Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/45

Briuselis, 2009 m. sausio d.13

Vartotojų apsauga. Europos Komisija patvirtina kūdikių vaikštynių ES standartą, kad kūdikiai būtų geriau apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų

Šiandien Oficialiajame leidinyje paskelbtas Europos Komisijos oficialiai patvirtintas kūdikių vaikštynių Europos saugos standartas, kuris padės apsaugoti mažylius nuo nelaimingų atsitikimų. Iš pastarųjų 20 metų ES ir JAV greitosios medicinos pagalbos duomenų matyti, kad kūdikių vaikštynės kelia pavojų: kasmet gydoma tūkstančiai kūdikių, susižalojusių vaikštant kūdikių vaikštynėmis. Australijoje atlikus mokslinius tyrimus nustatyta, kad bent vienas iš trijų kūdikių vaikštynėmis judančių vaikų kažkada susižalos. Be to, remiantis Jungtinės Karalystės vaikų nelaimingų atsitikimų prevencijos tarnybos mokslinių tyrimų rezultatais matyti, kad susižaloja daugiau vaikų, besinaudojančių kūdikių vaikštynėmis nei kitais vaikų priežiūros gaminiais. Susižaloti vaikštant kūdikių vaikštynėmis, pvz., jei apvirstama ar nukrentama nuo laiptų, galima labai sunkiai, nes daugeliu atvejų sužeidžiama galva. ES standartu nustatomas reikalavimas gaminant kūdikių vaikštynes atlikti stabilumo bandymus ir jas projektuoti taip, kad pavojus susižaloti būtų kuo mažesnis. 2008 m. lapkričio mėn. valstybės narės pritarė Komisijos pasiūlymui nustatyti šį standartą Bendros gaminių saugos komitete. Šį sprendimą taip pat palankiai įvertino Europos Parlamentas. Visi kūdikių vaikštynes gaminantys ar importuojantys ūkinės veiklos vykdytojai ir jų saugą tikrinančios rinkos priežiūros institucijos vadovausis aiškiu, bendru ir lengvai prieinamu standartu.

Už vartotojų apsaugą atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva sakė: „Šis standartas padės jauniausiems ir pažeidžiamiausiems ES piliečiams išlikti saugiems. Nors tėvų ar suaugusiųjų priežiūra yra svarbiausia vaiko apsauga, papildomos saugos ir atsargumo priemonės gaminant vaikams skirtus gaminius yra taip pat labai svarbios.“

Kūdikių vaikštynės. Kas tai?

Kūdikių vaikštynės – tai ratukus turintys įtaisai, kuriais dar nevaikštantiems kūdikiams padedama judėti patiems. Vaikštynės dažniausiai pradedamos naudoti kūdikiui pradėjus pačiam sėdėti ir naudojamos iki jam išmokstant savarankiškai vaikščioti. Vaikštynės tinka vaikams nuo maždaug 6 iki 15 mėnesių.

Problemos esmė

Dėl kūdikių vaikštynių ES kasmet tūkstančiai kūdikių patiria traumų. Naudojantis kūdikių vaikštynėmis nelaimingų atsitikimų dažniausiai būna tada, kai vaikai nukrenta nuo laiptų arba apvirsta, ypač kai bando peržengti nelygų paviršių, kaip antai durų slenkstį ar kilimo kraštą. Susižalojama labai sunkiai, nes daugeliu atvejų vaikai susižeidžia galvą.

  • Remiantis Portugalijos duomenimis, 850 vaikų, kurių amžius 7–15 mėnesių, prireikia greitosios pagalbos dėl traumų, susijusių su kūdikių vaikštynėmis[1]. Pusė vaikų susižeidė nukritę nuo laiptų, o iš jų daugiau kaip 60 % – susižalojo galvą.
  • Jungtinės Karalystės vaikų nelaimingų atsitikimų prevencijos tarnybos vertinimu, daugiau nelaimingų atsitikimų nutinka naudojant kūdikių vaikštynes nei bet kokius kitus vaikų priežiūros gaminius. 2002 m. iš daugiau nei 2 350 į ligoninę patekusių kūdikių 70 % buvo mažiau nei vienerių metų amžiaus.
  • 2003–2006 m. Tulūzos universitetinėje ligoninėje atlikus tyrimą paaiškėjo, kad 178 kūdikiai, kurių amžius 7–12 mėnesių, pateko į greitosios pagalbos pediatrijos skyrių, nes pargriuvo vaikščiodami kūdikių vaikštynėmis.

Atsižvelgdamos į didėjantį dėl šio įtaiso patiriamų traumų skaičių, valstybės narės paprašė nustatyti ES lygmens saugos standartą.

Procedūra
Standartą parengė Europos standartizacijos komitetas (CEN). Šį jau taiko valstybių narių rinkos priežiūros institucijos, tikrinančios, ar rinkoje nėra nesaugių vaikų priežiūros gaminių. Tokie ES standartai neprivalomi, tačiau gaminys, pagamintas vadovaujantis ES Oficialiajame leidinyje paskelbtu standartu, yra laikomas saugiu. Jei gamintojai nusprendžia nukrypti nuo ES standarto, jie privalo užtikrinti, kad gaminys atitinka bent jau tą patį saugos lygį ir reikalavimus, kaip nurodyta standarte. Todėl reikia atlikti svarbias papildomas konkrečias sertifikavimo procedūras, kurių, taikant ES etalonu paskelbtą standartą, galima išvengti. De facto, ES standartai tampa pramonei privalomi.

Kokie pagrindiniai naujojo standarto pasikeitimai ir elementai?

Didžiausias kūdikių vaikštynių keliamas pavojus – apvirsti. Siekiant išspręsti šią problemą, naujuoju standartu nustatyti stabilumo bandymai ir reikalavimai sumažinti šį pavojų. Į naująjį standartą (nuoroda EN 1273:2005) įtraukti kūdikių vaikštynių gamybai taikomi reikalavimai ir bandymai, kad vaikams būtų sunkiau pasiekti pavojingus daiktus ar kristi nelygaus paviršiaus vietose, pvz., nuo laiptų ar kelkraščio.

Įspėjimai ir nurodymai suaugusiesiems yra ypač svarbūs, siekiant užtikrinti, kad kūdikių vaikštynės būtų saugiai naudojamos, nes tik prižiūrintis vaiką suaugusysis gali užtikrinti, kad kūdikių vaikštynėse vaikščiojančio vaiko aplinka būtų kuo saugesnė. Be to, kūdikių vaikštynės nėra mokyti vaikščioti skirtas įtaisas, todėl pernelyg ilgai jį naudojant gali būti pakenkta natūraliam vaiko vaikščiojimo įgūdžių vystymuisi. Dėl šios priežasties standarte taip pat reikalaujama, kad kartu su kūdikių vaikštynėmis būtų pateikti nurodymai, atkreipiantys suaugusiųjų dėmesį į tai, kad gaminys neskirtas vaikams, viršijantiems atitinkamą svorį, ir tiems, kurie dar nemoka sėdėti patys.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://www.cen.eu/


[1] 2006 m. Europos vaikų saugumo aljanso ataskaita.


Side Bar