Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/45

Brüssel, 13 jaanuar 2009

Tarbijakaitse: Euroopa Komisjon võtab vastu käimistoolide ELi standardi, et ennetada õnnetusi väikelastega

Väikelastega juhtuvate õnnetuste ennetamiseks võttis Euroopa Komisjon ametlikult vastu käimistoolide Euroopa ohutusstandardi, mis avaldati täna Euroopa Ühenduste Teatajas. ELi ja USA haiglate erakorralise meditsiini osakondadelt viimase 20 aasta jooksul laekunud andmed näitavad järjekindlalt, et laste käimistoolid on ohtlikud, kuna igal aastal vajavad ravi tuhanded väikelapsed, kes on saanud vigastada käimistooli kasutades. Austraalia uurijate andmetel saab vigastada vähemalt iga kolmas käimistooli kasutav laps. Küsimust põhjalikumalt uurinud Ühendkuningriigi ühingu Child Accident Prevention Trust hinnangul saab käimistoolis vigastada rohkem lapsi kui mis tahes muud imikutarvet kasutades. Käimistoolidega toimuvad õnnetused, nagu trepist alla kukkumine või ümberminek, võivad olla väga rasked, põhjustades enamasti ka peavigastusi. ELi standardi kohaselt tuleb käimistoolidele teha tootmise ajal stabiilsuskatseid ning need tooted peavad olema kujundatud võimalikult õnnetusekindlaks. Liikmesriigid toetasid komisjoni ettepanekut esitada kõnealune standard 2008. aasta novembris kogunenud üldise tooteohutuse komiteele (GPSD); selle otsuse kiitis heaks ka Euroopa Parlament.. Standardist saab ainulaadne ja selge viitepunkt kõikidele ettevõtjatele ja turujärelevalveasutustele, kes tegelevad laste käimistoolide valmistamise, impordi või kontrollimisega.

ELi tarbijakaitse volinik Meglena Kuneva märkis: „See standard parandab Euroopa Liidu kõige nooremate ja kaitsetumate kodanike ohutust. Kahtlemata on laps kõige paremini kaitstud siis, kui tema järele vaatab tema ema või isa või mõni teine täiskasvanu, kuid rangete ohutusnõuete järgimine lastekaupade valmistamisel on samuti väga oluline.”

Mis on käimistool?

Käimistool on ratastega vahend, mille abil väikelaps, kes ei oska veel kõndida, saab ennast jalgadega edasi lükata. Väikelaps pannakse käimistooli tavaliselt siis, kui ta suudab iseseisvalt istuda, ja ta kasutab seda vahendit kuni käima õppimiseni. Käimistooli kasutavad ligikaudu 6–15 kuu vanused lapsed.
Probleemiasetus

Igal aastal saavad ELis vigastada tuhanded käimistooli kasutavad väikelapsed. Imikute käimistoolidega toimunud õnnetuste põhjuseks on peamiselt trepist alla kukkumine või ümberminek, eriti kui laps püüab liikuda üle ebatasaste pindade, nagu uksepakud või vaibaääred. Selliste õnnetuste tõttu tekkivad vigastused on väga rasked, sest enamikul juhtudest vigastab laps oma pead.

  • Portugali andmete kohaselt vajasid 850 last vanuses 7–15 kuud erakorralist abi käimistooliga juhtunud õnnetuste tõttu.[1] Pooltel juhtudel läks käimistool ümber ja rohkem kui 60 % juhtudest oli tegemist peavigastusega.
  • Ühendkuningriigi ühingu Child Accident Prevention Trust hinnangul põhjustavad käimistoolid rohkem õnnetusi kui mis tahes muu väikelastele mõeldud kaup: 2002. aastal sattus käimistooliga juhtunud õnnetuse tõttu haiglasse üle 2350 imiku, kellest ligi 70 % olid alla ühe aasta vanad.
  • Toulouse´i ülikooli juures asuvas haiglas aastatel 2003–2006 tehtud uuring näitas, et laste erakorralise meditsiini osakonda võeti ravile 178 imikut vanuses 7–12 kuud, kes olid saanud vigastada käimistoolis.

Kuna selle vahendi põhjustatud vigastuste arv üha tõusis, nõudsid liikmesriigid ohutusstandardi kehtestamist ELi tasandil.

Kasutatav menetlus

Standardi töötas välja Euroopa Standardikomitee (CEN) ja turujärelevalveasutused kasutavad seda juba praegu, et leida turult ohtlikke lastekaupu. Tegemist on vabatahtliku ELi standardiga, ent kui toode on valmistatud Euroopa Ühenduste Teatajas avaldatud standardi järgi, siis eeldatakse, et see toode on ohutu. Juhul kui tootja ei järgi ELi standardit, peab ta tagama, et toote ohutustase ja -nõuded on standardis osutatutega vähemalt samaväärsed. See nõuab erilisi lisasertifitseerimismenetlusi, mida saab ELi viitestandardi kasutamisega hõlpsalt vältida. Tegelikult saavad ELi standarditest üldjuhul tööstusnormid.

Uue standardi peamised muudatused ja põhisisu

Peamine käimistoolidega seotud oht on nende ümberminek. Selle vältimiseks näeb uus standard ette stabiilsuskatsed ja -nõuded, mis vähendavad ümbermineku ohtu. Uus standard (viide: EN 1273:2005) näeb käimistoolide tootjatele ette nõuded ja katsed, mis vähendavad ohtu, et laps võiks haarata ohtlikke esemeid või kukkuda ebastabiilsetes kohtades nagu treppidel või servadel.

Käimistoolide ohutu kasutamise tagamisel on väga olulised täiskasvanutele mõeldud hoiatused ja juhised, sest lapse järele vaatava täiskasvanu ülesanne on hea seista selle eest, et käimistoolis liikuva lapse ümbrus oleks võimalikult ohutu. Pealegi ei õpeta käimistoolid last kõndima ning nende pikaajaline kasutamine võib mõjutada lapse käimisoskuse loomulikku arengut. Seetõttu nõuab standard, et käimistoolile lisatud juhendis oleks märgitud, et see toode ei sobi lastele, kelle kaal jääb allapoole teatud piiri või kes on veel liiga väikesed, et ise sirgelt istuda.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://www.cen.eu/


[1] European Child Safety Alliance Report, 2006.


Side Bar