Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/45

Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2009

Καταναλωτές: H Eυρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει πρότυπο ΕΕ για τα βοηθητικά για το βάδισμα βρεφών (στράτες) με σκοπό την πρόληψη των ατυχημάτων των νηπίων

Σήμερα δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, μετά την επίσημη έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας για τα βοηθητικά για το βάδισμα βρεφών (στράτες) που θα συμβάλει στην πρόληψη πολλών ατυχημάτων των μικρών παιδιών. Στοιχεία της τελευταίας 20ετίας σχετικά με έκτακτα περιστατικά σε νοσοκομεία τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ, δείχνουν ότι οι στράτες είναι επικίνδυνες. Χιλιάδες νήπια λαμβάνουν ιατρική θεραπεία λόγω ατυχημάτων κατά τη χρήση στράτας. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Αυστραλία έδειξαν ότι τουλάχιστον ένα στα τρία παιδιά που χρησιμοποιούν στράτα υφίσταται κάποιον τραυματισμό. Περαιτέρω έρευνες, που πραγματοποίησε το ίδρυμα Child Accident Prevention Trust του ΗΒ, εκτιμούν ότι με τις στράτες τραυματίζονται περισσότερα παιδιά απ’ ό,τι με οποιοδήποτε άλλο προϊόν βρεφονηπιακής φροντίδας. Τα ατυχήματα κατά τη χρήση στράτας, για παράδειγμα ανατροπή ή πτώση από τις σκάλες, μπορεί να είναι πολύ σοβαρά, δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις προκαλείται τραυματισμός στο κεφάλι. Το πρότυπο ΕΕ καθιερώνει απαίτηση για δοκιμές σταθερότητας κατά την κατασκευή των στρατών και απαίτηση για κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος τραυματισμού. Τα κράτη μέλη υποστήριξαν την πρόταση της Επιτροπής για θέσπιση του εν λόγω προτύπου στην Επιτροπή για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων (ΕΓΑΠ) το Νοέμβριο του 2008, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδοκίμασε με τη σειρά του την απόφαση. Το πρότυπο θα θέσει στη διάθεση όλων των οικονομικών συντελεστών και των αρχών εποπτείας της αγοράς μια σαφή, γρήγορη και ενιαία αναφορά για την κατασκευή, την εισαγωγή ή τον έλεγχο ασφάλειας των στρατών.

Η αρμόδια Επίτροπος για θέματα καταναλωτών κα Meglena Kuneva δήλωσε: «Το πρότυπο αυτό θα συμβάλει στην ασφάλεια των πιο νέων και πιο ευάλωτων πολιτών της ΕΕ. Παρά το ότι η επίβλεψη από τους γονείς ή από ενήλικες είναι η καλύτερη προστασία για το παιδί, ζωτική σημασία έχουν και οι οδηγίες ασφάλειας κατά την κατασκευή προϊόντων που προορίζονται για παιδιά».

Τι είναι η στράτα;

Η στράτα είναι ένα τροχοφόρο πλαίσιο που υποβοηθά τα νήπια, τα οποία δεν μπορούν ακόμη να περπατήσουν, να μετακινούνται χρησιμοποιώντας τα πόδια τους. Χρησιμοποιούνται γενικά μόλις το νήπιο είναι σε θέση να κάθεται χωρίς υποστήριξη και μέχρις ότου καταφέρει να περπατήσει μόνο του. Η ηλικία των νηπίων που χρησιμοποιούν στράτες κυμαίνεται από 6 έως 15 μήνες περίπου.

Ποιο είναι το πρόβλημα;

Οι στράτες ευθύνονται για χιλιάδες τραυματισμούς νηπίων στην ΕΕ κάθε χρόνο. Τα ατυχήματα κατά τη χρήση στράτας οφείλονται κυρίως σε πτώση από τις σκάλες ή σε ανατροπή της στράτας, ιδίως όταν το παιδί προσπαθεί να κινηθεί πάνω σε ανώμαλες επιφάνειες όπως το πεζούλι της πόρτας ή η άκρη του χαλιού. Οι τραυματισμοί από τα ατυχήματα αυτά μπορεί να είναι πολύ σοβαροί διότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο τραυματισμός προκαλείται στο κεφάλι.

