Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/472

V Bruselu dne 25. března 2009

Evropská komise podniká rázná opatření proti novodobému otroctví a pohlavnímu zneužívání dětí

Evropská komise dnes přijala dva návrhy nových předpisů za účelem posílení boje proti obchodování s lidmi a pohlavnímu zneužívání dětí, pohlavnímu vykořisťování a dětské pornografii. Tyto nové návrhy nahrazují stávající právní předpisy platné od roku 2002, jakož i ty, jež jsou v platnosti od roku 2004. Tyto nové návrhy zaručí naprostý soulad s nejvyššími evropskými normami, poskytnou kvalitnější pomoc obětem a zajistí důslednější postih zločinců zodpovědných za pohlavní zneužívání dětí a obchodování s lidmi. Návrhy se rovněž zabývají rychle se měnícími technologiemi v kybernetickém světě.

Místopředseda Barrot zodpovědný za oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti řekl: „Chceme vybudovat Evropskou unii, která je opravdu schopna ochránit ty nejzranitelnější občany před nejhroznějšími zločiny. Mluvíme-li o obchodování s lidmi, pak máme na mysli ženy a dívky, jež jsou oběťmi pohlavního otroctví, děti, které jsou bity a týrány, nuceny žebrat či krást, mladé lidi, kteří jsou nuceni pracovat ve strašných podmínkách za mizerný plat. Mluvíme-li o pohlavním zneužívání dětí a pohlavním vykořisťování, máme na mysli hrůzné zločiny spáchané na dětech, které na nich zanechávají hluboké a trvalé jizvy a způsobují celoživotní utrpení.”

Základní fakta a čísla

Podle údajů Mezinárodní organizace práce se oběťmi obchodování s lidmi na přeshraniční nebo vnitrostátní úrovni stává celkem 1, 225 milionů osob. Většina těchto obětí je vykořisťována formou prostituce (43%) či jako pracovní síla (32%). Pokud jde o nucené pohlavní vykořisťování pro obchodní účely, naprostou většinu (98%) obětí představují ženy a dívky. Na základě dostupných údajů lze dojít k přiměřenému odhadu, že se oběťmi obchodování s lidmi každoročně stane několik set tisíc lidí, kteří se takto dostanou do EU, nebo je s nimi obchodováno v rámci EU.

Studie nasvědčují tomu, že výrazná menšina dětí v Evropě, mezi 10 % a 20 % (podle fundovaného odborného odhadu), se v dětství stane obětí pohlavního násilí.

V roce 2008 bylo objeveno více než 1 000 komerčních a zhruba 500 nekomerčních internetových stránek, na nichž jsou děti pohlavně zneužívány, z nichž 71 % v USA. Odhaduje se, že zhruba 20 % stránek obsahujících dětskou pornografii má nekomerční charakter (většinou se jedná o model Peer-to-Peer (P2P)).

Podle odhadů se v průměru 20 % pachatelů sexuálně motivovaných trestných činů (s velkými rozdíly mezi různými typy pachatelů) po odsouzení nadále dopouští nových trestných činů.

Nové návrhy

V souladu se dvěma návrhy rámcového rozhodnutí Rady by země Evropské unie musely podniknout opatření na třech frontách spočívající v soudním stíhání zločinců, ochraně obětí a předcházení trestné činnosti.

Návrh, jehož cílem je boj proti obchodování s lidmi, sbližuje právní předpisy členských států a postihy, zajišťuje, aby pachatelé byli postaveni před soud, a to i tehdy, pokud se dopustí trestného činu v zahraničí. Umožní policii používat odposlechy, včetně odposlechů telefonních hovorů, jakož i jiné druhy obdobných nástrojů používaných v boji proti organizovanému zločinu. Obětem bude poskytnuto ubytování a lékařská péče a pokud to bude nutné také policejní ochrana, aby se dostaly z tísnivého stavu a nebály se svědčit proti pachatelům na nich spáchaného trestného činu. Budou chráněny před dalšími traumaty během trestního řízení, která by mohla být způsobena například otázkami vyžadujícími přesné popsání jejich zkušenosti s nuceným pohlavním vykořisťováním. Obětem se dostane bezplatné právní pomoci v průběhu řízení, a to i v případě žádosti o finanční vyrovnání. Návrh podporuje sankce vůči klientům osob, jež byly přinuceny nabízet sexuální služby, a vůči zaměstnavatelům, kteří vykořisťovali osoby, jež se staly oběťmi obchodování s lidmi. Návrh rovněž stanoví nezávislé subjekty za účelem kontroly provádění těchto opatření.

Návrh, jehož cílem je boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí, usnadňuje potrestání těch, kteří dětí zneužívají, a to tak, že zavádí trestněprávní sankce v případě nových forem zneužívání, mezi něž patří například navazování pochybných kontaktů s nezletilými (grooming) – využívání dětí jako návnady prostřednictvím internetu a jejich následné zneužívání, sledování dětské pornografie bez stažení souborů nebo nucení dětí k zaujímání pornografických póz před webovou kamerou. „Sexuální turisté”, kteří cestují do zahraničí, aby zneužívali dětí, budou soudně stíháni po návratu do vlasti. Dětské oběti budou moci svědčit bez toho, že by byly nuceny setkat se tváří v tvář s pachatelem v budově soudu, a tím budou ušetřeny dalšího traumatu a bude jim poskytnuta bezplatná pomoc právníka. Každý pachatel by měl být posouzen individuálně a mělo by se mu dostat léčby přímo uzpůsobené jeho stavu tak, aby se zabránilo recidivě. Pachatelům se zakáže práce předpokládající kontakt s dětmi, což by mělo platit nejen v zemi, ve které byli odsouzeni, ale v celé EU. Budou vyvinuty systémy blokující přístup k internetovým stránkám obsahujícím dětskou pornografii.

O návrzích se bude jednat na zasedání Rady ministrů EU a po jejich schválení by měly být provedeny do vnitrostátních právních předpisů.

Místopředseda Barrot svůj projev uzavřel slovy: „Naše poselství je jasné. Tyto zločiny, jež neznají hranic, jsou nepřijatelné. Evropa bude nadále vytvářet ty nejvyšší a nejambicióznější normy za účelem boje proti těmto zločinům.“


Side Bar