Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/472

Brussel, 25 maart 2009

Europese Commissie pakt moderne slavernij en seksueel misbruik van kinderen aan

De Europese Commissie heeft vandaag twee voorstellen aangenomen met nieuwe regels om de strijd tegen mensenhandel, tegen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en tegen kinderpornografie op te voeren. Deze nieuwe voorstellen vervangen de bestaande regelgeving, die respectievelijk sinds 2002 en 2004 van kracht was. De nieuwe voorstellen garanderen dat de regelgeving wordt afgestemd op de hoogste Europese normen en zorgen voor een betere steun aan de slachtoffers en een hardere aanpak van de daders van seksueel misbruik van kinderen en mensenhandel. De voorstellen spelen ook in op de snelle technologische ontwikkelingen in cyberspace.

Vicevoorzitter Barrot, die bevoegd is voor justitie, vrijheid en veiligheid, verklaarde: "Wij willen een EU zijn die er werkelijk in slaagt de meest kwetsbare onder haar burgers te beschermen tegen de meest afschuwelijke misdrijven. Wanneer wij over mensenhandel praten, dan hebben wij het over vrouwen en meisjes die tot seksuele slavernij worden gedwongen, over kinderen die worden geslagen en mishandeld en onder dwang moeten bedelen en stelen, en over jonge volwassenen die gedwongen worden om in mensonterende omstandigheden voor een hongerloon te werken. Wanneer wij praten over seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen, dan hebben wij het over afgrijselijke misdrijven tegen kinderen, die diepe littekens nalaten en waaronder de slachtoffers een leven lang blijven lijden."

Belangrijke feiten en cijfers

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie zijn wereldwijd 1,225 miljard mensen het slachtoffer van grensoverschrijdende of binnenlandse mensenhandel. De meeste slachtoffers van mensenhandel worden uitgebuit voor prostitutie (43%) of voor arbeidsdoeleinden (32%). Wat gedwongen commerciële seksuele uitbuiting betreft, gaat het in de overgrote meerderheid (98%) om vrouwen en meisjes. Op basis van de beschikbare cijfers kan redelijkerwijs worden geraamd dat elk jaar verscheidene honderdduizenden mensen de EU binnenkomen via mensenhandel dan wel binnen de EU het slachtoffer zijn van mensenhandel.

Volgens studies zijn er aanwijzingen dat een significante minderheid van kinderen in Europa – volgens een wetenschappelijk onderbouwde raming 10 tot 20% – gedurende hun kinderjaren seksueel worden misbruikt.

In 2008 werden meer dan 1000 commerciële en circa 500 niet-commerciële websites met kindermisbruik als inhoud opgespoord, waarvan 71% in de VS. Naar schatting is ongeveer 20% van de kinderpornowebsites niet-commercieel (overwegend 'peer-to-peer' (P2P)).

Naar schatting pleegt gemiddeld circa 20% van de daders van zedendelicten na een veroordeling opnieuw strafbare feiten (met grote verschillen naargelang van het profiel van de daders).

De nieuwe voorstellen

De twee voorstellen voor kaderbesluiten van de Raad zouden de EU-lidstaten ertoe verplichten op drie fronten op te treden: vervolging van de daders, bescherming van de slachtoffers en voorkoming van misdrijven.

Het voorstel inzake de bestrijding van mensenhandel stemt de nationale wetgevingen en straffen op elkaar af en zorgt ervoor dat daders vervolgd worden, ook wanneer zij hun misdrijven in het buitenland plegen. Het staat de politie toe telefoons en gesprekken af te luisteren en andere technieken aan te wenden die worden gebruikt in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. De slachtoffers krijgen bijstand en medische verzorging, en in voorkomend geval politiebescherming, zodat zij van hun trauma kunnen herstellen en niet bang hoeven te zijn om tegen de daders te getuigen. Zij worden beschermd tegen verdere traumatisering tijdens het strafproces, die bijvoorbeeld het gevolg zou kunnen zijn van indringende vragen over hun ervaringen met gedwongen seksuele uitbuiting. De slachtoffers krijgen kosteloze rechtsbijstand gedurende de gehele procedure, ook met het oog op het vorderen van een schadevergoeding. Het voorstel moedigt aan dat klanten van personen die onder dwang seksuele diensten aanbieden, en ook de werkgevers die slachtoffers van mensenhandel uitbuiten, bestraft worden. Het voorstel voorziet ten slotte in de oprichting van onafhankelijke organen die op de toepassing van deze maatregelen moeten toezien.

Het voorstel inzake de bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen maakt het gemakkelijker degenen die kinderen misbruiken te bestraffen door te voorzien in strafsancties voor nieuwe vormen van misbruik, zoals 'grooming' – het lokken van kinderen via internet om hen te misbruiken –, het bekijken van kinderporno zonder bestanden te downloaden of het doen poseren van kinderen in een seksuele context voor webcams. "Sekstoeristen" die naar het buitenland reizen om kinderen te misbruiken, kunnen vervolgd worden wanneer zij naar huis terugkeren. Minderjarige slachtoffers zullen kunnen getuigen zonder dat zij de dader in de rechtszaal in de ogen hoeven te kijken, om hen zo bijkomende trauma's te besparen, en zij zullen kosteloos worden bijgestaan door een advocaat. Van elke dader dient individueel een risicobeoordeling te worden opgesteld, en elke dader moet toegang hebben tot een aangepaste behandeling om recidive te voorkomen. Indien aan daders een verbod wordt opgelegd om activiteiten uit te oefenen die contact met kinderen meebrengen, moet dit verbod niet alleen gelden in het land waar zij zijn veroordeeld maar in de gehele EU. Er zullen systemen worden ontwikkeld om de toegang tot websites die kinderporno bevatten te blokkeren.

De voorstellen zullen worden besproken in de Raad van Ministers van de EU en na goedkeuring worden omgezet in nationale wetgeving.

Vicevoorzitter Barrot concludeerde: "Onze boodschap is duidelijk. Deze misdrijven, die geen grenzen kennen, zijn onaanvaardbaar. Europa zal de hoogste en meest ambitieuze normen blijven hanteren bij de bestrijding ervan."


Side Bar