Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/45

Briselē 2009. gada 13 janvārī

Patērētāji: lai novērstu negadījumu skaitu, kuros cieš bērni, Eiropas Komisija pieņem bērnu staiguļu ES standartu

Šodien Oficiālajā Vēstnesī publicēja Eiropas Komisijas oficiāli pieņemto bērnu staiguļu Eiropas drošības standartu, kas palīdzēs novērst daudzus negadījumus, kuros cieš bērni. Gan Eiropas, gan ASV slimnīcu dati par 20 pēdējo gadu laikā sniegto neatliekamo palīdzību nepārprotami liecina, ka staiguļi rada kritiena risku un katru gadu tūkstošiem bērnu kritienu rezultātā tiek sniegta medicīniskā palīdzība. Austrālijā veiktais pētījums liecina, ka vismaz katrs trešais bērns, kas lieto staiguli, ir guvis traumas. Apvienotās Karalistes Bērnu negadījumu novēršanas tresta turpmākais pētījums liecina, ka no visām mazbērnu precēm staiguļi ir radījuši visvairāk ievainojumu. Negadījumos, lietojot bērnu staiguļus un tiem apgāžoties vai nokrītot pa kāpnēm, gūtās traumas var būt ļoti smagas, jo pārsvarā tās skar bērna galvu. Ar ES standartu bērnu staiguļu ražošanā ievieš stabilitātes testu prasības un konstrukcijas prasības, kas vērstas uz šādu traumu mazināšanu. Dalībvalstis produktu vispārējās drošības komitejā (GPSD) 2008. gada novembrī pauda atbalstu priekšlikumam par šā standarta ieviešanu, arī Eiropas Parlaments šo lēmumu atbalsta. Standarts visiem uzņēmējiem un tirgus uzraudzības iestādēm būs skaidra un vienota atsauce bērnu staiguļu ražošanai, importam vai to drošuma pārbaudēm.

ES patērētāju tiesību aizsardzības komisāre Meglena Kuņeva teica: “Šis standarts palīdzēs nodrošināt ES jaunāko un vismazāk aizsargāto iedzīvotāju drošību. Lai gan vecāku un pieaugušo uzraudzība bērnam sniedz vislielāko aizsardzību, būtiski svarīgi ir arī papildu drošības pasākumi bērnu preču ražošanā.”

Kas ir bērnu staiguļi?

Bērnu staiguļi ir ierīces uz riteņiem, kas mazbērniem, kuri vēl neprot staigāt, palīdz patstāvīgi pārvietoties. Tos parasti lieto no brīža, kad bērns ir spējīgs patstāvīgi sēdēt, līdz brīdim, kad bērns var patstāvīgi staigāt. Bērni, kas lieto staiguļus, parasti ir vecumā no 6 līdz 15 mēnešiem.

Kāda ir problēma?

ES katru gadu tūkstošiem bērnu gūst ievainojumus bērnu staiguļu dēļ. Negadījumi, lietojot staigāšanas rāmji bērniem, notiek galvenokārt, ja staigulis nokrīt pa kāpnēm vai apgāžas, jo īpaši tad, ja bērni mēģina šķērsot nelīdzenas virsmas, piemēram, durvju sliekšņus vai paklāju malas. Šādos negadījumos gūtās traumas var būt ļoti smagas, jo pārsvarā tās skar bērna galvu.

  • Portugāles sniegtie dati liecina, ka 850 bērniem vecumā no 7 līdz 15 mēnešiem ir nepieciešama neatliekamā palīdzība bērnu staiguļos gūto ievainojumu dēļ[1]. Puse gadījumu ir saistīti ar nokrišanu pa kāpnēm un vairāk nekā 60 % šo ievainojumu skar galvu.
  • Apvienotajā Karalistē Bērnu negadījumu novēršanas trests uzskata, ka no visām mazbērnu precēm staiguļi rada visvairāk ievainojumu. 2002. gadā negadījumu ar bērnu staiguļiem rezultātā slimnīcā nogādāti vairāk nekā 2350 bērni, no kuriem gandrīz 70 % vēl nav sasnieguši gada vecumu.
  • Tulūzas universitātes “Le Centre Hospitalier” pētījums, kas veikts laikposmā no 2003. līdz 2006. gadam, liecina, ka 178 bērniem vecumā no 7 līdz 12 mēnešiem kritiena ar bērnu staiguli rezultātā ir sniegta neatliekamā pediatriskā palīdzība.

Ņemot vērā šīs iekārtas radīto negadījumu skaita palielināšanos, dalībvalstis pieprasīja drošības standarta izstrādi ES līmenī.

Kāda ir procedūra?

Standartu izstrādāja Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN), un tirgus uzraudzības iestādes to jau izmanto, pārbaudot, lai tirgū nenonāk nedrošas bērnu aprūpes preces. Šie ES standarti ir ieviešami brīvprātīgi, taču preces, kas ražotas atbilstoši ES Oficiālajā Vēstnesī publicētajam standartam, ir uzskatāmas par drošām. Ja ražotāji izvēlas atkāpties no ES standarta, viņiem jānodrošina, ka to preces atbilst vismaz tādam pašam drošuma līmenim un prasībām kā norādīts standartā. Tam ir nepieciešamas būtiskas papildus, īpašas sertifikācijas procedūras, no kurām var izvairīties vienkārši lietojot ES atsauces standartu. De facto ES standarts kļūst par ražošanas nozares standartu.

Kādas ir ar jauno standartu ieviestās galvenās izmaiņas, aspekti?

Galvenais risks, ko rada bērnu staiguļi, ir apgāšanās. Lai šo problēmu risinātu, ar jauno standartu ievieš stabilitātes testus un prasības, kas mazina apgāšanās risku. Jaunajā standartā (atsauce: EN 1273:2005) ir iekļautas prasības un testi staiguļu ražotājiem, lai samazinātu iespēju bērnam aizsniegt bīstamus priekšmetus un nokrist tādās nestabilās vietās kā kāpnes vai šķēršļi.

Īpaši svarīga nozīme bērnu staiguļu drošas izmantošanas nodrošināšanā ir brīdinājumiem un norādījumiem pieaugušajiem, jo galu galā tas ir uzraugošā pieaugušā uzdevums pārliecināties, ka bērna, kas lieto staiguli, apkārtne ir pēc iespējas droša. Turklāt bērnu staiguļi nav staigāt mācīšanās ierīce, un tās ilgstoša izmantošana var traucēt bērna staigāšanas spēju dabīgai attīstībai. Tādēļ standartā arī noteikts, ka uz bērnu staiguļiem jābūt norādēm, kas vērš pieaugušo uzmanību uz to, ka prece nav paredzēta bērniem, kas nav sasnieguši noteikto svaru vai kas vēl ir pārāk jauni, lai patstāvīgi sēdētu.

Sīkākai informācijai:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://www.cen.eu/


[1] Eiropas Bērnu drošības alianses ziņojums, 2006. gads.


Side Bar