Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/472

Bryssel 25. maaliskuuta 2009

Euroopan komissio puuttuu nykyaikaiseen orjakauppaan ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön

Euroopan komissio on tänään tehnyt kaksi ehdotusta, joilla pyritään tehostamaan ihmiskaupan sekä lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston ja lapsipornografian torjuntaa. Uudet ehdotukset korvaavat vuosilta 2002 ja 2004 olevat nykyiset säädökset. Ehdotuksilla varmistetaan korkeimpien eurooppalaisten normien yhdenmukainen noudattaminen, tarjotaan monipuolisempaa apua uhreille sekä otetaan entistä kovempi linja suhteessa rikollisiin, jotka ovat syyllistyneet lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan. Lisäksi ehdotuksissa otetaan huomioon kyberavaruuden nopeasti muuttuva teknologia.

Euroopan komission varapuheenjohtaja ja oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioista vastaava komissaari Jacques Barrot toteaa, että EU:n on kyettävä suojelemaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia kansalaisia näiltä hirveiltä rikoksilta. Hänen mukaansa ihmiskaupassa on kyse naisten ja tyttöjen seksuaalisesta orjuuttamisesta, lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ja pahoinpitelystä, lasten pakottamisesta kerjäämään ja varastamaan sekä nuorten pakkotyöstä nälkäpalkalla kauheissa olosuhteissa. ”Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja riisto ovat kammottavia rikoksia, jotka aiheuttavat uhreilleen pysyvät arvet ja elinikäistä kärsimystä”, sanoo Barrot.

Perustietoa

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) mukaan joko maan sisäisen tai kansainvälisen ihmiskaupan uhreja on 1,225 miljoonaa ympäri maailman. Useimmat ihmiskaupan uhreista pakotetaan prostituutioon (43 %) tai pakkotyöhön (32 %). Valtaosa kaupallista tarkoitusta varten seksuaalisen riiston uhreiksi pakotetuista on naisia ja tyttöjä (98 %). Käytettävissä olevien lukujen perusteella EU:n alueelle tai alueella vuosittain kaupattavien ihmisten määrä voidaan kohtuudella arvioida useiksi sadoiksituhansiksi.

Tutkimusten mukaan huomattava vähemmistö eurooppalaisista lapsista joutuu lapsuudessaan seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi (tietoihin perustuva arvio: 10–20 %).

Vuonna 2008 löydettiin yli 1 000 kaupallista ja noin 500 ei-kaupallista verkkosivustoa, jotka sisältävät lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä esittävää aineistoa. Näistä 71 prosenttia oli Yhdysvalloissa. Arviolta noin 20 prosenttia lapsipornografiaa sisältävistä verkkosivuista on ei-kaupallisia (lähinnä vertaisverkkoja).

Lisäksi arvioidaan, että keskimäärin noin 20 prosenttia seksuaalirikollisista (rikoksentekijöiden profiileissa on suuria eroja) uusii rikoksensa tuomion kärsittyään.

Uudet ehdotukset

Ehdotukset neuvoston puitepäätöksiksi velvoittavat EU:n jäsenvaltioita toimintaan seuraavilla aloilla: rikoksentekijöiden syytteeseenpano, uhrien suojelu ja rikosten ehkäisy.

Ihmiskaupan torjuntaa koskevalla ehdotuksella lähennetään jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä ja seuraamuksia sekä varmistetaan, että rikoksentekijät saadaan oikeuteen, vaikka he tekisivät rikoksensa ulkomailla. Puitepäätöksessä annetaan poliisille valtuudet hyödyntää puhelinkuuntelua, salakuuntelua ja muita vastaavia keinoja, joita käytetään järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Uhreille tarjotaan majoitusta ja sairaanhoitoa ja tarvittaessa poliisin suojelua, jotta he voivat toipua ja uskaltavat todistaa tekijöitä vastaan. Lisäksi rikosoikeudenkäynnin aikana uhreja suojellaan niin, ettei heille aiheudu lisää haittaa esimerkiksi kysymyksistä, jotka koskevat seksuaaliseen riistoon liittyviä kokemuksia. Uhreille annetaan maksutonta oikeusapua koko rikosoikeudellisen menettelyn ajan, ja lisäksi uhrit voivat hakea rahallista korvausta. Ehdotuksessa kannustetaan myös määräämään seuraamuksia niille, jotka ovat ostaneet seksuaalisia palveluja prostituutioon pakotetuilta henkilöitä, sekä ihmiskaupan uhreja hyväksikäyttäville työnantajille. Lisäksi ehdotuksella perustetaan riippumattomat elimet, joiden tehtävänä on seurata näiden toimien täytäntöönpanoa.

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston torjumista koskevalla ehdotuksella pyritään helpottamaan rikoksiin syyllistyneiden rankaisemista. Siinä säädetään muun muassa seuraamuksista, joita määrätään lasten seksuaalisen hyväksikäytön uusista muodoista. Tällaisia ovat ”grooming” eli lasten houkuttelu internetin välityksellä hyväksikäyttötarkoituksessa, lapsipornografian katselu tiedostoja lataamatta sekä lasten houkutteleminen poseeraamaan seksuaalisesti vihjailevissa asennoissa verkkokameran edessä. Lapsiuhrien perässä ulkomaille matkustavat seksituristit voidaan panna syytteeseen, kun he palaavat kotimaahansa. Lapsiuhrit voivat todistaa ilman, että heidän tarvitsee kohdata rikoksentekijä oikeudessa. Näin heitä säästetään uusilta traumatisoivilta kokemuksilta. Lisäksi lapsiuhreille tarjotaan lakimiehen palveluja maksutta. Ehdotuksen mukaan jokainen rikoksentekijä olisi arvioitava yksilöllisesti, ja rikoksentekijöillä olisi oltava pääsy räätälöityihin hoito-ohjelmiin, joilla pyritään ehkäisemään rikosten uusiminen. Rikoksentekijöille määrätyt kiellot harjoittaa toimintaa, jossa ollaan kosketuksissa lasten kanssa, olisi pantava täytäntöön tuomion antaneen jäsenvaltion lisäksi kaikkialla EU:ssa. Lisäksi on tarkoitus kehittää järjestelmiä, joilla estetään pääsy lapsipornografiaa sisältäville verkkosivuille.

Ehdotukset käsitellään EU:n ministerineuvostossa, ja hyväksytyt ehdotukset on saatettava osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.

Varapuheenjohtaja Barrot esitti lopuksi selvästi EU:n kannan: ”Me emme hyväksy näitä rajat ylittäviä rikoksia, vaan pyrimme jatkossakin asettamaan Euroopassa mahdollisimman korkeat ja kunnianhimoiset tavoitteet niiden torjumiseksi.”


Side Bar