  • Στοιχεία από την Πορτογαλία αναφέρουν ότι 850 παιδιά ηλικίας 7 έως 15 μηνών χρειάστηκαν επείγουσα θεραπεία λόγω τραυματισμού κατά τη χρήση στράτας[1]. Το ήμισυ των περιστατικών οφείλεται σε πτώση στις σκάλες και πάνω από το 60% των παιδιών είχαν τραυματιστεί στο κεφάλι.
  • Στο ΗΒ, το ίδρυμα Child Accident Prevention Trust εκτιμά ότι με τις στράτες τραυματίζονται περισσότερα παιδιά απ’ ό,τι με οποιοδήποτε άλλο προϊόν βρεφονηπιακής φροντίδας. Το 2002, περισσότερα από 2.350 νήπια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω τραυματισμών κατά τη χρήση στράτας, ενώ σχεδόν το 70% από αυτά ήταν νήπια ηλικίας μικρότερης του έτους.
  • Μια μελέτη του πανεπιστημιακού ιδρύματος της Τουλούζης «Le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse», που κάλυψε την περίοδο 2003-2006, έδειξε ότι 178 νήπια ηλικίας 7-12 μηνών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ως επείγοντα περιστατικά, λόγω πτώσης κατά τη χρήση στράτας.

Λόγω της αυξανόμενης συχνότητας των τραυματισμών που προκαλούνται από τις στράτες, τα κράτη μέλη ζήτησαν να θεσπιστεί πρότυπο ασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ.

Ποια είναι η διαδικασία;

Το πρότυπο αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και χρησιμοποιείται ήδη από τις αρχές εποπτείας της αγοράς στα κράτη μέλη κατά τους ελέγχους της αγοράς για τον εντοπισμό μη ασφαλών προϊόντων βρεφονηπιακής φροντίδας. Η συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα ΕΕ είναι προαιρετική, αλλά τα προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με πρότυπα δημοσιευμένα στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ τεκμαίρεται ότι είναι ασφαλή. Αν ο κατασκευαστής επιλέξει να μην ακολουθήσει το πρότυπο ΕΕ, πρέπει να εξασφαλίσει ότι το προϊόν του παρέχει τουλάχιστον τα ίδια επίπεδα ασφάλειας και ότι πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο πρότυπο. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται σημαντικές πρόσθετες και ειδικές διαδικασίες πιστοποίησης που μπορούν να αποφευχθούν με την απλή χρήση του προαναφερόμενου προτύπου ΕΕ. Στην πράξη, τα πρότυπα ΕΕ εξελίσσονται σε κανόνα του βιομηχανικού κλάδου.

Ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές και τα στοιχεία του νέου προτύπου;

Ο κύριος κίνδυνος που παρουσιάζουν οι στράτες είναι η ανατροπή. Για να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος, το νέο πρότυπο προβλέπει δοκιμές σταθερότητας και απαιτήσεις βάσει των οποίων ο κίνδυνος ανατροπής περιορίζεται. Το νέο πρότυπο (αναφορά: EN 1273:2005) περιέχει απαιτήσεις και δοκιμές για την κατασκευή των βοηθητικών αυτών κατά τρόπον ώστε να περιορίζεται η ικανότητα του παιδιού να έρθει σε επαφή με επικίνδυνα αντικείμενα και να πέσει σε ανώμαλες επιφάνειες, όπως σκάλες ή κράσπεδα.

Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες προς τους ενηλίκους έχουν ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι στράτες χρησιμοποιούνται με ασφάλεια, καθότι ο ενήλικος που επιβλέπει το παιδί είναι ο κατά κύριο λόγο υπεύθυνος να μεριμνά ώστε το περιβάλλον γύρω από το παιδί που μετακινείται με τη στράτα να είναι όσο το δυνατόν ασφαλέστερο. Επιπροσθέτως, η στράτα δεν είναι συσκευή εκμάθησης βαδίσματος, ενώ η παρατεταμένη χρήση της ενδέχεται να επηρεάσει τη φυσική εξέλιξη της ικανότητας βαδίσματος του παιδιού. Για το λόγο αυτό, το πρότυπο απαιτεί οι στράτες να συνοδεύονται από οδηγίες στις οποίες να εφιστάται η προσοχή των ενηλίκων στο γεγονός ότι το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά με μεγαλύτερο από ένα συγκεκριμένο βάρος ή για παιδιά που είναι ακόμη τόσο μικρά ώστε να μην κάθονται χωρίς υποστήριξη.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://www.cen.eu/


[1] ΄Εκθεση της European Child Safety Alliance, 2006


Side Bar