy, ak spáchajú trestný čin v zahraničí. Umožní polícii odpočúvať telefonické hovory a používať aj iné formy odpočúvania a podobné prostriedky boja proti organizovanému zločinu. Obete dostanú ubytovanie a zdravotnú starostlivosť a v prípade potreby aj policajnú ochranu, aby dokázali prekonať svoju nepriaznivú situáciu a nemali strach svedčiť proti svojim trýzniteľom. Budú chránení pred ďalším trýznením počas súdneho konania, súvisiacim napríklad s otázkami týkajúcimi sa prežitého pohlavného zneužívania. Obete dostanú bezplatnú právnu pomoc pri súdnom konaní vrátane uhradenia trov konania o nároku na finančnú kompenzáciu. Návrh podporuje ukladanie sankcií klientom osôb nútených ponúkať sexuálne služby aj zamestnávateľom vykorisťujúcim obete obchodovania s ľuďmi. Návrh zavádza nezávislé orgány na monitorovanie vykonávania týchto opatrení.

Návrh týkajúci sa boja proti pohlavnému zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí zjednodušuje trestanie osôb, ktoré zneužívajú deti, umožnením ukladania trestov v prípade nových foriem zneužívania, akými je napríklad „grooming“ – navádzanie detí prostredníctvom internetu v snahe prilákať alebo vychovať si budúcu obeť, sledovanie detskej pornografie bez sťahovania súborov alebo nabádanie detí, aby sexuálne pózovali pred webkamerou. „Sexuálni turisti“ cestujúci do zahraničia s cieľom zneužívať deti budú môcť byť po návrate domov trestne stíhaní. Detské obete budú ušetrené ďalších duševných otrasov, keďže budú môcť svedčiť bez toho, aby sa na súdnom pojednávaní museli dívať do tváre páchateľa. Návrh im zabezpečí aj bezplatnú pomoc právnika. Každého páchateľa treba posudzovať individuálne a umožniť mu na mieru šitý trest a terapiu s cieľom zabrániť recidíve. Ak boli páchateľovi zakázané aktivity zahŕňajúce kontakt s deťmi, zákaz by mal byť platný nielen v krajine, kde bol vydaný rozsudok, ale v celej EÚ. Budú vyvíjané systémy na zablokovanie prístupu k webovým lokalitám obsahujúcim detskú pornografiu.

O uvedených návrhoch sa bude rokovať v Rade ministrov EÚ a hneď po ich schválení by mali byť prenesené do vnútroštátnych právnych predpisov.

Ako sa vyjadril podpredseda Barrot: „Vysielame jasný signál. Tieto zločiny, ktoré nepoznajú hranice, nemôžeme akceptovať. Európa nepoľaví v úsilí klásť si v boji proti nim tie najvyššie a najambicióznejšie ciele.“


Side Bar