Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/472

Briuselis, 2009 m. kovo 25 d.

ES Komisija imasi griežtesnių kovos su šiuolaikine vergove ir seksualine prievarta prieš vaikus priemonių

Siekdama aktyviau kovoti su prekyba žmonėmis, seksualine prievarta prieš vaikus, seksualiniu jų išnaudojimu ir vaikų pornografija, šiandien Europos Komisija priėmė du naujų taisyklių pasiūlymus. Naujaisiais pasiūlymais keičiami atitinkamai nuo 2002 m. ir 2004 m. galioję teisės aktai. Šiais pasiūlymais bus užtikrinama, kad teisės aktai būtų suderinti su visais aukščiausiais Europos standartais, aukoms teikiama geresnė pagalba ir imamasi griežtesnių priemonių prieš nusikaltėlius, atsakingus už seksualinę prievartą prieš vaikus ir prekybą jais. Pasiūlymais taip pat sprendžiamas sparčiai kintančių kibernetinės erdvės technologijų klausimas.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, už teisingumą, laisvę ir saugumą atsakingas Komisijos narys J. Barrot teigė: „Norime sukurti tokią ES, kuri pažeidžiamiausius piliečius iš tikrųjų gali apsaugoti nuo baisiausių nusikaltimų. Kai kalbame apie prekybą žmonėmis, kalbame apie moteris ir merginas, patekusias į seksualinę vergiją, mušamus ir kitokį blogą elgesį patyrusius vaikus, priverstus prašyti išmaldos ir vogti, pasibaisėtinomis sąlygomis už varganą užmokestį priverstus dirbti jaunuolius. Kalbėdami apie seksualinę prievartą prieš vaikus ir seksualinį jų išnaudojimą, kalbame apie siaubingus nusikaltimus prieš vaikus, kurie palieka gilius randus ir kančią visam jų gyvenimui“.

Pagrindiniai faktai ir skaičiai

Tarptautinės darbo organizacijos duomenimis, visame pasaulyje 1,225 mln. žmonių išvežami parduoti į kitas šalis arba parduodami savo šalyje. Dauguma prekybos žmonėmis aukų išnaudojami prostitucijos (43 %) arba darbo tikslais (32 %). Didžioji dauguma (98 %) priverstinio komercinio seksualinio išnaudojimo aukų – moterys ir merginos. Remiantis turimais skaičiais galima pagrįstai teigti, kad kasmet į ES atvežami parduoti arba pačioje ES teritorijoje parduodami keli šimtai tūkstančių žmonių.

Tyrimai leidžia manyti, kad Europoje nemažai vaikų (10–20 %, kaip rodo pagrįsti moksliniai skaičiavimai) vaikystėje patirs seksualinę prievartą.

2008 m. aptikta daugiau negu 1 000 komercinių ir beveik 500 nekomercinių prievartos prieš vaikus turinio svetainių, iš kurių 71 % yra JAV. Nustatyta, kad beveik 20 % vaikų pornografijos svetainių yra nekomercinės (daugiausia tarpusavio keitimosi (Peer-to-Peer)).

Be to, apskaičiuota, kad vidutiniškai beveik 20 % seksualinius nusikaltimus padariusių (skirtingų tipų nusikaltėlių ši tendencija labai skiriasi) ir už tai nuteistų asmenų toliau daro naujus nusikaltimus.

Nauji pasiūlymai

Du Tarybos pamatinių sprendimų pasiūlymai įpareigotų ES šalis veikti trimis kryptimis: persekioti nusikaltėlius, ginti aukas ir užkirsti kelią nusikaltimams.

Pasiūlymu dėl kovos su prekyba žmonėmis derinami nacionalinės teisės aktai ir sankcijos, užtikrinama, kad nusikaltėliai sulauktų bausmės net jeigu nusikaltimą padaro užsienyje. Policijai bus leidžiama taikyti telefoninių pokalbių klausymosi, slapto klausymosi ir kitas panašias priemones, taikomas kovoje su organizuotu nusikalstamumu. Aukos bus aprūpintos būstu ir bus prižiūrimos medikų, o prireikus saugomos policijos, kad galėtų atsigauti po patirtų kančių ir nebijotų liudyti prieš savo skriaudėjus. Jos bus apsaugotos nuo tolesnio traumavimo vykstant baudžiamajam procesui, kai užduodami tiriamieji klausimai apie patirtį, susijusią su priverstiniu seksualiniu išnaudojimu. Aukoms bus suteikta nemokama teisinė pagalba viso proceso metu, taip pat siekiant gauti finansinę kompensaciją. Pasiūlymu skatinama numatyti sankcijas žmonių, priverstų siūlyti savo seksualines paslaugas, klientams ir darbdaviams, išnaudojantiems prekybos žmonėmis aukas. Pasiūlyme taip pat numatoma įsteigti nepriklausomas šių veiksmų įgyvendinimo stebėsenos įstaigas.

Priėmus pasiūlymą dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus ir jų seksualiniu išnaudojimu bus lengviau taikyti bausmes tiems, kurie prieš vaikus naudoja seksualinę prievartą, nes numatomos baudžiamosios sankcijos už naujas prievartos formas, pvz., viliojimą, kai vaikai priviliojami internetu ir prievartaujami, vaikų pornografijos žiūrėjimą neatsisiųsdinus rinkmenų arba vaikų vertimą pozuoti seksualinėmis pozomis prieš internetines kameras. Sekso turistai, vykstantys į užsienį prievartos prieš vaikus tikslais, sugrįžę namo bus traukiami baudžiamojon atsakomybėn. Teisme vaikai aukos galės liudyti tiesiogiai nesusitikdami su nusikaltėliu, kad nepatirtų daugiau traumų, ir galės naudotis nemokama teisininko pagalba. Kiekvienas nusikaltėlis bus vertinamas atskirai ir galės pasinaudoti teise į specialų gydymą, kad daugiau neprievartautų. Draudimas pažeidėjams užsiimti veikla, apimančia bendravimą su vaikais, turėtų galioti ne tik toje šalyje, kurioje jie buvo nuteisti, bet ir visoje ES. Bus sukurtos sistemos, blokuojančios prieigą prie vaikų pornografijos turinio svetainių.

Pasiūlymai bus aptarti ES Ministrų Taryboje, o patvirtinti turėtų būti perkelti į nacionalinės teisės aktus.

Apibendrindamas pirmininko pavaduotojas J. Barrot pasakė: „Aiškiai išdėstėme savo mintis. Šie tarptautiniai nusikaltimai neturi būti toleruojami. Kovodama su jais Europa ir toliau nustatys aukščiausius kuo griežtesnius standartus“.


Side Bar