Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/45

Bruxelles, den 13. januar 2009

Forbrugere: Europa-Kommissionen vedtager EU-standard for gåstole for at forebygge småbørnsulykker

Europa-Kommissionen har officielt vedtaget en EU-sikkerhedsstandard for gåstole, der skal bidrage til at forebygge mange ulykker med småbørn. Standarden er i dag blevet offentliggjort i EU-Tidende. Data fra de sidste 20 år indberettet af skadestuer på hospitaler i både EU og USA viser, at gåstole udgør en fare, da mange tusind småbørn hvert år skal behandles efter en ulykke, hvor gåstole er involveret. Af forskningsresultater fra Australien fremgår det, at mindst hvert tredje barn, der bruger en gåstol, før eller siden vil komme til skade. Ud fra andre forskningsresultater fra det britiske institut for forebyggelse af børneulykker (Child Accident Prevention Trust) anslås det, at flere børn kommer til skade ved at bruge gåstole end noget andet produkt til småbørn. Ulykker med gåstole, f.eks. væltning eller fald ned af trapper, kan være meget alvorlige, da de i de fleste tilfælde medfører skader på barnets hoved. Med EU-standarden indføres der et krav om stabilitetstest under produktionen af gåstole og et krav til designet, der skal sikre, at der opstår færre og mindre alvorlige skader. På mødet i Udvalget for Produktsikkerhed i Almindelighed i november 2008 tilsluttede medlemsstaterne sig Kommissionens forslag om at indføre denne standard, og Europa-Parlamentet har også hilst beslutningen velkommen. Standarden vil give alle erhvervsdrivende og markedstilsynsmyndigheder en klar, hurtig og enkel reference, som de kan bruge ved produktion og import af gåstole og ved kontrol af gåstolenes sikkerhed.

EU-kommissær for forbrugere, Meglena Kuneva, udtalte: "Denne standard skal medvirke til, at EU's yngste og mest sårbare borgere er sikre. Selv om forældres eller andre voksnes opsyn med barnet er den ultimative beskyttelse, er det også særdeles vigtigt at indbygge ekstra forsigtighedsforanstaltninger i produktionen af børneartikler."

Hvad er en gåstol?

En gåstol er et produkt på hjul, som hjælper meget små børn med at bevæge sig rundt ved hjælp af deres fødder, inden de kan gå. Gåstole bruges normalt, så snart barnet kan sidde op uden støtte, og indtil det selv kan gå. Alderen på børn, der bruger gåstole, spænder fra 6 til 15 måneder.

Hvad er problemet?

Gåstole er hvert år årsag til tusinder af personskader på børn i EU. Ulykker med gåstole skyldes hovedsageligt fald ned af trapper eller væltning, især når børnene prøver at bevæge sig hen over ujævne overflader såsom dørtrin eller tæppekanter. De personskader, der opstår som følge af sådanne ulykker, kan være meget alvorlige, fordi de i størstedelen af tilfældene rammer barnets hoved.

  • Data fra Portugal viser, at 850 børn mellem 7 og 15 år behøver behandling på en skadestue som følge af skader forårsaget ved brug af gåstole[1]. Halvdelen af tilfældene skyldes fald ned af trapper, og over 60 % af skaderne var på hovedet.
  • I Det Forenede Kongerige anslår Child Accident Prevention Trust, at gåstole forårsager flere ulykker end nogen anden småbørnsartikel. Her kom over 2 350 småbørn på hospitalet i 2002 efter et uheld med en gåstol, og næsten 70 % af dem var under et år gamle.
  • En undersøgelse fra universitetshospitalet i Toulouse foretaget i 2003-2006 viste, at 178 småbørn i alderen 7-12 måneder blev indlagt til akut behandling på børneafdelingen efter et fald med en gåstol.

På grund af det stigende antal skader, som dette udstyr forårsager, anmodede medlemsstaterne om, at der blev fastsat en sikkerhedsstandard på EU-plan.

Hvilken procedure har man fulgt?

Standarden er blevet udarbejdet af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og anvendes allerede af markedstilsynsmyndighederne i medlemsstaterne, når de afsøger markedet for usikre småbørnsartikler. EU-standarderne er frivillige, men et produkt, der er fremstillet i overensstemmelse med en standard, der er offentliggjort i EU-Tidende, formodes at være sikkert. Hvis fabrikanten har valgt at fravige EU-standarden, skal han sørge for, at hans produkt – som det allermindste – opfylder de samme sikkerhedsnormer og –krav, som er angivet i standarden. Hertil kræves en omfattende supplerende, særlig certificeringsprocedure, som kan undgås ved ganske enkelt at anvende EU's referencestandard. Rent faktisk er EU-standarderne som oftest den norm, som erhvervslivet begynder at anvende.

Hvad er de vigtigste ændringer og elementer i den nye standard?

Den største risiko ved gåstole er væltning. For at løse dette problem fastsættes der i den nye standard krav om stabilitetstest og et krav til designet, der skal mindske risikoen for væltning. Den nye standard (reference: EN 1273:2005) indeholder krav og test vedrørende fremstilling af gåstole, som mindsker barnets mulighed for at række ud efter farlige genstande og falde på uregelmæssige overflader, f.eks. trapper eller kantsten.

Advarsler og brugsanvisninger til voksne er særligt vigtige for sikker brug af gåstole, da det i sidste ende er den voksne, der har opsyn med et barn, som skal sørge for, at omgivelserne omkring barnet i gåstolen er så sikre som muligt. Desuden er gåstole ikke et redskab til at lære at gå, og længere tids brug kan være en hæmsko for barnets naturlige udvikling af gåfærdigheder. Derfor er det også fastsat i standarden, at der på gåstolen skal være anbragt en brugsanvisning, som gør de voksne opmærksomme på, at den ikke er beregnet til børn over en bestemt vægt eller til børn, som endnu ikke selv kan sidde op uden støtte.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://www.cen.eu/


[1] Rapport fra European Child Safety Alliance, 2006


Side Bar