Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/45

Brusel 13 januára 2009

Spotrebitelia: Európska komisia prijala v záujme predchádzania úrazom detí normu EÚ pre detské chodúľky

V úradnom vestníku bola dnes uverejnená európska bezpečnostná norma pre detské chodúľky, ktorá bola formálne prijatá Európskou komisiou a vďaka ktorej sa zabráni mnohým úrazom detí. Z údajov z nemocničných pohotovostí v EÚ, ako aj v USA za posledných 20 rokov zhodne vyplýva, že detské chodúľky sú nebezpečné; každoročne musia byť po úraze zapríčinenom používaním detských chodúľok ošetrené tisícky detí. Podľa výskumu z Austrálie sa minimálne jedno z troch detí raz pri používaní detských chodúľok poraní. Britská spoločnosť Child Accident Prevention Trust vo svojom ďalšom výskume odhaduje, že detské chodúľky spôsobujú u detí viac poranení ako akýkoľvek iný výrobok pre deti. Úrazy zapríčinené detskými chodúľkami, ako sú prevrátenie chodúľok alebo pád zo schodov, môžu byť veľmi vážne, keďže vo väčšine prípadov pri nich dochádza k poraneniu hlavy. V norme EÚ sa zavádza požiadavka, aby sa počas výroby detských chodúľok vykonali skúšky stability a aby sa detské chodúľky navrhovali s cieľom znížiť riziko poranenia. Členské štáty v novembri 2008 podporili vo Výbore pre všeobecnú bezpečnosť výrobkov návrh Komisie na zavedenie tejto normy a Európsky parlament toto rozhodnutie tiež uvítal. Norma bude pre všetky hospodárske subjekty a orgány trhového dozoru jasnou, rýchlou a jedinou referenciou na výrobu, dovoz alebo kontrolu detských chodúľok z hľadiska bezpečnosti.

Meglena Kuneva, komisárka EÚ pre ochranu spotrebiteľa, uviedla: „Táto norma pomôže chrániť najmladších a najzraniteľnejších občanov EÚ pred nebezpečím. I keď dohľad rodičov alebo dospelých nad deťmi je pre dieťa tou najlepšou ochranou, dodatočné bezpečnostné opatrenia pri výrobe výrobkov pre deti sú tiež veľmi dôležité.“

Čo je detská chodúľka?

Detské chodúľky sú zariadenia na kolieskach, pomocou ktorých sa môžu deti, ktoré ešte nevedia chodiť, pohybovať prostredníctvom nôh. Obyčajne sa používajú hneď ako je bábätko schopné posadiť sa bez pomoci až pokiaľ nevie samostatne chodiť. Deti, ktoré používajú detské chodúľky, sú vo veku od 6 do 15 mesiacov.

V čom je podstata problému?

Detské chodúľky sú každoročne príčinou poranenia tisícok detí v EÚ. Úrazy pri používaní detských chodúľok sú zväčša zapríčinené pádom zo schodov alebo prevrátením chodúľok, najmä pri snahe detí pohybovať sa na nerovnom povrchu s prekážkami, ako sú prahy dverí alebo okraje kobercov. Poranenia pri takýchto úrazoch môžu byť veľmi vážne, pretože vo väčšine prípadov dochádza k poraneniu hlavy.

  • Podľa údajov z Portugalska 850 detí vo veku od 7 do 15 mesiacov potrebuje pohotovostné ošetrenie poranení súvisiacich s detskými chodúľkami[1]. V polovici prípadov sú poranenia zapríčinené pádom zo schodov a vo viac ako 60 % prípadov si deti porania hlavu.
  • Spoločnosť Child Accident Prevention Trust v Spojenom kráľovstve odhaduje, že detské chodúľky zapríčiňujú viac nehôd ako akýkoľvek iný výrobok pre deti, čo dokazuje aj skutočnosť, že v roku 2002 bolo prijatých do nemocnice po úrazoch zapríčinených chodúľkami vyše 2 350 detí, pričom takmer 70 % z nich bolo vo veku do jedného roku.
  • Podľa štúdie z nemocnice v Toulouse (Le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse) z rokov 2003 – 2006 bolo prijatých na pohotovostné pediatrické ošetrenie po páde pri používaní detskej chodúľky 178 bábätiek vo veku od 7 do 12 mesiacov.

Vzhľadom na čoraz väčší výskyt poranení zapríčinených týmto zariadením členské štáty požiadali o vytvorenie bezpečnostnej normy na úrovni EÚ.

Aký je postup?

Normu vypracoval Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a orgány trhového dozoru v členských štátoch ju už používajú pri kontrole bezpečnosti výrobkov určených na starostlivosť o dieťa. Takéto normy EÚ sú dobrovoľné, ale predpokladá sa, že výrobok vyrobený podľa normy uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ je bezpečný. Ak sa výrobcovia rozhodli odchýliť od normy EÚ, musia zabezpečiť, aby ich výrobok spĺňal prinajmenšom tie isté požiadavky a úrovne bezpečnosti, aké sú uvedené v norme. Toto si vyžaduje rozsiahle dodatočné, špecifické postupy osvedčovania, ktorým sa dá jednoducho vyhnúť použitím referenčnej normy EÚ. Normy EÚ sa de facto stávajú priemyselnou normou.

Aké sú hlavné zmeny, prvky v novej norme?

Nebezpečenstvo detských chodúľok spočíva hlavne v ich prevrátení. S cieľom riešiť tento problém sa v novej norme stanovujú skúšky stability a požiadavky, ktorými sa znižuje riziko prevrátenia. Nová norma (odkaz: EN 1273:2005) obsahuje požiadavky na výrobu detských chodúľok a testy pri ich výrobe zamerané na zníženie schopnosti dieťaťa dosiahnuť nebezpečné predmety a spadnúť na nestabilných miestach, akými sú schody a obrubníky.

Varovania a pokyny pre dospelých sú osobitne dôležité na zaistenie bezpečného používania detských chodúľok, keďže v konečnom dôsledku je na dohliadajúcej dospelej osobe zabezpečiť, aby bolo prostredie okolo dieťaťa nachádzajúceho sa v detskej chodúľke čo najbezpečnejšie. Detské chodúľky navyše nie sú zariadením slúžiacim nato, aby sa deti naučili chodiť, a ich dlhšie používanie môže narušiť prirodzený vývoj schopnosti dieťaťa chodiť. Z tohto dôvodu sa v norme tiež vyžaduje, aby boli na detských chodúľkach uvedené pokyny, ktoré by dospelých upozornili na skutočnosť, že výrobok nie je určený pre deti, ktorých váha presahuje určitú hranicu, alebo pre tie deti, ktoré ešte nevedia bez pomoci sedieť vo vzpriamenej polohe.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://www.cen.eu/


[1] Správa Európskej aliancie pre bezpečnosť detí, 2006.


Side Bar